Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

XI Sesja Rady Miejskiej 19 czerwca 2015

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 19 czerwca 2015 roku, godz. 10:00

Nagranie cz. I (plik mp3, 1h 01min 22s, 56,1 MB)

0:03:30 Przyjęcie protokołów
0:04:00 Informacje Burmistrza
0:22:00 Uchwała budżetowa
0:23:30 Zatwierdzenie sprawozdania budżetowego za 2014
0:43:30 Uchwała RIO
0:48:20 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium

Nagranie cz. II (plik mp3, 1h 51min 41s, 102 MB)

0:00:30 Nabycie nieruchomości nr 1054
0:03:45 Plan zagospodarowania przestrzennego Izabelin
0:06:25 Interpelacje i zapytania radnych
0:13:22 Droga Kłopoczyn - Dąbrowa
0:34:00 Odczytanie interpelacji radnych  Interpelacja

Nagranie z rozprawy w Sądzie Okręgowym w Radomiu

0:41:30 Taaaaaaka dyskusja na temat drogi w Dziuninie z udziałem Starosty i próba wymuszenia transakcji wiązanej w wykonaniu burmistrza forsującego za wszelką cenę zatoczkę przy PSP w Mogielnicy. Ten upór i zaciętość burmistrza skłania do pytania: Dlaczego tak bardzo mu zależy na tej zatoczce, która według słów dyrektora PSP niewiele pomoże w poprawieniu bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły? Czemu burmistrz nie zadbał kilka lat temu podczas remontu drogi Nowe Miasto - Mogielnica o bezpieczeństwo dzieci z ZSO i PSP? Dyrekcja szkoły wielokrotnie prosiła o uwzględnienie zatoczki w planach drogi. I nagle "wyskoczył"  problem zatoczki przy PSP? Zapytajcie rodziców dzieci z PSP jak były zbierane "spontaniczne" podpisy pod petycją za wybudowaniem zatoczki. Czemu burmistrz nie zrobił nic dla bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół w pozostałych szkołach w gminie? Michałowice i Borowe borykają się z podobnym problemem. Pamiętacie, czym uzasadniał utworzenie Straży Miejskiej? To przypomnę główny argument - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.

O co tutaj chodzi? Nie wiadomo?


 

TVN piątek

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

W TVN podano, że program UWAGA w najbliższy piątek o godz. 19.50 będzie poświęcony kolejnej aferze z wiatrakami w tle.

Oglądajmy go, a  wcześniej - poinformujmy zainteresowanych.


 

IX Sesja RM 18 maja 2015

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 18 maja 2015 roku.

Materiały na Sesję.

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 48min 27s, 44,3MB, DM650246.MP3)

04:57 Informacje Burmistrza
07:55 Zmiana WPF
17:00 Zmiana Uchwały budżetowej na rok 2015
23:05 Wystąpienie z LGD "Gminy Nadpiliczne"
24:30 Przystąpienie do LGD "Wszyscy Razem"
27:30 Kryteria rekrutacji do publiczbych przedszkoli
32:30 Sprzedaż nieruchomości gruntowej
34:40 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
38:00 Metoda ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
41:50 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe
44:30 Ustalenie minimalnego arealu dla założenia siedliska dla rolników Wężowiec
46:40 Upoważnienie do negocjacji i nabycia nieruchomości

Nagranie cz. 2 (plik mp3, 1h 37min 29s, 89,2MB, DM650247.MP3)

0:00:00 Sprawy różne
0:01:45 Sprawy mieszkańców p. Sieradzan
0:26:50 wystąpienie p. G. Królikowskiego
0:41:00 wystąpienie p. B. Michalak
0:48:30 Wystąpienie radnego Wilewskiego
0:52:25 Wystąpienie p. L. Matysiaka
0:56:00 Wystąpienie p. J. Radzimirskiej
1:10:00 Wystąpienie p. L. Matysiaka
1:11:00 Odpowiedzi Burmistrza
1:16:05 Wystąpienie p. J. Radzimirskiej
1:18:05 Wystąpienie radnego Sawickiego
1:24:15 Wystąpienie Przewodniczącego RM J. Tkaczyka
1:33:00 wystąpienie p. M. Lewandowskiej
1:34:00 Wystąpienie p. A. Kośki
1:34:11 Wystąpienie p. L. Matysiaka
1:35:30 Wystąpienie p. J. Radzimirskiej

Odpowiedź na kłamstwa Burmistrza:

Analiza strat subwencji ogólnej w gminach wiatrakowych

Co zyskuje rolnik ...

Zestawienie zalet mikroenergetyki i wad przemysłowych form OZE

INFRADŹWIĘKI

 


 

Rzecz o tym jak Burmistrz wprowadził w błąd Radę Miejską….

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 67
SłabyŚwietny 

Nie tak dawno Burmistrz naszej gminy na łamach jednej z gazet napisał: „…Radni zapomnieli jednak o tym, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, propozycje przeznaczenia środków w budżecie może złożyć tylko burmistrz…” (Nad Wisłą NR 8 (511) – 26 lutego 2015 Radni dzielą nieistniejące pieniądze)
Oczywiście jak najbardziej się z tym zgadzam. Prawo to prawo i trzeba go przestrzegać.

Idąc tym tropem odniosę się do uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”.
Zgodnie z obowiązującym nadal statutem w/w stowarzyszenia  składka członkowska dla Gminy Mogielnica wynosi: iloczyn liczby mieszkańców wg stanu na koniec 2006 roku (9210osób)x 0,30zł, co daje sumę 2763,00zł (§12 ust 1 pkt 4 Statutu LGD z dnia 14 lutego 2013r.) Skąd więc owej uchwale kwota 30 335,00zł?
Otóż po przeprowadzeniu niezgodnej ze statutem czystki w szeregach członków LGD (skreślenie z listy członków na podstawie nieistniejącego zapisu w statucie) Prezes LGD Włodzimierz Wasiak, naruszając wszelakie normy prawne związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie Członków, na którym już tylko „sami swoi”  podjęli Uchwałę o zmianie Statutu, a dokładnie zwiększając składkę członkowską dla Gminy Mogielnica.

W pośpiechu za kasą zapomnieli o jednej podstawowej rzeczy. By statut stał się obowiązującym należy zgłosić tę informację do sądu (art. 21 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)), który zwróci się do Organu nadzorującego, w tym  przypadku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o opinię czy wyraża zgodę na zmianę Statutu. Co za tym idzie zgodnie z art. 14. Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm) Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Według stanu na dzień 09.04.2015r. dla podmiotu wpisanego pod numerem KRS 0000310812 tj. LGD Gminy Nadpiliczne, w Krajowym Rejestrze Sądowym ostatnia zmiana wpisu to 26.04.2013r.

Dlaczego więc Burmistrz skierował do Rady projekt Uchwały? Czy był on zgodny z prawem? Czy działał w porozumieniu z Prezesem Zarządu LGD? Czy doszło do działania na szkodę Gminy?

Myślę, że jako pierwszy tej sprawie powinien przypatrzeć się Wojewoda Mazowiecki.

Hubert Wasila

 


 

 

VIII Sesja Rady Miejskiej 24 marca 2015

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 46
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 24 marca 2015

Materiały cz. 1

Materiały cz. 2

Regulamin wyborów sołtysów

Nagranie cz. 1 (plik DM650238.MP3, 2h 00min 38s, 110MB),

0:57:40 koniec wystąpienia burmistrza po głosowaniu nad pkt. 6 i 7
0:58:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego - pkt. 8
1:00:30 Podjęcie uchwały w sprawie ZGKiM - pkt. 9
1:01:40 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pkt. 10
1:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji - pkt. 11
1:06:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dyskusja nt. częstotliwości odbioru śmieci - pkt. 12
1:18:40 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pkt. 13
1:21:40 Sprzedaż nieruchomości gruntowej - pkt. 14/1
1:23:40 Sprzedaż nieruchomości gruntowej - pkt. 14/2
1:25:20 Dzierżawa nieruchomości - pkt. 15
1:27:00 Fundusz sołecki - pkt. 16

Nagranie cz.2 (plik DM650240.MP3, 2h 10min 15s, 119MB)

0:00:00 Głosowanie nad funduszem sołeckim
0:02:10 Przekazanie składki dla LGD - pkt. 17
0:04:40 Likwidacja środków trwałych - pkt. 18
0:05:40 Zatwierdzenie planu pracy KOiSS - pkt. 19
0:07:40 Zatwierdzenie planu pracy KGBiR - pkt. 20
0:09:00 Zatwierdzenie planu pracy KR - pkt. 21
0:10:00 Program opieki nad zwierzętami - pkt. 22
0:15:10 Uchwała w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa wsi Górki-Izabelin - pkt. 23
0:34:35 Plan zagospodarowania przestrzennego dla Brzostowiec-Rybska - pkt. 24
0:41:20 Sprawy bieżące, interpelacje radnych, wystąpienie przedstawiciela KRUS
1:00:00 kolejne wystąpienie burmistrza, jeszcze lepsze, niż na początku
1:24:00 Wystąpienie w sprawie strażnicy Dylew
1:35:00 Wystąpienia: Przewodniczącego RM
1:40:00 Wystąpienie pani Babskiej-Jakubczak
1:48:00 Wystąpienia mieszkańców gminy
2:05:00 Sprawa SPZOZ

OŚWIADCZENIE

Po wysłuchaniu nagrania z sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 24 marca 2015r. chciałbym się odnieść do kłamstw wypowiadanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica Sławomira Chmielewskiego pod moim adresem.

Po pierwsze jako kierownik Biura LGD Gminy Nadpiliczne nigdy nie miałem uprawnień do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu LGD i nigdy takowych nie zawierałem. Osobą uprawnioną do tego był tylko i wyłącznie Prezes Zarządu LGD Włodzimierz Wasiak.

Po drugie dokumentacja pozostawiona przeze mnie w Biurze LGD była kompletna i uporządkowana o czym stanowi protokół przekazania, sporządzony i podpisany przez Prezesa Zarządu LGD Włodzimierza Wasiaka.

Jedyne zobowiązania jakie posiadała i posiada Lokalna Grupa działania Gminy Nadpiliczne wynikają tylko i wyłącznie z zobowiązań wynikających z podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowy o wyborze LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Gmin Nadpilicznych na lata 2009-2015, oraz te które wynikają z nawiązania stosunku pracy z pracownikami biura LGD.

Kiedy w lutym 2014 roku Zarząd LGD zwrócił się do Gminy Mogielnica o pożyczkę na realizację (OBOWIĄZKOWEGO!!!) projektu współpracy, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica nie zapraszając nikogo z przedstawicieli LGD, namawiał radnych z komisji budżetowej do odmowy udzielenia owej pożyczki.

Żeby nie być gołosłownym polecam odsłuchanie nagrania z tej komisji umieszczonego na stronie internetowej sdmmogielnica.eu .

W wyniku odmowy udzielenia pożyczki, realizację projektu współpracy LGD musiało finansować z środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników. Szkoda, że w tedy pan Chmielewski nie ubolewał nad tym, iż od marca do lipca 2013 roku oraz od września do listopada 2013r. ja oraz księgowa pozostawaliśmy bez wynagrodzenia.

Na dzień dzisiejszy Projekt Współpracy nie jest jeszcze rozliczony, z czego wynika utrata płynności finansowej. Dodatkową przyczyną braku środków finansowych jest nie złożenie w terminie wniosku o płatność za II półrocze 2014r. Winą za to można obarczyć tylko i wyłącznie Prezesa Zarządu LGD Włodzimierza Wasiaka. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że w tym czasie ja już nie pracowałem w Biurze LGD.

Niestety fakt ten nie stanowi przeszkody dla pana Chmielewskiego by opowiadać brednie i kłamstwa pod moim adresem. Oczywiście wtedy jak i teraz  p. Burmistrz nie mówi nic o odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje Prezesa Zarządu LGD Włodzimierza Wasiaka, tylko próbuje całą winą obarczyć mnie.

Najbardziej rozbawiła mnie bajka opowiedziana prze Burmistrza jakoby on nie miał żadnego wpływu na zatrudnianie i zwalnianie pracowników w niezależnym stowarzyszeniu. Ale to pozostawię bez komentarza z powodu toczącego się, z mojego powództwa, postępowania sądowego przed Sadem Rejonowym w Radomiu.

Hubert Wasila


 

Odpowiedź na list otwarty Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 56
SłabyŚwietny 

Ze zdumieniem przeczytałem Pana list otwarty zamieszczony na łamach gazety "Nad Wisłą". Jest to artykuł pełen insynuacji i pomówień. Czyżby kierowały Panem frustracje  po wątpliwym sukcesie wyborczym,  a może problemy z realizacją obietnic przedwyborczych i próba odwrócenia uwagi?

Z ubolewaniem stwierdzam, że brakuje Panu klasy. Atakując pracowników Starostwa Powiatowego nie przedstawia Pan żadnych dowodów. Dla mnie nie jest to nowość, bo z takimi metodami miałem do czynienia od 2010 roku. Tak się dziwnie składa, że  Pana współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa również popsuła się w tym samym czasie. Jeżeli Pan nie pamięta, co było przyczyną chętnie przypomnę. Zadziwiający jest fakt, że ta zła współpraca  dotyczy tylko gminy Mogielnica.  Może dokumentacja przekazywana do Starostwa jest niekompletna, przygotowywana niezgodnie z przepisami. W przypadku pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową i przyłączami w miejscowościach Kozietuły i Kozietuły Nowe, te wymienione wcześniej przyczyny i brak zainteresowania Gminy przez 7 miesięcy oraz zawieszenie postępowania przez gminę na ponad miesiąc  spowodowały wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dopiero w 2012 roku. Po przedstawieniu kompletnej dokumentacji decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę została wydana po dziesięciu dniach od wznowienia postępowania.

Posiadam wiele przykładów na bardzo dobrą współpracę z Wydziałem Architektury i Budownictwa w Starostwie. Będąc przez wiele lat sekretarzem i zastępcą burmistrza często zwracałem się  o pomoc w załatwianiu spraw. Nigdy nie spotkałem się z niechęcią do współpracy.
Sprawa opinii ornitologicznych wynikła po otrzymaniu przez Starostę Grójeckiego pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w 2013r. Kwestie te były wielokrotnie z Panem omawiane i wyjaśniane na posiedzeniach Zarządy Powiatu i  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w poprzedniej kadencji w związku ze składanymi przez Pana skargami i wnioskami.
Myślę, że Pana złe opinie o pracownikach wynikają ze zwykłej złośliwości. Pan potrafi zarzucać tylko niekompetencję innym, nie podając konkretnych przykładów. Bezpodstawne stawianie zarzutów o wydawaniu pozwoleń na budowę na zasadzie "widzimisię", niezgodnie z prawem itp. świadczy o wyjątkowej pysze i poczuciu bezkarności.
Mogę przytoczyć wiele przykładów potwierdzających dobrą współpracę w latach 2005 – 2012, kiedy to pracownicy Starostwa pomagali i przyspieszali wydawanie pozwoleń na budowę. Szkoda, że pańska pamięć jest tak zawodna i wyjątkowo wybiórcza.

Pisanie o niefrasobliwości w pracy Wydziału Geodezji już się chyba wszystkim przejadło. Przypominam, że modernizacja gruntów prowadzona na terenie gminy Mogielnica w latach 2011 -2014  miała na celu wyznaczenie powierzchni użytków gruntowych dla poszczególnych działek, według ich rzeczywistego sposobu użytkowania. Przed modernizacją na wielu działkach, na których stoją budynki, grunt był oznaczany jako użytek rolny, co znacznie obniżało  wysokość podatków opłacanych na rzecz gminy. Te nieprawidłowości wynikały z zaniedbań urzędów, które przez wiele lat nie wyłączały działek inwestycyjnych z produkcji rolnej oraz działań projektantów, architektów i inwestorów, którzy świadomie z produkcji rolnej wyłączali powierzchnie poniżej 5 arów ponieważ od tej powierzchni nie ponosiło się kosztów wyłączenia z produkcji rolnej. Przyczyną zastrzeżeń do wykonanej modernizacji jest również fakt, że mieszkańcy gminy na etapie wykonania prac nie byli informowani o konsekwencjach. Nie pamiętam, żeby Pan wtedy przejawiał aktywność i zachęcał mieszkańców miasta do zapoznawania się z wyłożoną dokumentacją. Modernizacja  gruntów nie miała na celu  ustalania granic działek. Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące powierzchni budynków, zastosowanych oznaczeń,  wyjaśniam:
a) system, w którym prowadzona jest część opisowa ewidencji gruntów wymusza wpisanie powierzchni zabudowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
b) nieprawidłowe opisy znajdowały się w części opisowej ewidencji gruntów prowadzonej przez gminę Mogielnica do 2003r. Po przejęciu przez Starostwo 95% błędnych zapisów zostało usuniętych, co wymagało znacznego nakładu pracy przez pracowników Starostwa.
Budynki letniskowe na działkach rekreacyjnych w Tomczycach zostały prawidłowo zakwalifikowane jako budynki mieszkalne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w  sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r.
Wykonanie  map do celów projektowych to proces złożony, a za ich treść i aktualność odpowiadają uprawnieni geodeci sporządzający te dokumenty.
Na koniec trochę statystyki –  co najmniej 80% skarg kierowanych do Starostwa na funkcjonowanie dwóch wydziałów  wpływa od Burmistrza Gminy i Miasta  Mogielnica. Tak,  jak wcześniej podałem, proceder ten pojawił się w 2010 roku i systematycznie się nasila. Przez trzy miesiące urzędowania na stanowisku Starosty Grójeckiego rozmawiałem ze wszystkimi Burmistrzami i Wójtami z terenu powiatu. Tylko Pan,  mimo zaproszenia, dotychczas nie znalazł czasu na spotkanie.
Nie przypominam sobie, żeby w tym czasie wpływały skargi z innych gmin.

Dotychczas nie reagowałem na Pana wybryki, które nie przystoją osobie pełniącej odpowiedzialną funkcję gospodarza gminy. Niestety paskudne oskarżenia wobec pracowników poszczególnych  wydziałów oraz bzdurne skargi tak naprawdę mają stwarzać zły wizerunek Starostwa. Ci pracownicy nie zasługują na takie traktowanie. Kto Pana upoważnił do dokonywania oceny ich pracy?

Niech Pan lepiej zajmie się swoim podwórkiem, na którym dzieją się dziwne rzeczy: niezrozumiałe zwolnienia z pracy, podejrzane zatrudnienia, niesprawiedliwe oceny i nagrody, strach  wśród pracowników Urzędu. Nie lepiej jest w jednostkach organizacyjnych Gminy.
Panie  Burmistrzu, jest to moja pierwsza i ostatnia reakcja na tego typu zaczepki. Ostrzegam, że jeżeli Pan nie zaprzestanie rozpowszechniania kłamstw i oskarżeń pośrednio kierowanych wobec mojej osoby będę musiał podjąć inne działania przewidziane prawem.
Na koniec dobra rada: proszę pamiętać, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem.
Mam nadzieję,  że ten nakład gazety nie zginie  w Mogielnicy.

Starosta Grójecki
Marek Ścisłowski


 

Nad Wisłą wydanie online nr 8(511)

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

KONKURS

Zamieszczamy link do najnowszego numeru z 26 lutego 2015  pełnego wydania Nad Wisłą w formacie PDF, ponieważ prawie cały nakład w tajemniczych okolicznościach zniknął z terenu Mogielnicy.

Pytanie konkursowe:

Komu i dlaczego zależało na zablokowaniu mieszkańcom gminy dostępu do najnowszego numeru gazety Nad Wisłą, a konkretnie do artykułu ze strony 8?

Pomocnym może okazać się zapoznanie z artykułem zamieszczonym w gazecie Jabłonka Nr 4(94) z 25 lutego 2015 roku.

Wypowiedzi oraz odpowiedzi na powyższe pytanie oraz na dowolny inny temat prosimy nadsyłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nagroda:

Najlepsze odpowiedzi (po wyrażeniu przez autora zgody) zamieścimy na stronie sdmmogielnica.eu w dziale "Zdaniem mieszkańców"


 

VII Nadzwyczajna Sesja RM 16 lutego 2015

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 

W dniu 16 lutego 2015 roku zwołano VII Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (dotyczy uzupełnienia środków na zadanie pn. "Odtworzenie siedlisk ptaków w dolinie Pilicy")
5. Sprawy bieżące, interpelacje radnych.
6. Zakończenie obrad.

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 56min 15 s, 51,5MB)

Nagranie cz. 2 (plik mp3, 30min 59 s, 28,3MB)

 


 

 

VI Sesja Rady Miejskiej 30 grudnia 2014

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 30 grudnia 2014 roku, godz. 9:00

Projekt Uchwały, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4.

Uchwała Budżetowa na rok 2015 z dnia 29 grudnia 2014.

Nagranie (plik mp3, 135 MB, 2h 27m 34s)

Otrzymane na sesji:

Plan wydatków Straży Miejskiej na 2015 rok

Plan finansowy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy na 2015 rok

Planowane na 2015 rok wydatki na promocję - artykuły w gazetach


 

Zarząd Powiatu

Email Drukuj PDF

Podajemy link do strony www.grojec.pl na której zamieszczono skład osobowy nowego Zarządu Powiatu.

 


 

V Sesja Rady Miejskiej 12 grudnia 2014

Email Drukuj PDF

Na 12 grudnia 2014 roku zwołano V Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy

Zaproszenie i porządek obrad.

Materiały:

Podatki 2015

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 36min 04s, 33MB),  Nagranie cz.2 (plik mp3. 31min 02s, 28,4MB)

***

OŚWIADCZENIE

Ponieważ na V Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 12 grudnia 2014 roku zostałem publicznie pomówiony o to, jakobym rozwieszał jakieś dokumenty czy ulotki na terenie Mogielnicy na temat kanalizacji gminy oraz o to, jakobym skarżył powstające komitety do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dowód: Nagranie cz.2 czas: 3min 50sek oraz 20min 55sek)

OŚWIADCZAM

że są to bezczelne pomówienia godzące w moje dobre imię.

Każdy może wejść na stronę Klubu Radnych i zapoznać się z dokumentami, które tam zamieściliśmy w celu poinformowania społeczeństwa o toczącym się postępowaniu UOKiK.

W tym właśnie celu są tam zamieszczane.

O żadnych innych dokumentach (?) nic nie wiem.

Link do artykułu Kanalizacji Górki - Izabelin ciąg dalszy

Za wykorzystanie PUBLICZNYCH informacji przez odwiedzających stronę Klubu nie odpowiadamy.

Radny Bogdan Sawicki

PS. Tabelka "rozjeżdżała się" na tabletach i smartfonach

*****

Zamieszczam również poniższe dokumenty, które zostały złożone do Biura Rady Miejskiej 14 listopada 2014 roku, o czym radnych poprzedniej kadencji nie poinformowano. Otrzymałem je dopiero na początku grudnia 2014.

Zachęcam do poszukania w budżecie wyborczych obietnic burmistrza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2025

Budżet 2015 cz. 1

Budżet 2015 cz. 2


 

IV Sesja Rady Miejskiej 11 grudnia 2014

Email Drukuj PDF

IV Sesja Rady Miejskiej 11 grudnia 2014

  • Powołanie stałych Komisji Rady Miejskiej
  • Ustalenie wysokości diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych.
  • Sprawy różne

Materiały: Projekt Uchwały powołującej Komisje Rady Miejskiej,   Projekt Uchwały w sprawie diet.

Nagranie (19min 55s, 18,2MB, plik mp3)


 


Strona 7 z 19

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 300
Odsłon : 708618

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?