Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

LVIII Sesja Rady Miejskiej 16 października 2014

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i materiały na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 16 października 2014 r.,  godz. 8:00

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Poprawka paragrafu 19 Statutu SPZOZ w Mogielnicy

Nagranie z LVIII Sesji RM (plik mp3, 76,4 MB, 1h 23min 31 sek)

Zatwierdzone protokoły z: LV Sesji RMLVI Sesji RMLVII Sesji RM


 

Komisja Budżetowa 2 października 2014

Email Drukuj PDF

2 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie podań
  2. Sprawy różne

Nagranie (plik wma, 76,2MB, 1h 22min 52s)


 

LVII Nadzwyczajna Sesja RM 30 września 2014

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i materiały na LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy 30 września 2014 roku.

Nagranie z LVII Sesji Rady Miejskiej (plik mp3, 26,5 MB, 29min 02s)

Spis

02:12 Uchwała w sprawie pomocy finansowej na rzecz powiatu grójeckiego 130 000 zł
03:02 Wystapienie radnego Ireneusza Stępnia
06:23 Wystapienie radnego Krzysztofa Wrzoska
08:05 Wystapienie radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
10:50 Wystąpienie radnego Grzegorza Michalskiego
12:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wniosek w sprawie zwiększenia środków na świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym
16:10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na przeprowadzenie konkursu na zastępcę kierownika SPZOZ
17:40 Zapytanie radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
20:13 Odpowiedź burmistrza
21:00 Sprawy różne
21:30 Zapytanie radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
22:38 Podsumowanie radnego Wiesława Wilewskiego o faktach namacalnych
22:40 Pytanie radnego Bogdana Sawickiego - cytat: "czy ja coś mówiłem?"
23:48 Podsumowanie wypowiedzi radnego W. Wilewskiego przez radnego Bogdana Sawickiego
24:20 Podsumowanie wypowiedzi radnego W. Wilewskiego przez radną Małgorzatę Babską-Jakubczak
26:06 Wystąpienie radnego Krzysztofa Wrzoska i radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak nt. targowiska

 


 

 

LVI Nadzwyczajna Sesja RM 28 sierpnia 2014

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i projekt uchwały

Nagranie z LVI Sesji (36:26 min, 33,3 MB plik mp3)

01:40 Podjęcie uchały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
06:45 Sprawy różne
06:55 Sprawozdanie z objazdu szkół w gminie
11:00 Podanie mieszkańców z Ulasek Gostomskich w sprawie drogi
17:00 Sprawa dofinansowania centralnego ogrzewania w szkole w Kozietułach
18:55 Droga na Odcinkach Dylewskich
21:40 Monitoring w Mogielnicy
25:00 Droga w Ulaskach Gostomskich
25:40 Zapytanie radnego Wiesława Wilewskiego w sprawie wiatraków
27:20 Umarzanie podatku rolnego
31:10 Kolejne zapytanie radnego Wiesława Wilewskiego w sprawie wiatraków
32:00 Stanowisko radnego Wilewskiego na temat drogi w Ulaskach Gostomskich
35:30 Wniosek radnego Ireneusza Stępnia


 

Kanalizacji Górki-Izabelin ciąg dalszy

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 30
SłabyŚwietny 

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji na pismo z dnia 9 czerwca 2014 roku mieszkańcy 2 lipca 2014 r. złożyli "na dziennik" kolejne pismo dotyczące kanalizacji swoich posesji. Pismo podpisało wielu mieszkańców. Podpisów wraz z adresami nie publikujemy z uwagi na ochronę danych osobowych.

Odpowiedź Przewodniczącego KGBiR wręczona radnej M. Babskiej-Jakubczak bezpośrednio po sesji 12 sierpnia 2014r.  Prosimy zwrócić uwagę na brak daty. O czymś to świadczy.

Pismo z UOKiK z dnia 6 sierpnia 2014 r. dotyczące kanalizacji Izabelina.

Pismo radnej M. Babskiej-Jakubczak skierowane do burmistrza.

 

Do przestudiowania decyzje Prezesa UOKiK w podobnych sprawach:

Gmina Mrągowo

Gmina Iłowa

Gmina Wągrowiec


 

LV Sesja RM 12 sierpnia 2014

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad

Materiały zmiana uchwały budżetowej na 2014 rok

Załącznik 1- dochody, Załącznik 2 - wydatki, Załącznik 3 - inwestycje, Załącznik 4 - dotacje z budżetu.

Materiały zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025

Nagranie z LV Sesji Rady Miejskiej. (plik mp3, 1h 45min. 96,1MB)

Spis:

00:50 wybór sekretarza obrad
01:30 zatwierdzenie trzech protokołów
01:50 Zarządzenia burmistrza
02:20 Wręczenie nagrody dla najlepszego maturzysty LO
05:20 Uchwała WPF
14:25 Uchwała budżetowa na 2014 rok
20:40 Uchwała przekazująca przebudowę ulicy Rudna Droga
21:35 Sprawy bieżące, interpelacje radnych.
21:40 Informacja o rezygnacji zastępcy kierownika SPZOZ i inne informacje burmistrza.
37:45 Zaproszenie na Dożynki - Borowe, 24 sierpnia 2014, godz. 13:00
40:00 Zapytanie radnej B. Michalak na temat dotacji do eksportu
46:10 Zapytanie radnej M. Babskiej-Jakubczak nt. rezygnacji zastępcy kierownika SPZOZ
47:05 Zapytanie radnej M. Babskiej-Jakubczak nt. kosztorysu nowej targowicy
47:30 Zapytanie radnej M. Babskiej-Jakubczak nt. kanalizacji Górki-Izabelin
52:20 Zapytanie radnej M. Babskiej-Jakubczak nt. braku odpowiedzi na podanie dot. kanalizacji Górki-Izabelin
55:20 Wystąpienie radnego W. Wilewskiego


Odpowiedź Przewodniczącego KGBiR wręczona radnej M. Babskiej-Jakubczak bezpośrednio po sesji. Do dnia dzisiejszego pismo nie dotarło do adresata. Prosimy zwrócić uwagę na brak daty. O czymś to świadczy.


Do artykułów z trzech poprzednich sesji RM dołączyliśmy protokoły: LII, LIII, i projekt z LIV Sesji.


 

Komisja Budżetowa 8 lipca 2014

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 8 lipca 2014 roku godz. 9:00

1. Rozpatrzenie podań

2. Sprawy różne

Nagranie z posiedzenia KGBiR (plik MP3, 2 h 6 min 46 s, 116 MB)

 

0:01:00  Burmistrz - przedstawienie oszczędności po przetargach ok. 630 000 zł

0:03:10  Podanie dyrekcji ZSO w Mogielnicy.

0:05:10  Podanie OSP Świdno.

0:10:00  Oświetlenie wsi Wodziczna.

0:15:25  Podanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic - przedłużenie nieodpłatnego użyczenia budynku szkoły.

0:17:00  Podanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic - prośba o wsparcie modernizacji instalacji CO w budynku szkoły.

0:38:00  Podanie mieszkańców Górek-Izabelina dot. kanalizacji.

1:26:00  Wystąpienie burmistrza

1:32:40  Uchwała - przebudowa Rudnej Drogi

1:33:40  Operat szacunkowy Dom Nauczyciela w Borowem.

1:41:00  Sprawy różne.

***

Do przestudiowania decyzje Prezesa UOKiK w podobnych sprawach:

Gmina Mrągowo

Gmina Iłowa

Gmina Wągrowiec


 

LIV Sesja Rady Miejskiej 18 czerwca 2014

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

LIV Sesja Rady Miejskiej 18 czerwca 2014 roku o godz. 7:30

Zaproszenie

Uchwała

Załacznik 1, Załącznik 2

Podanie mieszkańców Górki-Izabelin podpisane przez 10 mieszkańców. Gdyby radny z terenu Górki-Izabelin zagłosował na TAK...  Ale nie zagłosował. Nagranie - od 15 min 30 sek, głosowanie - 19 min

Nagranie z LIV Sesji (plik mp3, 29,1MB, 31min 53s)

02:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej 150 000 zł na przebudowę ulicy Przylesie (nowa targowica)
15:20 Dyskusja nad pierwszym pismem mieszkańców Górki-Izabelin dotyczącym kanalizacji
21:10 Sprawy różne
31:20 wniosek o przedstawienie kosztorysu ile dokładnie kosztowała nas targowica

Protokół z LIV Sesji Rady Miejskiej


 

LIII Sesja Rady Miejskiej 11 czerwca 2014

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad.

Materiały na LIII Sesję (cztery puste kartki - trzeba przewijać)

Nagranie z LIII Sesji RM _WMA (plik WMA, 2h 49min 50 s, 156MB) oraz specjalnie dla użytkowników Linuxa Nagranie z LIII Sesji RM_mp3 (plik mp3, 2h 49min 50s, 155MB)

Spis treści nagrania:

2:30 Zarządzenia Burmistrza
3:40 pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Odczytanie Uchwały nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej. Odczytanie Uchwały RIO. Uchwały RM w Mogielnicy. Głosowanie.
25:30 Wystąpienie burmistrza po przegłosowaniu uchwały.
37:00 Sytuacja w SPZOZ - długa i burzliwa dyskusja.
1:59:30 Ogłoszenie: dodatkowy termin odbioru odpadów.
2:00:00 Komisja do oszacowania strat
2:01:10 Sprawy bieżące i interpelacje radnych. Ciekawe pytania radnego Wrzoska do burmistrza i wiceprzewodniczącego Rady
2:01:50 Odpowiedź radnego Wilewskiego - do 2:05:30

Ciekawe cytaty:
49:13   "Ja się nie mieszam w sprawy personalne"
2:03:55 "Odpowiadam panu, że nie zarobiłem nic"

Protokół z LIII Sesji Rady Miejskiej


 

LII Sesja Rady Miejskiej 30 maja 2014

Email Drukuj PDF

Na piątek 30 maja 2014 roku na godz. 9:00 została zwołana LII Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Porządek obrad.

Materiały do pkt. od 8 do 12

Oraz nagranie z sesji (plik mp3, 76,7 MB, 1h 23min 50s). Zachęcamy do posłuchania.

Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej


 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 28 kwietnia 2014

Email Drukuj PDF

28 kwietnia 2014 roku zebrała się Komisja Oświaty. Już sam fakt zwołania Komisji zakrawa na cud a i porządek posiedzenia był ciekawy.

Omawiane były: aktualna sytuacja w SPZOZ oraz zmiany w Statucie SPZOZ.

Przypominamy sprawę zaciągniętego kredytu opisaną na ostatniej stronie gazety Nad Wisłą z 9 stycznia 2014 roku. Tytuł artykułu "Gmina ręczy za ośrodek"

Prosimy zwrócić uwagę w artykule na odpowiedź burmistrza na pytanie "A co stało się z pieniędzmi, które nie wpłynęły na konta ZUS-u i fiskusa?" .

A co było na Komisji, to sami sobie posłuchajcie. Nagranie z KOiSS. (plik WMA 43min 25 sek, 42 MB)


 

Postanowienie Sądu Najwyższego

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

6 maja 2014 roku otrzymałem Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie wniesionej przez ZSO w Mogielnicy skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu przywracającego mnie do pracy w szkole.

Wniesienie tej skargi kasacyjnej kosztowało nas, podatników 3224 zł. Natomiast z wyliczeń Prokuratury w Grójcu bezprawne zwolnienie radnego Sawickiego z pracy przez byłego dyrektora ZSO za cichym przyzwoleniem "naszej władzy" nadszarpnęło finanse ZSO w sumie na kwotę 64 820 zł. A w jakim celu "nasz" burmistrz zezwolił na wydanie tych pieniędzy? Żeby uczniowie mieli lepsze warunki do nauki? Może jakieś dodatkowe zajęcia? Może darmowe wycieczki? Może zakup nowych książek lub pomocy naukowych? Skądże! Cel był zupełnie inny - zgnoić niewygodnego radnego.

Panie burmistrzu!

Znów się panu nie udało. Dowód poniżej.

Która to już sprawa, którą pan przegrywa trwoniąc pieniądze z NASZYCH podatków? Ile społeczeństwo już straciło i ile jeszcze straci na pańskich "pomysłach" ?

 

Postanowienie_Sadu_Najwyzszego_str_1

Postanowienie_Sadu_Najwyzszego_str_2

 

Postanowienie Sądu Najwyższego do ściągnięcia w formacie pdf


 


Strona 9 z 19

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 300
Odsłon : 708633

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?