Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Wspólne posiedzenie Komisji 28-01-2011

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

28 stycznia 2011 roku uczestniczyliśmy we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady. Porządek posiedzenia zawierał aż 13 punktów, m. in. sprawy organizacyjne Wiosny Mogielnickiej, wycena działek, podania od sołtysa wsi Ślepowola, wprowadzenie koniecznych zmian do uchwały budżetowej, sprawa p. Komorowskiego itp.

Rozpatrywaliśmy również:

 • sprawę konkursu na stanowisko referatu sportu, kultury i promocji, o której napiszemy, jak tylko uda nam się znaleźć regulamin komisji konkursowej,
 • sprawę utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji (tzw. Kompleks Sportowy). W punkcie tym burmistrz przedstawił projekt regulaminu organizacyjnego tej jednostki, zakres jej działania, strukturę organizacyjną oraz jej zadania. Omówił pokrótce wykaz stanowisk pracy, planowane wydatki, dochody, koszty eksploatacyjne oraz zapotrzebowanie na sprzęt i wyposażenie. Zapoznał radnych z planowanym cennikiem za oferowane na kompleksie usługi. Radni po analizie przedstawionych materiałów będą dyskutować, wnosić poprawki lub zmiany w projekcie na kolejnym posiedzeniu, którego termin wstępnie ustalono na 3 lutego 2011. Regulamin ten, po poprawkach zamieścimy na naszej stronie.
 • sprawę przetargu na rozbiórkę budynku przy ul. Dziarnowskiej 29,
 • jeden z punktów - przedstawienie sprawozdania z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSO został przełożony na 3 lutego z prozaicznego powodu "zaginięcia" złożonego "na dziennik" sprawozdania.

Okazuje się, że sprawozdanie z działalności UKS przy ZSO wpłynęło do sekretariatu UGiM. Uzyskaliśmy tam informację, że "Nigdy nic nie zginęło po przekazaniu "na dziennik". Wszystkie dokumenty trafiają do pracowników merytorycznych." I faktycznie sprawozdanie w dwóch kopiach  opuściło zgodnie z zasadami sekretariat.

Co prawda nikogo konkretnego dotychczas nie posądzaliśmy, ale pomimo tego przepraszamy Sekretariat UGiM - osoby tam pracujące rzetelnie wypełniają swoje obowiązki i słusznie mogły poczuć się dotknięte.

Wiadomość z ostatniej chwili: Prezes UKS przy ZSO w Mogielnicy, pan Mariusz Wangryn jest w posiadaniu odpowiedzi na złożone (i wciąż poszukiwane) sprawozdanie, podpisanej przez Burmistrza Sławomira Chmielewskiego. Wciąż nie wiemy, co stało się dalej.

Zamieszczamy dwie odpowiedzi Pana Burmistrza: na pierwsze, przedstawione swego czasu Radzie Miejskiej sprawozdanie oraz na to "zaginione", uszczegółowione sprawozdanie z działalności UKS przy ZSO w Mogielnicy. Zamieszczamy również uzupełnienie uszczegółowionego sprawozdania, przedstawione 28 stycznia 2011 roku na posiedzeniu wspólnych Komisji Rady. Zachęcamy do zapoznania się z dokonaniami UKS przy ZSO w Mogielnicy.

Na terenie gminy Mogielnica działają również inne kluby sportowe podobnie "wspierane" przez UGiM jak UKS przy ZSO. Może uda nam się je skłonić, aby i one opisały swoją działalność?

Niedawno dotarła do nas informacja, gdzie należy szukać tego sprawozdania. Sprawdzimy i z przyjemnością poinformujemy opinię publiczną, kto jest winny i dlaczego ???

Zwycięstwo! Uprzejmie informujemy, że tak długo poszukiwane sprawozdanie UKS przy ZSO w Mogielnicy ZNALAZŁO SIĘ !!! Wiemy już u kogo, nie wiemy DLACZEGO !!!

Szczegóły wkrótce ;)

Poszukiwania sprawozdania UKS wreszcie zakończone, ale zdarzenie wyjaśniamy dalej  :-)

 • w sprawach różnych Klub złożył dwa wnioski. Jeden z nich dotyczący przesunięcia na późniejsze godziny rozpoczynania posiedzeń Komisji przepadł w głosowaniu, drugi dotyczący istotnej poprawki złożymy "przez dziennik" (żeby nie zaginął, jak naszych 12 pierwszych wniosków, na szczęście były odczytane na sesji, więc muszą znaleźć się w protokole :)
 • Radna Małgorzata Babska-Jakubczak przedstawiła ofertę na Zimowisko w Zakopanem.

 

Rada Powiatowa NSZZ "Solidarność" RI w Powiecie Grójeckim

organizuje wyjazd dzieci rolników na

Zimowisko w Zakopanem

Wiek uczestników: od 9 do 16 lat

Miejsce: Zakopane, pensjonat "Halina"

Termin: 13-22 lutego 2011 r.

Koszty: 280 zł plus koszt dojazdu na zimowisko.

Zimowisko przeznaczone jest dla dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w KRUS

Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje i zapisy pod numer telefonu:

Małgorzata Babska-Jakubczak: 796 900 241

lub 880 681 820

 

Po co ta grupa powstała?

Email Drukuj PDF

Wyjaśnienie
Nasz klub jako całość a ostatnio także poszczególni członkowie klubu zostali kilkakrotnie na forum publicznym zaatakowani przez burmistrza Mogielnicy, pana Sławomira Chmielewskiego. Wytacza przeciw klubowi i jego członkom różne bezpodstawne zarzuty.
W poniższym artykule zajmiemy się pierwszym pomówieniem. Burmistrz twierdzi, że dzielimy Radę Miasta poprzez utworzenie Klubu Radnych "Samorząd dla Mieszkańców".
Aby przypomnieć panu burmistrzowi jak było naprawdę oraz aby zapoznać mieszkańców Mogielnicy z faktami, na początek przytaczamy dokładny zapis wypowiedzi pana burmistrza, dotyczącej naszego Klubu, będący częścią jego wystąpienia na spotkaniu z kierownikiem SPZOZ, panem Woźniakiem 14 stycznia 2011 roku:
"Albo idzie się do Rady po to, żeby współpracować i budować gminę i rozwiązywać trudne problemy, albo mówi, że powstała grupa trzymająca władzę, no przecież pierwsza sesja, to jeden z radnych tu siedzących mówi: grupa trzymająca władzę i od razu utworzyli klub.
Nigdy nie dzieliłem żadnych radnych, nie było żadnych klubów, które ja zawiązywałem; już powstał klub. Zadaję sobie pytanie i Państwu zadaję pytanie, nie dokończę tej odpowiedzi: Po co ta grupa powstała? Czy budować drogi, mosty, wodociągi, wspierać SPZOZ? Czy ktoś zadał tu pytanie kierownikowi: panie kierowniku, pani doktor, panie doktorze: co zrobić, żeby wam pomóc zdobyć pieniądze na następny kontrakt, jaki sprzęt kupić, bo gmina może to kupić. Tego nie. Tylko ma zarzuty - trza go wsadzić. Po raz drugi do prokuratury piszę pismo, bo ja zadałem to pytanie prokuratorowi, jeszcze przed wyborami, jeszcze za poprzedniej kadencji. Odpowiedź była krótka. Panie burmistrzu, SPZOZ nie jest finansowany z budżetu gminy, to pana nie interesuje. I o czym my rozmawiamy. Poziom ludzi mówiących takie słowa i rozdających ulotki powinien dla mądrych ludzi siedzących na tej sali być odpowiedzią."

Po pierwsze:
Na dwa dni przed uroczystą pierwszą Sesją Rady pan Chmielewski, jeszcze nie zaprzysiężony na burmistrza zaprosił część jeszcze nie zaprzysiężonych radnych do Biura Rady na spotkanie. Kilku radnych na to spotkanie nie zaproszono.
Wobec powyższego twierdzenie pana Chmielewskiego, że (cytat) "Nigdy nie dzieliłem żadnych radnych, nie było żadnych klubów, które ja zawiązywałem" nie jest prawdą.
Po drugie:
Wykluczeni w powyższy sposób, jeszcze przed I sesją przez pana Chmielewskiego radni zawiązali 29 grudnia 2010 roku Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców".
Nadmieniamy, że nasz klub powstał zgodnie ze statutem Gminy i Miasta Mogielnica.
Jego podstawowym celem jest reprezentowanie zbiorowych interesów mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica, co zawarliśmy w §1 Regulaminu Klubu.
Jest Klubem otwartym, nie dzielącym, a jednoczącym radnych.
Jest to więc odpowiedź na pytanie: (cytat) "Po co ta grupa powstała?"
Po trzecie:
Co zrobił Przewodniczący Rady Miejskiej, aby zapobiec powstaniu a następnie działaniu nieformalnej, niezgodnej ze statutem Gminy i Miasta Mogielnica grupy radnych?
Po czwarte:
Dopóki prokuratura nie wyjaśni sytuacji w SPZOZ radni zrzeszeni w Klubie uważają, że należy powstrzymać się z kolejnymi dotacjami na rzecz SPZOZ.
Przypominamy, że gmina w latach 2007-2010 przeznaczyła dla SPZOZ w formie dotacji na konkretny cel (sprzęt medyczny, karetka, remonty itp.) 332 430 , ponadto w latach 2007-2009 łączny zysk SPZOZ wyniósł 409 000 . Sumy te podał na spotkaniu kierownik SPZOZ pan Dariusz Woźniak.
Jako komentarz słowa pana burmistrza, cytującego wypowiedź prokuratora: "Panie burmistrzu, SPZOZ nie jest finansowany z budżetu gminy, to pana nie interesuje."
oraz słowa burmistrza: "I o czym my rozmawiamy."
Po piąte:
Skomentowanie ostatniego zdania z wypowiedzi pana burmistrza, (cytat): "Poziom ludzi mówiących takie słowa i rozdających ulotki powinien dla mądrych ludzi siedzących na tej sali być odpowiedzią", obraźliwego nie tylko dla członków klubu, pozostawiamy mieszkańcom gminy i miasta Mogielnica.

Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców"

 

Poprawiony: niedziela, 27 lutego 2011 20:11
 

Rada Organizacji Pozarządowych Grójeckiego

Email Drukuj PDF

W najnowszej Okolicy, na str. 6 zamieszczono relację z Forum Organizacji Pozarządowych Grójeckiego, które odbyło się 12 stycznia w Grójcu, na którym wybrano Radę Organizacji Pozarządowych.

Forum jest otwarte dla wszystkich chętnych. Wolę współpracy wyraziło 39 organizacji, wśród nich 5 organizacji działających w Mogielnicy:

1. Stowarzyszenie MOGIELNICA XXI
2. Stowarzyszenie Przyszłość Naszych Dzieci
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic
4. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK
5. Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO w Mogielnicy

W skład trzynastoosobowej Rady wybranej w drodze głosowania weszła pani Urszula Kępka ze Stowarzyszenia „Przyszłość Naszych Dzieci” z Mogielnicy.

Gratulujemy!

 

Informacja o anonimie

Email Drukuj PDF

Dwóch radnych z naszego klubu w przeddzień spotkania z panem kierownikiem Woźniakiem otrzymało priorytetem pocztą anonimowe listy o takiej samej treści. 
Nagłówek brzmiał (cytat): "Zarzuty mieszkańców gminy Mogielnica do Kierownika SPZOZ-u Dariusza Woźniaka:" a poniżej sześć uszczegółowionych zarzutów.
Nie przedstawiliśmy zarzutów z tego anonimu na spotkaniu, ponieważ:

 • nie były złożone na piśmie w terminie do 15 grudnia 2010,
 • zawierały podobne treści, które już zostały zawarte w pytaniach zgłoszonych do radnych przez wyborców i zebrane przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych w postaci listy 21 pytań,
 • Nadmieniamy, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2010 roku jako jedyna taki zestaw pytań przygotowała i wręczyła Przewodniczącemu Rady,
 • zawierały nazwiska lekarzy - Ustawa o Ochronie Danych Osobowych,
 • ponadto był to bądź co bądź anonim, my anonimów nie popieramy, ale każda informacja docierająca do nas jest bezcenna,
 • powyższą informację zamieszczamy w celu poinformowania o takim fakcie opinię publiczną,
 • oraz że żaden sygnał od mieszkańców nie jest przez nas lekceważony.
 

Spotkanie z p. Woźniakiem

Email Drukuj PDF

Na sesji Rady w dniu 11 stycznia 2011 roku radni zostali poinformowani, że w piątek, 14 stycznia o godzinie 13:00 odbędzie się w Biurze Rady spotkanie, na którym pan Woźniak będzie odpowiadał na pytania dostarczone na piśmie w grudniu 2010 roku. Ponieważ spotkanie jest otwarte wszyscy zainteresowani mogą wziąć w nim udział.

 


Strona 20 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 961749

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?