Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

LV Sesja Rady Miejskiej 28 lutego 2018

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad

Nagranie cz. 1 (52:17, 47,8 MB, DM650431.MP3)

Nagranie cz. 2 (25:12, 23 MB, DM650432.MP3)

 


 

 

Komisja Budżetowa 21 lutego 2018

Email Drukuj PDF

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 21 lutego 2018 roku:

1. Zaopiniowanie uchwał

2. Rozpatrzenie podań

3. Sprawy różne

Nagranie 1 (26 min, 24 MB, DM650426.MP3) Wystąpienie przedstawiciela firmy ws. wymiany pieców CO

Nagranie 2 (23:40, 21,6 MB, DM650427.MP3) Sprawa drogi lokalnej, zakup wozów dla OSP

Droga klasy L – droga lokalna – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy L dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 30 i 40 km/h oraz dwie prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 40 i 50 km/h. Drogi klasy L mogą należeć do kategorii dróg powiatowych (wyjątkowo) lub dróg gminnych.

Nagranie 3

Nagranie 4

Nagranie 5 (34:18, 31,4 MB, DM650430-.mp3)

00:00 serwer
01:10 PSP Mogielnica
02:30
03:20 odpady
04:00 MGOPS
04:50 KP Grójec
08:00
08:35 Aleja VI Izabelin
10:10 droga Wodziczna
12:30 droga Roztworów
12:50 beczka
14:50 inne zadania -

Szpital N. Miasto, Oświata, Al. VI Izabelin, OSP Dylew, Borowe, Nadzór prawny, Oświetlenie Stamirowice, Oświetlenie Stryków, Wodziczna - świetlica, itd

25:40 dach na kościele w Mogielnicy, renowacja drogi krzyżowej
27:30 droga Miechowice - Huta Błędowska
31:30 Patio w ZSO


Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 23 marca 2017 roku:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na rok 2018

2. Rozpatrzenie podań

3. Sprawy różne

 

LIII Sesja Rady Miejskiej 28 grudnia 2017

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad.

Uchwała ws. zasad i trybu umarzania zaległości

Uchwała ws nabycia nieruchomości w związku z odtworzeniem formy geologicznej zlodowacenia Warty

Projekt uchwały o oświacie

Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej ...

Projekt uchwały sprawie przekształcenia PSP

Uchwała Budżetowa na rok 2018

WPF Nr 233 na lata 2018 - 2027

Nagranie cz. 1 (1h 32min 50s, 84,9 MB)

0:04:00 Informacje burmistrza
0:05:40 WPF 2017
0:11:30 Zmiany budżetu na 2017 rok
0:33:00 Budżet na 2018 rok
0:33:30 Opinie Komisji
0:40:40 Opinie RIO
0:59:00 Uchwalenie WPF na 2018 -2027
1:18:00 Uchwalenie budżetu na 2018

Nagranie cz. 2 (1h 8min 42s, 62,9MB)

00:00 wystąpienie burmistrza
13:50 obsługa finansowa szkół
19:30 Zmiany w Uchwale nr 233
21:40 deklaracje elektroniczne
25:10 Kozakowskie Rowy
42:40 dzierżawa pomieszczenia
45:20 zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
55:00 Sprawy bieżące

Nagranie cz. 3 (2min 42s, 2,48MB)

Informacja nt. stacji bazowej telefonii komórkowej w Kozietułach


 

LII Sesja Rady Miejskiej 27 listopada 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

27 listopada 2017 roku o godz. 9:00 rozpoczęła się LII Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Zaproszenie i porządek obrad.

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 70,9 MB, 1h 17min 34s)

00:07:50 informacje Burmistrza
00:10:00 wystąpienie pani Sekretarz
00:12:00 wystąpienie przedstawiciela WOPR Białobrzegi
00:17:30 wystąpienie Kierownika Posterunku Policji
00:18:30 wystąpienie Starosty Grójeckiego
00:23:50 wystąpienie Burmistrza
00:27:00 wystąpienie Starosty Grójeckiego
00:34:30 Uchwała ws WPF i zmian w budżecie na 2017 rok
01:10:00 wystąpienie Starosty Grójeckiego
01:13:00 Uchwała ws pożyczki z WFOŚiGW - OSP Otaląż
01:15:00 Uchwała ws pożyczki z WFOŚiGW - SPZOZ

Nagranie cz. 2 (plik mp3, 29,2 MB, 31min 59s)

00:00 Podatki na 2018 rok
20:15 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
21:30 Uchwały ws przekształcenia szkół
30:10 Uchwała ws GPPiRPA na 2018

Nagranie cz. 3 (plik mp3, 35,6 MB, 38min 53s)

Uchwała ws Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nagranie cz. 4 (plik mp3, 19,3 MB, 21min 05s)

Uchwała ws Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zatwierdzenie cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018
Sprawy bieżące, interpelacje radnych
Sprawy mieszkańców.


 

Propozycje podatków na 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Oświaty przy obecności członków Komisji Rewizyjnej w dniu 9 listopada 2017 roku o godz. 9:00 rozpatrywane będą propozycje podatków na 2018 rok.

stawki_nieruch_rolny_leśny_targowa_2018.pdf

stawki_środki_transportu_na_2018.pdf

20171031_materialy.pdf


 

XLIII Sesja Rady Miejskiej 22 czerwca 2017

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i materiały

Uchwała Komisji Rewizyjnej

Uchwała RIO

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 42 min 19 s, 38,7 MB)

04:10 Informacje Burmistrza
05:00 Zmiana uchwały budżetowej na 2017 r
13:15 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  za 2016 rok
15:10 Uchwała Komisji Rewizyjnej
34:30 Uchwała RIO
39:40 Udzielenie absolutorium
41:30 Podziękowania burmistrza

Nagranie cz. 2 (plik mp3, 25 min 28 s, 23,3 MB)

00:00 Sprzedaż lokalu przy ul. Nowomiejskiej
05:40 Sprzedaż lokalu przy ul. Dziarnowskiej
07:30 Udzielenie pomocy dla Powiatu Grójeckiego
09:00 Składka członkowska LGD
11:30 Sprawy bieżące, interpelacje radnych
13:30 Wystąpienie burmistrza
24:12 Sprawy mieszkańców.


 

XLII Sesja Rady Miejskiej 23 maja 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i porządek obrad.

Zatwierdzone protokoły z poprzednich sesji - XXXVIII, XXXIX, XL.

Projekt w sprawie zmiany WPF

Projekt zmian w budżecie na 2017 rok

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4

Materiały do pkt 8 - 14

Nagranie cz. 1

04:20 Zarządzenia
08:00 Zatwierdzenie WPF
17:00 Zatwierdzenie zmian w budżecie
30:25 Gminny Program Opieki nad Zabytkami
32:45 Zatwierdzenie wzoru deklaracji - odpady komynalne
37:30 Uchwała ws opłaty adiacenckiej
43:00 Nabycie nieruchomości w Pączewie

Nagranie cz. 2

04:30 Uchwała ws zmiany nazwy ZSO
05:20 Zgoda na sprzedaż Biura Rady
10:15 Sprawy bieżące. Interpelacje radnych
14:00 Pytania do Starosty Grójeckiego
52:30 Sprawy mieszkańców

 


 

Zaproszenie na Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Witajcie!

Spieszę Wam donieść, ze dnia 3 czerwca 2017 r. odbędzie się w Mogielnicy zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego im. Małgorzaty Fornalskiej, które nas wykształciło, a które od 50 lat już nie istnieje. W 50 rocznicę ostatniej w tej szkole matury spotykamy się o g. 11.00 w kościele , a potem odwiedzimy nauczycieli i kolegów, którzy już przeszli na tamtą stronę.
Przed obiadem, który rozpocznie się w restauracji Mogielanka około godz. 14.00 będzie jeszcze możliwość odwiedzenia szkoły i spaceru po znanych wam okolicach.
Podczas spotkania przewidujemy
- biesiadę do późnych godzin według możliwości każdego z uczestników.
- śpiewanie szkolnych piosenek i tańce.
- słuchanie muzyki naszej młodości
- rozmowy, wspominki anegdoty w dowolnych grupach.
- kontakt z zaproszonymi nauczycielami, gospodarzem miasta i dyrektorami szkól.
- uczestniczenie w niespodziankach przygotowanych przez poszczególne klasy.
- oglądanie materiałów zgromadzonych dotychczas przez koleżanki i kolegów na naszej internetowej stronie klasowej LP. tzn:
- listę i fotografie nauczycieli i dyrektorów,
- zdjęcia szkolne indywidualne i grupowe, które dotychczas zostały udostępnione przez naszych kolegów i koleżanki
- wspomnienia, które niektórzy spisali i udostępnili innym
- nagrania wideo ze zjazdów z poprzednich lat
- nagrania piosenek śpiewanych przez nas na kolejnych zjazdach oraz znalezionych w sieci

(Twórcą strony jest Janek Staniszewski, który chętnie udostępni każdemu z nas tę stronę do oglądania i współtworzenia jeśli:

1. macie już lub założycie sobie adres pocztowy na gmail

2. napiszecie w tej sprawie do Janka na jego adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - do czego radzę zatrudnić swoje dzieci lub wnuki). Zachęcamy Was, żeby spisać krótko swoje najbardziej wyraziste wspomnienia i udostępnić wszystkim na tej właśnie stronie.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICZENIA W ZJEŹDZIE!
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie do dnia 10 maja br. kwoty 120 zł, która zabezpieczy koszty restauracji i innych koniecznych wydatków typu: msza, wiązanki, znicze itp.

Pieniądze wpłacamy na konto:
70 1020 1013 0000 0402 0070 8677
Teresa Drygiel Warszawa


kontakty:
Władka Kaczorek - Paczesna 609 030 720
Teresa Szewczyk - Drygiel 504 215 799
Jan Staniszewski 510 966 787

 


Album wykonany przez byłego dyrektora PLP pana Lucjana Rydzewskiego. (plik pdf, 30MB)


 

Alarm - Stop GMO

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W dniu 21.04.2017 w Sejmie RP odbyło się połączone posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących GMO. Wśród występujących przedstawicieli środowisk i organizacji pozarządowych głos zabrał Jerzy Zięba. Była to poruszająca i mocna przemowa przypominająca władzy kto tu jest suwerenem. Jerzy Zięba zażądał w imieniu społeczeństwa całkowitego zakazu upraw i handlu nasionami i żywnością GMO.

Alarm - Stop GMO - Jerzy Zięba w Sejmie - Poruszające i mocne wystąpienie

Strona Jerzego Zięby


 

 

XL Sesja Rady Miejskiej 30 marca 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

XL Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 30 marca 2017 roku.

Zaproszenie i porządek obrad.

Nagranie cz. 1

 

Nagranie cz. 2

 

 


 

 

Komisja Budżetowa 23 marca 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 23 marca 2017 roku:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na rok 2018

2. Rozpatrzenie podań

3. Sprawy różne

Nagranie cz. 1 (1h 6min 29s, plik mp3, 60,8 MB)

Nagranie cz. 2 (34min 11s, plik mp3, 31,3 MB)


 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 16 lutego 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 47
SłabyŚwietny 

W dniu 16 lutego 2017 roku na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Komisja, w skład której wchodzili wszyscy dyrektorzy szkół przedstawiła Projekt dostosowania sieci szkół prowadzonych przez G i M Mogielnica do nowego ustroju szkolnego (reforma oświaty).

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 1 h 6 min 14 s, 60,6 MB)

Nagranie cz.2 (plik mp3, 25 min 47 s, 23,6 MB)

 


 


Strona 3 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 955414

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?