Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Sesje VIII Sesja Rady Miejskiej 24 marca 2015

VIII Sesja Rady Miejskiej 24 marca 2015

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 46
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 24 marca 2015

Materiały cz. 1

Materiały cz. 2

Regulamin wyborów sołtysów

Nagranie cz. 1 (plik DM650238.MP3, 2h 00min 38s, 110MB),

0:57:40 koniec wystąpienia burmistrza po głosowaniu nad pkt. 6 i 7
0:58:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego - pkt. 8
1:00:30 Podjęcie uchwały w sprawie ZGKiM - pkt. 9
1:01:40 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pkt. 10
1:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji - pkt. 11
1:06:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dyskusja nt. częstotliwości odbioru śmieci - pkt. 12
1:18:40 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pkt. 13
1:21:40 Sprzedaż nieruchomości gruntowej - pkt. 14/1
1:23:40 Sprzedaż nieruchomości gruntowej - pkt. 14/2
1:25:20 Dzierżawa nieruchomości - pkt. 15
1:27:00 Fundusz sołecki - pkt. 16

Nagranie cz.2 (plik DM650240.MP3, 2h 10min 15s, 119MB)

0:00:00 Głosowanie nad funduszem sołeckim
0:02:10 Przekazanie składki dla LGD - pkt. 17
0:04:40 Likwidacja środków trwałych - pkt. 18
0:05:40 Zatwierdzenie planu pracy KOiSS - pkt. 19
0:07:40 Zatwierdzenie planu pracy KGBiR - pkt. 20
0:09:00 Zatwierdzenie planu pracy KR - pkt. 21
0:10:00 Program opieki nad zwierzętami - pkt. 22
0:15:10 Uchwała w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa wsi Górki-Izabelin - pkt. 23
0:34:35 Plan zagospodarowania przestrzennego dla Brzostowiec-Rybska - pkt. 24
0:41:20 Sprawy bieżące, interpelacje radnych, wystąpienie przedstawiciela KRUS
1:00:00 kolejne wystąpienie burmistrza, jeszcze lepsze, niż na początku
1:24:00 Wystąpienie w sprawie strażnicy Dylew
1:35:00 Wystąpienia: Przewodniczącego RM
1:40:00 Wystąpienie pani Babskiej-Jakubczak
1:48:00 Wystąpienia mieszkańców gminy
2:05:00 Sprawa SPZOZ

OŚWIADCZENIE

Po wysłuchaniu nagrania z sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 24 marca 2015r. chciałbym się odnieść do kłamstw wypowiadanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica Sławomira Chmielewskiego pod moim adresem.

Po pierwsze jako kierownik Biura LGD Gminy Nadpiliczne nigdy nie miałem uprawnień do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu LGD i nigdy takowych nie zawierałem. Osobą uprawnioną do tego był tylko i wyłącznie Prezes Zarządu LGD Włodzimierz Wasiak.

Po drugie dokumentacja pozostawiona przeze mnie w Biurze LGD była kompletna i uporządkowana o czym stanowi protokół przekazania, sporządzony i podpisany przez Prezesa Zarządu LGD Włodzimierza Wasiaka.

Jedyne zobowiązania jakie posiadała i posiada Lokalna Grupa działania Gminy Nadpiliczne wynikają tylko i wyłącznie z zobowiązań wynikających z podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowy o wyborze LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Gmin Nadpilicznych na lata 2009-2015, oraz te które wynikają z nawiązania stosunku pracy z pracownikami biura LGD.

Kiedy w lutym 2014 roku Zarząd LGD zwrócił się do Gminy Mogielnica o pożyczkę na realizację (OBOWIĄZKOWEGO!!!) projektu współpracy, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica nie zapraszając nikogo z przedstawicieli LGD, namawiał radnych z komisji budżetowej do odmowy udzielenia owej pożyczki.

Żeby nie być gołosłownym polecam odsłuchanie nagrania z tej komisji umieszczonego na stronie internetowej sdmmogielnica.eu .

W wyniku odmowy udzielenia pożyczki, realizację projektu współpracy LGD musiało finansować z środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników. Szkoda, że w tedy pan Chmielewski nie ubolewał nad tym, iż od marca do lipca 2013 roku oraz od września do listopada 2013r. ja oraz księgowa pozostawaliśmy bez wynagrodzenia.

Na dzień dzisiejszy Projekt Współpracy nie jest jeszcze rozliczony, z czego wynika utrata płynności finansowej. Dodatkową przyczyną braku środków finansowych jest nie złożenie w terminie wniosku o płatność za II półrocze 2014r. Winą za to można obarczyć tylko i wyłącznie Prezesa Zarządu LGD Włodzimierza Wasiaka. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że w tym czasie ja już nie pracowałem w Biurze LGD.

Niestety fakt ten nie stanowi przeszkody dla pana Chmielewskiego by opowiadać brednie i kłamstwa pod moim adresem. Oczywiście wtedy jak i teraz  p. Burmistrz nie mówi nic o odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje Prezesa Zarządu LGD Włodzimierza Wasiaka, tylko próbuje całą winą obarczyć mnie.

Najbardziej rozbawiła mnie bajka opowiedziana prze Burmistrza jakoby on nie miał żadnego wpływu na zatrudnianie i zwalnianie pracowników w niezależnym stowarzyszeniu. Ale to pozostawię bez komentarza z powodu toczącego się, z mojego powództwa, postępowania sądowego przed Sadem Rejonowym w Radomiu.

Hubert Wasila


 

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 972318

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?