LVII Nadzwyczajna Sesja RM 30 września 2014

Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i materiały na LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy 30 września 2014 roku.

Nagranie z LVII Sesji Rady Miejskiej (plik mp3, 26,5 MB, 29min 02s)

Spis

02:12 Uchwała w sprawie pomocy finansowej na rzecz powiatu grójeckiego 130 000 zł
03:02 Wystapienie radnego Ireneusza Stępnia
06:23 Wystapienie radnego Krzysztofa Wrzoska
08:05 Wystapienie radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
10:50 Wystąpienie radnego Grzegorza Michalskiego
12:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wniosek w sprawie zwiększenia środków na świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym
16:10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na przeprowadzenie konkursu na zastępcę kierownika SPZOZ
17:40 Zapytanie radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
20:13 Odpowiedź burmistrza
21:00 Sprawy różne
21:30 Zapytanie radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
22:38 Podsumowanie radnego Wiesława Wilewskiego o faktach namacalnych
22:40 Pytanie radnego Bogdana Sawickiego - cytat: "czy ja coś mówiłem?"
23:48 Podsumowanie wypowiedzi radnego W. Wilewskiego przez radnego Bogdana Sawickiego
24:20 Podsumowanie wypowiedzi radnego W. Wilewskiego przez radną Małgorzatę Babską-Jakubczak
26:06 Wystąpienie radnego Krzysztofa Wrzoska i radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak nt. targowiska