Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Komisja Budżetowa 21 lutego 2018

Email Drukuj PDF

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 21 lutego 2018 roku:

1. Zaopiniowanie uchwał

2. Rozpatrzenie podań

3. Sprawy różne

Nagranie 1 (26 min, 24 MB, DM650426.MP3) Wystąpienie przedstawiciela firmy ws. wymiany pieców CO

Nagranie 2 (23:40, 21,6 MB, DM650427.MP3) Sprawa drogi lokalnej, zakup wozów dla OSP

Droga klasy L – droga lokalna – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy L dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 30 i 40 km/h oraz dwie prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 40 i 50 km/h. Drogi klasy L mogą należeć do kategorii dróg powiatowych (wyjątkowo) lub dróg gminnych.

Nagranie 3

Nagranie 4

Nagranie 5 (34:18, 31,4 MB, DM650430-.mp3)

00:00 serwer
01:10 PSP Mogielnica
02:30
03:20 odpady
04:00 MGOPS
04:50 KP Grójec
08:00
08:35 Aleja VI Izabelin
10:10 droga Wodziczna
12:30 droga Roztworów
12:50 beczka
14:50 inne zadania -

Szpital N. Miasto, Oświata, Al. VI Izabelin, OSP Dylew, Borowe, Nadzór prawny, Oświetlenie Stamirowice, Oświetlenie Stryków, Wodziczna - świetlica, itd

25:40 dach na kościele w Mogielnicy, renowacja drogi krzyżowej
27:30 droga Miechowice - Huta Błędowska
31:30 Patio w ZSO


Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 23 marca 2017 roku:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na rok 2018

2. Rozpatrzenie podań

3. Sprawy różne

 

LIII Sesja Rady Miejskiej 28 grudnia 2017

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad.

Uchwała ws. zasad i trybu umarzania zaległości

Uchwała ws nabycia nieruchomości w związku z odtworzeniem formy geologicznej zlodowacenia Warty

Projekt uchwały o oświacie

Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej ...

Projekt uchwały sprawie przekształcenia PSP

Uchwała Budżetowa na rok 2018

WPF Nr 233 na lata 2018 - 2027

Nagranie cz. 1 (1h 32min 50s, 84,9 MB)

0:04:00 Informacje burmistrza
0:05:40 WPF 2017
0:11:30 Zmiany budżetu na 2017 rok
0:33:00 Budżet na 2018 rok
0:33:30 Opinie Komisji
0:40:40 Opinie RIO
0:59:00 Uchwalenie WPF na 2018 -2027
1:18:00 Uchwalenie budżetu na 2018

Nagranie cz. 2 (1h 8min 42s, 62,9MB)

00:00 wystąpienie burmistrza
13:50 obsługa finansowa szkół
19:30 Zmiany w Uchwale nr 233
21:40 deklaracje elektroniczne
25:10 Kozakowskie Rowy
42:40 dzierżawa pomieszczenia
45:20 zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
55:00 Sprawy bieżące

Nagranie cz. 3 (2min 42s, 2,48MB)

Informacja nt. stacji bazowej telefonii komórkowej w Kozietułach


 

LII Sesja Rady Miejskiej 27 listopada 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

27 listopada 2017 roku o godz. 9:00 rozpoczęła się LII Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Zaproszenie i porządek obrad.

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 70,9 MB, 1h 17min 34s)

00:07:50 informacje Burmistrza
00:10:00 wystąpienie pani Sekretarz
00:12:00 wystąpienie przedstawiciela WOPR Białobrzegi
00:17:30 wystąpienie Kierownika Posterunku Policji
00:18:30 wystąpienie Starosty Grójeckiego
00:23:50 wystąpienie Burmistrza
00:27:00 wystąpienie Starosty Grójeckiego
00:34:30 Uchwała ws WPF i zmian w budżecie na 2017 rok
01:10:00 wystąpienie Starosty Grójeckiego
01:13:00 Uchwała ws pożyczki z WFOŚiGW - OSP Otaląż
01:15:00 Uchwała ws pożyczki z WFOŚiGW - SPZOZ

Nagranie cz. 2 (plik mp3, 29,2 MB, 31min 59s)

00:00 Podatki na 2018 rok
20:15 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
21:30 Uchwały ws przekształcenia szkół
30:10 Uchwała ws GPPiRPA na 2018

Nagranie cz. 3 (plik mp3, 35,6 MB, 38min 53s)

Uchwała ws Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nagranie cz. 4 (plik mp3, 19,3 MB, 21min 05s)

Uchwała ws Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zatwierdzenie cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018
Sprawy bieżące, interpelacje radnych
Sprawy mieszkańców.


 

Propozycje podatków na 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Oświaty przy obecności członków Komisji Rewizyjnej w dniu 9 listopada 2017 roku o godz. 9:00 rozpatrywane będą propozycje podatków na 2018 rok.

stawki_nieruch_rolny_leśny_targowa_2018.pdf

stawki_środki_transportu_na_2018.pdf

20171031_materialy.pdf


 

XLIII Sesja Rady Miejskiej 22 czerwca 2017

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i materiały

Uchwała Komisji Rewizyjnej

Uchwała RIO

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 42 min 19 s, 38,7 MB)

04:10 Informacje Burmistrza
05:00 Zmiana uchwały budżetowej na 2017 r
13:15 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  za 2016 rok
15:10 Uchwała Komisji Rewizyjnej
34:30 Uchwała RIO
39:40 Udzielenie absolutorium
41:30 Podziękowania burmistrza

Nagranie cz. 2 (plik mp3, 25 min 28 s, 23,3 MB)

00:00 Sprzedaż lokalu przy ul. Nowomiejskiej
05:40 Sprzedaż lokalu przy ul. Dziarnowskiej
07:30 Udzielenie pomocy dla Powiatu Grójeckiego
09:00 Składka członkowska LGD
11:30 Sprawy bieżące, interpelacje radnych
13:30 Wystąpienie burmistrza
24:12 Sprawy mieszkańców.


 

XLII Sesja Rady Miejskiej 23 maja 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i porządek obrad.

Zatwierdzone protokoły z poprzednich sesji - XXXVIII, XXXIX, XL.

Projekt w sprawie zmiany WPF

Projekt zmian w budżecie na 2017 rok

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4

Materiały do pkt 8 - 14

Nagranie cz. 1

04:20 Zarządzenia
08:00 Zatwierdzenie WPF
17:00 Zatwierdzenie zmian w budżecie
30:25 Gminny Program Opieki nad Zabytkami
32:45 Zatwierdzenie wzoru deklaracji - odpady komynalne
37:30 Uchwała ws opłaty adiacenckiej
43:00 Nabycie nieruchomości w Pączewie

Nagranie cz. 2

04:30 Uchwała ws zmiany nazwy ZSO
05:20 Zgoda na sprzedaż Biura Rady
10:15 Sprawy bieżące. Interpelacje radnych
14:00 Pytania do Starosty Grójeckiego
52:30 Sprawy mieszkańców

 


 

Zaproszenie na Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Witajcie!

Spieszę Wam donieść, ze dnia 3 czerwca 2017 r. odbędzie się w Mogielnicy zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego im. Małgorzaty Fornalskiej, które nas wykształciło, a które od 50 lat już nie istnieje. W 50 rocznicę ostatniej w tej szkole matury spotykamy się o g. 11.00 w kościele , a potem odwiedzimy nauczycieli i kolegów, którzy już przeszli na tamtą stronę.
Przed obiadem, który rozpocznie się w restauracji Mogielanka około godz. 14.00 będzie jeszcze możliwość odwiedzenia szkoły i spaceru po znanych wam okolicach.
Podczas spotkania przewidujemy
- biesiadę do późnych godzin według możliwości każdego z uczestników.
- śpiewanie szkolnych piosenek i tańce.
- słuchanie muzyki naszej młodości
- rozmowy, wspominki anegdoty w dowolnych grupach.
- kontakt z zaproszonymi nauczycielami, gospodarzem miasta i dyrektorami szkól.
- uczestniczenie w niespodziankach przygotowanych przez poszczególne klasy.
- oglądanie materiałów zgromadzonych dotychczas przez koleżanki i kolegów na naszej internetowej stronie klasowej LP. tzn:
- listę i fotografie nauczycieli i dyrektorów,
- zdjęcia szkolne indywidualne i grupowe, które dotychczas zostały udostępnione przez naszych kolegów i koleżanki
- wspomnienia, które niektórzy spisali i udostępnili innym
- nagrania wideo ze zjazdów z poprzednich lat
- nagrania piosenek śpiewanych przez nas na kolejnych zjazdach oraz znalezionych w sieci

(Twórcą strony jest Janek Staniszewski, który chętnie udostępni każdemu z nas tę stronę do oglądania i współtworzenia jeśli:

1. macie już lub założycie sobie adres pocztowy na gmail

2. napiszecie w tej sprawie do Janka na jego adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - do czego radzę zatrudnić swoje dzieci lub wnuki). Zachęcamy Was, żeby spisać krótko swoje najbardziej wyraziste wspomnienia i udostępnić wszystkim na tej właśnie stronie.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICZENIA W ZJEŹDZIE!
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie do dnia 10 maja br. kwoty 120 zł, która zabezpieczy koszty restauracji i innych koniecznych wydatków typu: msza, wiązanki, znicze itp.

Pieniądze wpłacamy na konto:
70 1020 1013 0000 0402 0070 8677
Teresa Drygiel Warszawa


kontakty:
Władka Kaczorek - Paczesna 609 030 720
Teresa Szewczyk - Drygiel 504 215 799
Jan Staniszewski 510 966 787

 


Album wykonany przez byłego dyrektora PLP pana Lucjana Rydzewskiego. (plik pdf, 30MB)


 

Alarm - Stop GMO

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W dniu 21.04.2017 w Sejmie RP odbyło się połączone posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących GMO. Wśród występujących przedstawicieli środowisk i organizacji pozarządowych głos zabrał Jerzy Zięba. Była to poruszająca i mocna przemowa przypominająca władzy kto tu jest suwerenem. Jerzy Zięba zażądał w imieniu społeczeństwa całkowitego zakazu upraw i handlu nasionami i żywnością GMO.

Alarm - Stop GMO - Jerzy Zięba w Sejmie - Poruszające i mocne wystąpienie

Strona Jerzego Zięby


 

 

XL Sesja Rady Miejskiej 30 marca 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

XL Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 30 marca 2017 roku.

Zaproszenie i porządek obrad.

Nagranie cz. 1

 

Nagranie cz. 2

 

 


 

 

Komisja Budżetowa 23 marca 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 23 marca 2017 roku:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na rok 2018

2. Rozpatrzenie podań

3. Sprawy różne

Nagranie cz. 1 (1h 6min 29s, plik mp3, 60,8 MB)

Nagranie cz. 2 (34min 11s, plik mp3, 31,3 MB)


 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 16 lutego 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 47
SłabyŚwietny 

W dniu 16 lutego 2017 roku na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Komisja, w skład której wchodzili wszyscy dyrektorzy szkół przedstawiła Projekt dostosowania sieci szkół prowadzonych przez G i M Mogielnica do nowego ustroju szkolnego (reforma oświaty).

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 1 h 6 min 14 s, 60,6 MB)

Nagranie cz.2 (plik mp3, 25 min 47 s, 23,6 MB)

 


 

Na każdym polu widać efekty

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 20
SłabyŚwietny 

Wywiad dla portalu grojec24.net. Wywiad przeprowadził Mateusz Adamski, redaktor naczelny portalu.

Marek Ścisłowski: Na każdym polu widać efekty


Ze starostą grójeckim Markiem Ścisłowskim o półmetku kadencji, planach na przyszłość i aktualnych problemach, rozmawia Mateusz Adamski.

W listopadzie minęła połowa obecnej kadencji władz powiatu, i tym samym Pana na stanowisku starosty. Przejmowaliście powiat w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Co mimo tego udało się zrobić, co zalicza Pan do największych sukcesów w tym okresie?
Marek Ścisłowski, starosta Powiatu Grójeckiego: Tak jak pan wspomniał, powiat przejęliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jego zadłużenie sięgało  40 mln zł. Do tego doszły problemy w służbie zdrowia, oświacie,  praktycznie we wszystkich dziedzinach działalności powiatu.
Z tych dwóch lat współpracy z zarządem i radą, mimo różnych konfliktów zwłaszcza na tle politycznym, jestem bardzo zadowolony.
Przede wszystkim udało się zmniejszyć zadłużenie. Mimo  trudnej sytuacji przez  dwa lata powiat nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych. Udało się ustabilizować sytuację w szpitalu w Grójcu. Nie lepiej było w SPZOZ w Nowym Mieście – w tej chwili i tam sytuacja została unormowana. Udało się zrealizować sporo zadań inwestycyjnych na drogach, m.in. w Konarach (gmina Warka), Błędowie (droga Huta Błędowska – Błędów) czy drogę Nowe Miasto – Ulów. Mimo ogromnych problemów udało się dokończyć rewitalizację Centrum Edukacyjno - Muzealnego w Warce oraz zakończono projekt rozbudowy izby przyjęć w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
Uporządkowaliśmy sprawy w oświacie. Mogę powiedzieć, że na każdym polu widać pozytywne efekty.
Nie udało się natomiast pozyskać środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację remontów dróg powiatowych. W tym roku mamy problem z pozyskaniem dofinansowania na drogę Zbrosza Duża – Jasieniec. Nie wynika to z niechęci starostwa do realizacji tego zadania. Informacje, że zarząd nie chciał realizować tej inwestycji są dla nas krzywdzące i kłamliwe.

A czego oprócz wspomnianej inwestycji w Jasieńcu nie udało się zrealizować albo z czego nie jest Pan zadowolony?
Nie wszystko udało się zrealizować w takiej formie, jak to sobie planowaliśmy. Niestety,  przez te dwa lata systematycznie pojawiały się nowe problemy, o których nie widzieliśmy, przejmując władzę w powiecie.
Podam przykład, w trakcie kontroli z Urzędu Kontroli Skarbowej ustalono, że powiat zawyżając subwencję oświatową w latach 2010-2013 pobrał bezprawnie 3,2 mln zł. Na chwilę obecną otrzymaliśmy decyzję, że musimy zwrócić 1,2 mln zł. Pierwszą ratę w wysokości 404 tys zł spłaciliśmy już w listopadzie ubiegłego roku. Dwie pozostałe raty musimy spłacić  w czerwcu 2017 i 2018 roku . Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów.
To samo było z inwestycją w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie w wyniku kontroli na koniec 2015 roku okazało się, że musimy zwrócić 570 tys. zł za nieprawidłowo prowadzoną rozbudowę izby przyjęć.
Nie można też zapominać o „rozgrzebanej” inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Warce. 2 stycznia 2015 roku, tuż po objęciu władzy, musiałem podjąć decyzję o zapłacie faktury 770 tys. zł wystawionej przez wykonawcę, która powinna być zapłacona w 2014 roku. Gdybyśmy tego nie zrobili, to groziłaby nam konieczność zwrotu całej wielomilionowej dotacji.
To wszystko powoduje, że nie można nic zaplanować, bo nie wiemy, co nas jeszcze może spotkać.

Mówi Pan, że ciężko coś zaplanować, ponieważ cały czas wychodzą sprawy z poprzednich kadencji, ale chciałbym się zapytać, jakie są priorytety władz powiatu na pozostałą część kadencji?
Naszym priorytetem są przede wszystkim drogi. Przez  najbliższe dwa lata chcemy wygospodarować znaczne środki na remonty dróg.  Zamierzamy przy tym korzystać  ze środków od Wojewody Mazowieckiego. Mam nadzieję, że  uda się wreszcie nawiązać współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Oczywiście liczę też na gminy, z którymi na zasadzie partnerskiej współpracy chcemy remontować odcinki dróg będące w najgorszym stanie.

Uchwalony niedawno budżet powiatu grójeckiego na 2017 rok zakłada nadwyżkę, ale jednocześnie w uchwale zapisano przejściowy deficyt. Mógłby Pan powiedzieć więcej na ten temat?
Kwota ponad 3 mln zł to stała kwota w budżecie, którą musimy zabezpieczyć na wykup obligacji i spłatę pozostałych kredytów. Nie jest to nadwyżka budżetowa.

Czytając lokalną prasę, także nasz portal, można odnieść wrażenie, że sprawy samorządowe w powiecie zdominował temat pańskiego konfliktu z byłym wicestarostą Maciejem Dobrzyńskim. Na początku kadencji to Państwa kluby, tj. PiS i Nasze Czasy, stanowiły koalicję rządzącą powiatem. Później doszło do rozłamu i dwóch przewrotów personalnych w radzie. Jakie są przyczyny tego konfliktu i czy widzi Pan szanse na jego zakończenie?
Dla mnie przyczyną tego konfliktu jest nieznajomość problemów samorządu przez pana Dobrzyńskiego. Na początku kadencji liczyliśmy na współpracę. Robiliśmy wszystko, żeby się ona układała. Mimo rozbieżności co do sposobu naprawy powiatu, próbowaliśmy nawiązać porozumienie i utrzymać ten układ, który był targany różnymi wstrząsami. Ja osobiście liczyłem na doświadczenie Dobrzyńskiego. Jego postawa rozczarowała nas wszystkich. Niestety, pan Dobrzyński nie rozumie, że nie można przenosić swoich pomysłów związanych z funkcjonowaniem firmy na sprawy samorządowe. Te sprawy rozwiązuje się przecież zupełnie inaczej.

No właśnie, konflikt Pana klubu z klubami opozycyjnymi trwa w najlepsze. Chciałbym jednak przekornie zapytać, co ceni Pan u radnych opozycyjnych?
Myślę, że w powiecie za dużo jest polityki. Nikogo nie przekreślam, nikogo nie szereguję. Opozycję traktuję jako jeden klub, w którym są normalnie i racjonalnie myślący ludzie. Są jednak inspirowani, mają lidera, który próbuje narzucać im formy działania niespotykane w samorządzie. Takie destrukcyjne działania uniemożliwiają konstruktywny dialog.
Proszę pamiętać, że klub "Powiat Sprawny i Przyjazny" do niedawna sprawował władzę w powiecie, a fakty mówią same za siebie, że w tym czasie nie było dobrze z gospodarnością. Dlatego radni tego klubu powinni dać sobie na wstrzymanie i pozwolić nam działać. Natomiast od początku kadencji jesteśmy atakowani. Nie mamy nawet szansy podjęcia działań naprawczych.
Pierwszym przykładem  jest szpital w Grójcu. W prasie przedstawiane są informacje o kolejnym zadłużaniu. Tymczasem Powiatowe Centrum Medyczne otrzymało od nas poręczenie kredytu, dzięki któremu spłaciło zobowiązania m.in. wobec tzw. para-banków. Zobowiązania wobec wierzycieli zostały więc przeniesione do banku, ale zadłużenie nie wzrosło.
Powiem więcej, z bilansu na koniec listopada przedstawionego przez prezes PCM wynika, że działalność szpitala zamknęła się zyskiem w wysokości blisko 270 tys. zł.
Uratowaliśmy ten szpital, teraz trwa jego rekonwalescencja. To wymaga jednak czasu.  

Główną bolączką powiatu wydaje się być właśnie służba zdrowia. Od dłuższego czasu mówi się o problemach finansowych szpitala w Grójcu. Niedawno pojawiły się informacje o trudnej sytuacji lecznicy w Nowym Mieście nad Pilicą. Z czego Pańskim zdaniem wynikają te problemy, i czy jako zarząd macie na nie jakąś receptę?
Recepta to pieniądze. Nasze szpitale nie są wyjątkiem w skali kraju. W każdym powiecie sytuacja wygląda podobnie: placówki służby zdrowia są zadłużone. Utrzymanie dwóch szpitali to ogromny wysiłek finansowy dla powiatu, który ma zbyt małe dochody.
Działania, które podejmujemy mają na celu ograniczenie zbędnych kosztów funkcjonowania szpitali, bo to ma duże  znaczenie. Te działania, które zostały podjęte w PCM w Grójcu świadczą o tym, że szpital zaczął się bilansować. Oczywiście są grupy z tego niezadowolone, ale wiadomo, że przy zmianach zawsze ktoś taki się pojawi.
Generalnie szpitale w Polsce są niedofinansowane. Kontrakty podpisywane z Narodowym Funduszem Zdrowia są zbyt niskie. Mam nadzieję, że po zmianach w lipcu, kiedy mówi się o innych zasadach finansowania szpitali sytuacja ta się poprawi. Ale czy tak będzie? Nie jestem w stanie teraz powiedzieć.

A może po prostu starostwa nie stać na utrzymywanie dwóch szpitali, tak jak np. kogoś zarabiającego 1500 zł nie stać na to, by utrzymywać wielki dom? Może należałoby się zastanowić przynajmniej nad częściową prywatyzacją którejś z lecznic?
Na początku szukaliśmy rozwiązania, które zmniejszyłoby koszty działania obu szpitali.  Rozmawialiśmy z operatorem zewnętrznym, ale tylko do czasu, kiedy  okazało się, że chce on przejąć szpitale w całości i samemu nimi zarządzać. My się na takie rozwiązanie nie godziliśmy, i podjęliśmy się trudu, aby wyprowadzić szpitale z trudnej sytuacji finansowej własnymi siłami.
W najbliższym czasie okaże się, jak będzie wyglądała sytuacja szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Na tamtejszym lotnisku działania zaczyna prowadzić wojsko.  Być może szpital zostanie wsparty przez armię, bo przy takiej jednostce istnienie szpitala jest wręcz niezbędne. Jednak jeszcze za wcześnie, żeby rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach.

Mówił Pan o problemach z inwestycją w Warce, jak obecnie wygląda ta sprawa?
Na chwilę obecną inwestycja została zamknięta i rozliczona. Urząd Marszałkowski odebrał dokumentację. Przejęliśmy nowy budynek i my go utrzymujemy.

Pod koniec ubiegłego roku gazeta „Nasze Czasy” pisała o sprawie przeniesienia liceum w Warce do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Nie wiem skąd wzięły się informacje, że w ogóle mamy taki pomysł. Byłem wielokrotnie na spotkaniach w Warce. Rozmawiałem z nauczycielami i rodzicami uczniów.
Informowałem ich, że w takiej formie jak obecnie trudno jest utrzymać dwie placówki w Warce, skoro nabór jest tak naprawdę do jednej szkoły. Mówiłem też o tym, że szkoda wydawać pieniądze na utrzymanie obiektów zamiast przeznaczać je chociażby na podnoszenie poziomu kształcenia.
Cały problem bierze się z braku naboru do szkoły. Jedną z jego przyczyn jest niż demograficzny, ale są też inne czynniki. Na ostatnim spotkaniu powiedziałem nauczycielom, że to też od nich zależy, jak zachęcą uczniów gimnazjów z terenu gminy Warka , żeby skorzystali z oferty edukacyjnej ich placówek.  Zapewniam, że bez zgody  rodziców i nauczycieli nie podejmę żadnych działań. Zadaniem „Naszych Czasów” jest sianie zamętu. I tylko to im naprawdę dobrze wychodzi.

Przed nami reforma oświaty. Czy są już decyzje odnośnie szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Grójeckiego? Czy macie pomysł na zagospodarowanie nauczycieli z gimnazjów, które zostaną wygaszone?
Reforma dotyczy przede wszystkim gmin, które muszą przeprowadzić likwidację gimnazjów. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania sieci szkół. Jeśli chodzi o powiat grójecki to tutaj żadnych zmian  nie przewidujemy. Natomiast zapewnienie miejsc pracy dla nauczycieli to jest jeszcze sprawa do dyskusji. Nie zakładamy redukcji zatrudnienia.

Z pewnością niemiłym zaskoczeniem dla Pana było odrzucenie przez urzędników wojewody wniosku o dofinansowanie remontu drogi do Zbroszy Dużej. Co w tej chwili może Pan zrobić, by jednak znalazły się pieniądze na tę inwestycję?
Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to nie była nasza niechęć do tej inwestycji, bo nie po to wykonaliśmy całą dokumentację i pisaliśmy wnioski, żeby sobie później tę sprawę odpuścić.  Nie jest to na pewno wina powiatu. Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło nowe wytyczne do sporządzania wniosków o dofinansowanie. Wykonując tak obszerną dokumentację, nie byliśmy w stanie w ciągu miesiąca ich zaktualizować.
Natomiast cały czas szukamy środków, żeby mimo wszystko tę drogę wyremontować,  jestem umówiony na spotkanie z Wojewodą Mazowieckim. W tej sprawie nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Przedstawianie nieprawdziwych teorii  z pewnością nie pomoże w rozwiązaniu problemu. Ja jednak jestem dobrej myśli.

Od ponad roku Pana zastępcą jest Dariusz Piątkowski, który wcześniej nie omieszkał ostro krytykować Pana i Państwa klubu radnych PiS. Powiedzmy sobie szczerze, że chcąc uzyskać większość w radzie, nie miał Pan wtedy wielkiego wyboru i musiał Pan go nominować. Dziś może Pan powiedzieć, że wyznaczenie pana Piątkowskiego na stanowisko wicestarosty wyszło Panu na dobre?
Zdecydowanie tak. Pan Piątkowski nie pracował wcześniej w samorządzie. Funkcja radnego jest czymś innym niż wykonywanie zadań wicestarosty.
Oceniam pana Piątkowskiego pozytywnie, ponieważ jest człowiekiem bezpośrednim. Są problemy, których rozwiązanie widzimy inaczej, ale zawsze siadamy i rozmawiamy. Brakowało mi tego u jego poprzednika, pana Dobrzyńskiego.

Chyba w głowie każdego samorządowca powoli pojawia się myśl o kolejnych wyborach. Czy mogąc wybierać, wolałby Pan zostać starostą na kolejne cztery lata czy burmistrzem Mogielnicy?
Decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjąłem. Na pewno większe możliwości działania są w gminach, gdzie są większe środki i można się wykazać jeśli chodzi o inwestycje. Na szczeblu powiatowym takich możliwości nie ma.

Mamy początek nowego roku. Czego by sobie Pan w nim życzył jako starosta?
Spokoju i wyrozumiałości zwłaszcza ze strony opozycji. Radni opozycji powinni zrozumieć, że nie jestem od tego, aby z nimi toczyć wojny, ale żeby wykorzystywać ich pomysły, i żeby służy one całemu powiatowi.  Nie dziwi mnie postawa Dobrzyńskiego, który przegrał swoją szansę, a po wyroku skazującym być może na dłużej pożegna się z działalnością w samorządzie. Dziwi mnie natomiast bardzo postawa radnego Janusza Karbowiaka, który w poprzedniej kadencji był przecież Przewodniczącym Rady Powiatu. Wtedy wydawało mu się , że wszystko jest dobrze. Nie widział niegospodarności na każdym kroku, nie widział zadłużających się w ogromnym tempie szpitali, nie widział wyłudzanych subwencji oświatowych. Dziś we wszystkich działaniach widzi nieprawidłowości. Szkoda, że nie widzi tego, że jego suflerami są osoby mające problemy z prawem (liderzy Naszych Czasów). Chciałbym, żeby radnym Prawa i Sprawiedliwości, którym zaufało społeczeństwo, dano szansę spokojnej pracy, której efekty zostaną ocenione  przy urnach wyborczych. Ja osobiście liczę na współpracę z pozostałymi radnymi  z klubu „Powiat Sprawny i Przyjazny”. Chciałbym być po prostu sprawiedliwie oceniany za to co robię.

Rozmawiał Mateusz Adamski, redaktor naczelny Grojec24.net


 


Strona 3 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 305
Odsłon : 891565

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?