Wspólne posiedzenie Komisji 03-02-2011

Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Wszystkich Komisji Rady, który powinien wisieć na pięć dni PRZED posiedzeniem na tablicy ogłoszeń.

3 lutego 2011 r. godz. 10:00

1. Informacje dodatkowe (uzupełniające) do sprawozdania z działalności UKS przy ZSO w Mogielnicy.

Radni otrzymali te informacje (to te, które były poszukiwane) niezgodnie ze Statutem Rady Miejskiej dopiero! na posiedzeniu. W związku z tym pomimo presji radnych spoza Klubu którzy chcieli zaprosić dziś Prezesa UKS i "załatwić" sprawę "od ręki", jedynie dzięki nieustępliwości Zastępcy Przewodniczącego Rady spotkanie z Prezesem UKS przełożono do czasu zapoznania się wszystkich radnych z materiałami.

Co dalej z tego wyniknie - poinformujemy Opinię Publiczną.

2. Sprawa Dyrektora DPS Tomczyce Pana Mirosława Kominka.

W związku z brakiem pisemnego poinformowania pana dyrektora DPS Tomczyce o negatywnej decyzji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zakazu wnoszenia alkoholu na teren DPS pan dyrektor zwrócił się do radnych z prośbą o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Po burzliwej dyskusji, jednym głosem sprawa będzie znów rozpatrywana na sesji rady. Informujemy, że problem jest skomplikowany. Dodatkowego niesmacznego smaczku sprawie dodaje fakt zamieszczenia w prasie zniekształconej, zdeformowanej, tendencyjnej, jednostronnej tudzież wybiórczej informacji, na podstawie której czytelnicy mogli odnieść mylne wrażenie, że nasi samorządowcy popierają picie. Prawdopodobnie (po konsultacji ze wszystkimi członkami klubu) będziemy zmuszeni użyć ponownie naszych zdolności detektywistycznych, aby wykryć osobnika, który z niewiadomych jeszcze nam powodów naraził na szwank dobre imię Rady Miejskiej.

3. Analiza i dyskusja nad Regulaminem Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji.

Na razie zamieszczamy tabelę wynagrodzeń osobowych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem MGOKSP.

Na stronie UGiM Mogielnica Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica dnia 14.02.2011 przedstawił do konsultacji społecznych projekt cennika stawek za wynajem urządzeń na Kompleksie sportowym. Cieszy nas, że znalazł się w nim zapis "nie dotyczy młodzieży szkolnej przebywającej na zajęciach zorganizowanych".

4. Sprawa zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki w Michałowicach.

Poniższe teksty dopisano 15 lutego 2011.

Radny Michalski, z powodu braku środków w budżecie na zakup dwóch wozów, zaproponował, aby OSP w Mogielnicy, (która samodzielnie wystarała się o zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 450 000zł a teraz zwraca się do gminy z prośbą o brakujące 120 000 zł) przekazała OSP w Michałowicach używany dotychczas wóz.

Ciekawi jedynie, że na niedawnym spotkaniu strażaków w Michałowicach burmistrz nie wspomniał o tym pomyśle ani słowa, natomiast swoją niemałą energię witalną marnował na kolejne ataki pod adresem Klubu Radnych SDM oraz radnej z Michałowic.

Przy okazji tych bezsensownych zarzutów, wspólnie z radną powiatową doszli do wniosku, że drogi za mostem w Tomczycach nie będzie z naszego powodu.To może również drogi w Kozietułach też my nie chcieliśmy? Niedowiarków odsyłamy do protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej oraz do zeskanowanych oryginałów na tej stronie.

Oj, ten temat po zebraniu materiałów i dowodów może być kolejnym znakomitym artykułem pod tytułem:

"Jak w Mogielnicy (góry) drogi przenoszono w budżecie".

 

5. Omówienie wyjazdu radnych do szkół na terenie gminy.

Żenada. Trzeba było się ruszyć do szkół przed zatwierdzaniem budżetu.

6. Sprawa wniosku naszego Klubu.

7. Sprawa umowy na odłów psów na terenie gminy i miasta Mogielnica.

Na podstawie oferty sprzed roku. Czy tak można?

8. Sprawy różne.