Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Fundusz sołecki w gminie Mogielnica ...

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

15 lutego 2011 roku do Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na ręce Pana Jarosława Zawalicha, Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął WNIOSEK o poddanie pod obrady rady gminy projektu uchwały o wyodrębnieniu lub nie wyodrębnieniu z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała taka zgodnie z Ustawą powinna zostać uchwalona do 31 marca 2011 roku.

Radni mieli "szczęście" przypadkiem zapoznać się z tym wnioskiem dopiero 14 marca 2011 roku.

Czyżby ktoś specjalnie przetrzymywał ten wniosek znów ośmielając się łamać KPA, aby radni i sołtysi przypadkiem nie wpadli na pomysł, że chcieliby ustanowić taki fundusz, dający im niewielkie co prawda pieniądze, ale kontrolowane jedynie przez sołtysów i rady sołeckie?

A może należało zapytać sołtysów i radnych miesiąc temu, co o tym sądzą? Mieliby więcej czasu na przemyślenie, czy utworzyć fundusz sołecki w naszej gminie. Na szczęście jeszcze nie jest za późno :)

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą oraz z estetycznym poradnikiem:

Ustawa o funduszu sołeckim

Poradnik funduszu sołeckiego

Wasze opinie na temat zasadności (lub nie) utworzenia takiego funduszu prosimy zgłaszać do swoich sołtysów i radnych.

Dodatkowe informacje można znaleźć również w Gazecie Sołeckiej, wydanie papierowe Numer 3(219), str. 17 oraz na stronie internetowej Gazety Sołeckiej.

Samorząd dla Mieszkańców

 


 

Jak się dzieli nadwyżkę budżetową

Email Drukuj PDF

Podział nadwyżki środków budżetowych w naszej(?) gminie.

Podczas obecnej kadencji mieliśmy wątpliwą przyjemność uczestniczenia w podziale trzech "nadwyżek":

Pierwszą wygospodarował nam zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej pomniejszając budżety szkół o 96450 zł. Radni uradzili, że:

 • 65500 zł - odwodnienie Izabelina
 • 9950 zł - wodociąg Przejazd - Dziarnowska,
 • 10000 zł - dokumentacja "most Marosa",
 • 10000 zł - dokumentacja kolektory słoneczne na basenie kompleksu sportowego,
 • była jeszcze jedna pozycja - projekt ocieplenia remizy w Dziarnowie.
 • Propozycje Klubu, między innymi budowa zatoczek dla gimbusów przy szkołach zostały odrzucone w głosowaniu.

Druga nadwyżka w bajkowy sposób zjawiła się po wycofaniu wniosku o dotację w wysokości 78270 zł na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola i Żłobka "Bajkowa Planeta".

 • nauczanie indywidualne i zatrudnienie nowego nauczyciela w PSP Mogielnica - 18578 zł,
 • Rozbiórka budynku - 11070 zł,
 • Umowa na odławianie psów - 11500 zł,
 • Dieta dla zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej - 6200 zł,
 • Droga Ługowice - Brzostowiec - 30922 zł.

Oraz nadwyżka trzecia 534421 zł, oznajmiona i natychmiast podzielona na posiedzeniu wspólnych Komisji w dniu 9 marca 2011r. Radni o wysokości nadwyżki środków budżetowych dowiedzieli się dopiero na posiedzeniu. Ale tylko radni z Klubu. Dowody poniżej:

 • 250000 zł - zakup i montaż kolektorów słonecznych przy basenie, - 9 głosów za, 4 głosy Klubu wstrzymujące
 • 80000 zł - zakup działki od Wspólnoty, żeby kolektory miały gdzie stać, - 9 głosów za, 4 głosy Klubu wstrzymujące
 • 63813 zł - budowa drogi Ługowice, - jednogłośnie
 • 74240 zł - ulica Armii Krajowej, - 12 głosów za, 1 głos wstrzymujący (się)
 • 2088 zł - wykonanie odwodnienia przy ulicy Dziarnowskiej, - jednogłośnie
 • 30393 zł - wodociąg i kanalizacja przy ulicy Zagańczyka, - jednogłośnie
 • 33887 zł - uzupełnienie zmniejszonej subwencji oświatowej, - jednogłośnie
 • 96450 zł - zwrot środków do budżetu oświaty - 5 głosów Klubu za, 8 głosów przeciw.

Wszystkie propozycje zgłaszane i zatwierdzane były w ekspresowym tempie przez radnych nie będących członkami Klubu. Ciekawostką jest operacja matematyczna: po zsumowaniu powyższych zatwierdzonych kwot otrzymujemy zupełnie przypadkowo liczbę 534421 zł. Nic dziwnego, że "szkolne" 96450 zł już się nie zmieściło.Ten fakt wkurza i śmieszy jednocześnie. Niech ktoś zaprzeczy, że podziału środków dokonano PRZED komisją.

Ale najgorsze przed nami. 14 marca 2011 r na nadzwyczajnej Sesji (bez sołtysów) miłosierny burmistrz wygadał się, że ma jeszcze podania od mieszkańców. Nie chcąc przeciążać radnych na komisji 9 marca po prostu je przełożył ...

 1. Posterunek Policji - prośba o zakup garażu blaszanego i halogenów - data złożenia: 17 grudnia 2010 r.
 2. Podanie z prośbą o dwie latarnie we wsi Świdno napisane 5 listopada 2010 r - DWIE !! daty złożenia: 9 listopada 2010 r oraz 11 stycznia 2011 roku.
 3. Podanie o docieplenie garażu OSP w Otalęży - data złożenia: 5 lutego 2011 r.
 4. Pismo w sprawie m. in. pierwokupu działki - data złożenia: 22 lutego 2011 r.
 5. Pismo 14 rodzin wsi w sprawie oświetlenia drogi w Tomczycach - data złożenia: 09 grudnia 2010 r.
 6. Pismo w sprawie umorzenia z dnia 2 marca 2011 r. - chyba jedyne rozpatrzone w terminie, zaopiniowanie negatywnie.
 7. Pismo o pozwolenie rozbiórki muru na Rynku w celu postawienia kiosku z gazetami.
 8. Oraz najlepszy przykład traktowania mieszkańców, sołtysów i radnych - Wniosek o poddanie pod obrady rady gminy projektu uchwały o funduszach sołeckich, którą trzeba uchwalić do 31 marca 2011 - data: 15 lutego 2011 roku.

Na powyższe podania z prośbami o sfinansowanie otrzymacie Państwo następującą odpowiedź: "Opinia Komisji negatywna z powodu braku środków w budżecie". Nic dziwnego, jeśli środki dzieli się przed rozpatrywaniem podań.

Panie burmistrzu! Co Pan sądzi o KPA? Dla kogo on niby jest? Kto ma go przestrzegać? Pana KPA nie obowiązuje? Informujemy, że nieznajomość prawa, w tym przypadku KPA, nie zwalnia od jego przestrzegania!

Przecież wszystkie powyższe podania mieszkańców o dofinansowanie oraz wnioski naszego Klubu, (które zapewne przewodniczący Rady ma zanotowane), miał Pan obowiązek przedstawić radnym PRZED podziałem nadwyżki. Może radni rezygnując z podgrzewania wody podzieliliby - cóż, być może nie po Pana myśli ale za to sprawiedliwiej - środki, które nie są Pańskie ale wszystkich mieszkańców gminy.

Ukrywanie podań mieszkańców, żeby nie brały udziału w podziale kasy nie będzie mile widziane przez obecnych i przyszłych wyborców.

Proponujemy ponowny, sprawiedliwy podział nadwyżki środków budżetowych. Suma w sumie jest niemała - 709141 zł.

Samorząd dla Mieszkańców 

 

Elektrownie wiatrowe

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Na VII Sesji Rady Miejskiej 16 lutego 2011 roku jednym z punktów obrad była "Informacja nt. możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy i miasta Mogielnica".

Zagadnienie to omawiał zaproszony na sesję przedstawiciel firmy projektowej Windprojekt Sp. z o.o. Odpowiadał również na pytania z sali. Radny Krzysztof Wrzosek zadał kilka pytań:

Pyt: Ja nic nie wiem o takim projekcie jako mieszkaniec. U nas są wąskie działki, jak jest z oddziaływaniem na sąsiednie działki?

Odp: Nas interesowałoby 100m na 100m tak, żeby śmigła nie zachodziły na sąsiadów.

Pyt: Jak wygląda sprawa z wysuszeniem terenu, tu mamy okręg sadowniczy, czy nie będzie oddziaływało to na pszczoły, na takie rzeczy?

Odp: Po to jest robiony monitoring, przegląd środowiskowy żeby tego typu rzeczy można było wykluczyć. To jest inwestycja nie na rok, nie na dwa tylko na dwadzieścia pięć lat i nie ma możliwości, żeby coś ... (nie było słychać).

Przewodniczący Zawalich zadał pytanie: Czy ktoś z obecnych tu na sali jest przeciwny budowie ferm wiatrowych czy wiatraków? Zabrzmiało to podejrzanie. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby się okazało, że radni i sołtysi zgromadzeni 16 lutego 2011 r. na sali nieświadomie wzięli udział w "Konsultacjach społecznych" nt. przyzwolenia na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie gminy i miasta Mogielnica. Na szczęście konsultacje wyglądają trochę inaczej ;)

Przedstawiciel firmy Windprojekt przedstawił korzyści trójstronne: dla mieszkańców, dla gminy i dla inwestora. Zapomniał rzetelnie odpowiedzieć na pytanie radnego Wrzoska. Radni z Klubu byli zmuszeni sami poszukać odpowiedzi. Niestety! Osoba o nicku Krupnik ubiegła nas i jako pierwsza zamieściła w Księdze Gości na stronie internetowej Mogielnicy sporo informacji "pominiętych" przez Windprojekt oraz link do strony

stopwiatrakom.eu

Polecamy szczególnie: relacje mieszkańców, filmy z wiatrakami oraz galerię. Obejrzenie galerii polecamy Burmistrzowi.

Zamieszczamy kolejny link z kompletem obowiązujących obecnie uregulowań prawnych: Strona Anny Zalewskiej. Na stronie tej między innymi zamieszczono "Komentarz merytoryczny do opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu „Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnośląskim”. Komentarz ten, opracowany przez zespół wybitnych naukowców liczy co prawda 22 strony, z czego 5 stron zajmuje spis literatury, lecz jest bardzo interesujący. Polecamy jego przeczytanie wszystkim zainteresowanym problematyką elektrowni wiatrowych. Chociażby po to, aby przekonać się, jak można manipulując faktami manipulować ludźmi. Wiedza bezcenna!

26 marca 2011 roku otrzymaliśmy maila z z linkiem do strony internetowej, na której można znaleźć argumenty przemawiające za budową elektrowni wiatrowych. Lekturę zawartości tej strony również polecamy wszystkim zainteresowanym problematyką elektrowni wiatrowych. Ocenę rzetelności tych dwóch opracowań pozostawiamy mieszkańcom naszej gminy.

http://wiatrowa.xn.pl/

Po lekturze zawartości obu stron internetowych nasuwa się pomysł, aby wybrać się na wycieczkę w okolice najbliższych wiatraków i osobiście stwierdzić, jak jest naprawdę. Również chociażby po to, aby przekonać się, jak można manipulując faktami manipulować ludźmi. Wiedza bezcenna!

Wydaje się, że za każdym z powyższych stanowisk stoją albo potężne siły, albo potężne pieniądze, ale decyzja należy do nas.


 

Protokół ze spotkania z kierownikiem SP ZOZ

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 25
SłabyŚwietny 

Nareszcie doczekaliśmy się protokołu ze spotkania wspólnych Komisji z kierownikiem SP ZOZ. Minęło półtora miesiąca, chociaż po 14 dniach (patrz Statut Gminy i Miasta Mogielnica) protokół powinien być już napisany, podpisany przez protokolanta i przewodniczącego Komisji oraz przedstawiony do wglądu wszystkim zainteresowanym.

Na posiedzeniu Klubu w dniu 4 marca 2011 roku stwierdziliśmy, że protokół posiada pewne "braki". Braki te będziemy sukcesywnie uzupełniać odsłuchując zapis ze spotkania i zamieszczać pogrubionym drukiem w oryginalnym tekście (19 stron!) protokołu tak, aby oddać rzeczywistą atmosferę panującą wówczas na sali.

Celem przypomnienia zamieszczamy pytania, na które kierownik SP ZOZ odpowiadał, a następnie wspomniany wyżej protokół:

Więcej…
 

Dofinansowanie nauki pływania

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

Miło jest nam poinformować uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ze Uczniowski Klub Sportowy otrzymał  dofinansowanie na NAUKĘ PŁYWANIA z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2011 roku w kwocie 24.000,00 zł.

Z oferty mogą korzystać wszyscy uczniowie z naszej gminy w miarę wolnych miejsc.

W  listopadzie ubiegłego roku UKS przystąpił do otwartego konkursu na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na zdobycie umiejętności pływania, w szczególności dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni.

Nasz projekt został wysoko oceniony, wynikiem czego jest przyznana dotacja!

Bezpłatna nauka pływania będzie prowadzona na pływalni w Grójcu w okresie od  marca do czerwca i od września do grudnia. Uczniowie z naszej gminy maja zapewniony bezpłatny przejazd, wstęp na basen i opiekę instruktorską.

Zgłoszenia przyjmują p. Dagmara Janicka, p. Wioleta Oziemska, p. Mariusz Wangryn.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na naukę i doskonalenie pływania!!!

Prezes UKS Mariusz Wangryn


 

Nowa strona UKS przy ZSO w Mogielnicy

Email Drukuj PDF

Przed chwilą otrzymaliśmy link do strony Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

Wraz z prezesem UKS panem Mariuszem Wangrynem zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami sportowymi naszych dzieci.


 

Natura 2000

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

W Księdze Gości na stronie internetowej Mogielnicy rozgorzała dyskusja na temat artykułu "Kontrowersje wokół powstania Natury 2000", który ukazał się na portalu www.lowiczanin.info.

Ponieważ mieszkańcy gminy i miasta Mogielnica zwracali się do członków Klubu SDM, czy wiedzą coś więcej na ten temat, dzięki życzliwości redakcji "Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej" otrzymaliśmy cały artykuł w wersji pdf (trzy kolejne strony), który ukazał się w wersji papierowej.

Strona 9, strona 10, strona 11.

Dziękujemy jeszcze raz Redakcji gazety "Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej" za udostępnienie artykułu.

Miłego czytania

 

DPS Tomczyce

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Projekt Uchwały RM w Mogielnicy w sprawie zakazu sprzedaży, podawania,
spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych ...


Pod projektem Uchwały, którą podsuwa się radnym do przegłosowania brak:


•    podpisu urzędnika, który przygotował ten projekt,
•    opinii prawnika za zgodność z obowiązującym w Polsce prawem.


Jako podstawę prawną tej uchwały przytacza się dwie ustawy:
Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity), oraz
Ustawę z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości ..., (tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r.)


Są to Ustawy, na podstawie których Rada Miejska może, ale nie musi uchwalić swoją Uchwałę.
Natomiast są inne akty prawne, które poddają w wątpliwość zgodność podsuwanego radnym projektu uchwały z obowiązującym w Polsce prawem.

Przedstawiamy najważniejszy:

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Art. 31.
1.    Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2.    Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3.    Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.


Art. 171.
1.    Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.
2.    Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
3.    Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.

Ponieważ ograniczenia wolności osobistej dotkną WSZYSTKICH mieszkańców terenu, na którym próbuje się uchwałę RM wprowadzić, prosimy o opinię prawną projektu tej uchwały na piśmie.
Zaznaczamy, że prawnika dotychczas nie widzieliśmy ani razu. Nie widzieliśmy również żadnej opinii przez niego podpisanej.

Informujemy, że znamy kilka rażących przypadków będących dowodem na to, że przedkładane Wojewodzie Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy są czytane pobieżnie, przez co zatwierdzane są przez Wojewodę rażące błędy w uchwałach przegłosowywanych przez Radę Miejską w Mogielnicy.

Jeśli nawet ten niepewny co do zgodności z prawem projekt byłby przez radnych przegłosowany, prosimy burmistrza, by przedstawił Radzie środki, jakie podejmie, aby wykonać tę uchwałę. Może Straż Miejska? Oraz aby wskazał źródła finansowania.A może chodzi o coś zupełnie innego?


Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców
16 lutego 2011

Cieszy nas, że na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 16 lutego 2011 r. radni większością głosów byli przeciwni podjęciu uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie gminy i miasta Mogielnica.

2 - za

11 - przeciw

1 - wstrzymał się

(Jeden radny był nieobecny)

 

Pomóżmy dzieciom!

Email Drukuj PDF

Wzorem minionego roku zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach.
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jako organizacja pożytku publicznego użycza mam swego konta w celu zebrania 1%. W deklaracji PIT piszemy więc:
STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.
KRS 0000160318

a w rubryce: cel szczegółów 1% - KOZIETUŁY

Więcej ...

Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie i wsparcie.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOZIETUŁY I OKOLIC

 

Jak się załatwia sprawy (ludzi) w Mogielnicy.

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

W dniu 28 stycznia 2011 roku pan K. zatrudniony na stanowisku konserwator - kierowca sprzętu przeciwpożarowego otrzymał wypowiedzenie zawartej z nim umowy o pracę, podpisane przez Burmistrza Mogielnicy, zawierające między innymi taką treść:

„Na podstawie art. 30 § 1 pkt. 2 kodeksu pracy, rozwiązuję zawartą z Panem umowę o pracę na stanowisku konserwator – kierowca sprzętu przeciwpożarowego z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, który upłynie z dniem 30 kwietnia 2011 r.”
oraz
„Przyczyną wypowiedzenia jest wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica uregulowanie dotyczące funkcjonowania osób pełniących funkcje związane z ochroną przeciwpożarową w strukturze Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, które odpowiada zapewnieniu gotowości bojowej OSP w Mogielnicy.”

Znalazło się również pouczenie o prawie wniesienia odwołania od wypowiedzenia w terminie 14 dni.

W tym samym dniu pan K. na posiedzeniu wspólnych Komisji Rady zadał pytanie panu burmistrzowi, dlaczego go zwalnia. Burmistrz odpowiedział (cytat):

"Zredukowanie etatów bo tak to trzeba powiedzieć są zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydałem zarządzenie, w którym określiłem, ilu kierowców - konserwatorów mamy w Urzędzie Gminy, to do tej pory było nieokreślone i w zarządzeniu określiłem, że taki etat będzie jeden i stąd ponieważ były dwie osoby, które były na etacie kierowcy - konserwatora, jedną osobę zwolniłem".

Po burzliwej dyskusji, w której poruszano między innymi:

 • brak konkretnych zarzutów w stosunku do pana K,
 • długość stażu pracy obu kierowców straży,
 • kwestię oszczędności na redukcji jednego etatu,
 • sprawę zapewnienia gotowości bojowej OSP w Mogielnicy,
 • sprawę bezpieczeństwa naszej gminy - jest to jednostka priorytetowa w gminie, włączona w Krajowy System, musi mieć zapewnioną ciągłość funkcjonowania, według wymagań musi być zatrudnionych minimum dwóch kierowców ale w niektórych gminach jest jeden etatowy kierowca i dublerzy,
 • sprawę kierowców - dublerów, z których obaj pracują,


burmistrz stwierdził, że jednostka zachowa zdolność pożarniczą oraz podsumował dyskusję tymi słowami (cytat):

Więcej…
 

Wspólne posiedzenie Komisji 03-02-2011

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Wszystkich Komisji Rady, który powinien wisieć na pięć dni PRZED posiedzeniem na tablicy ogłoszeń.

3 lutego 2011 r. godz. 10:00

1. Informacje dodatkowe (uzupełniające) do sprawozdania z działalności UKS przy ZSO w Mogielnicy.

Radni otrzymali te informacje (to te, które były poszukiwane) niezgodnie ze Statutem Rady Miejskiej dopiero! na posiedzeniu. W związku z tym pomimo presji radnych spoza Klubu którzy chcieli zaprosić dziś Prezesa UKS i "załatwić" sprawę "od ręki", jedynie dzięki nieustępliwości Zastępcy Przewodniczącego Rady spotkanie z Prezesem UKS przełożono do czasu zapoznania się wszystkich radnych z materiałami.

Co dalej z tego wyniknie - poinformujemy Opinię Publiczną.

2. Sprawa Dyrektora DPS Tomczyce Pana Mirosława Kominka.

W związku z brakiem pisemnego poinformowania pana dyrektora DPS Tomczyce o negatywnej decyzji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zakazu wnoszenia alkoholu na teren DPS pan dyrektor zwrócił się do radnych z prośbą o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Po burzliwej dyskusji, jednym głosem sprawa będzie znów rozpatrywana na sesji rady. Informujemy, że problem jest skomplikowany. Dodatkowego niesmacznego smaczku sprawie dodaje fakt zamieszczenia w prasie zniekształconej, zdeformowanej, tendencyjnej, jednostronnej tudzież wybiórczej informacji, na podstawie której czytelnicy mogli odnieść mylne wrażenie, że nasi samorządowcy popierają picie. Prawdopodobnie (po konsultacji ze wszystkimi członkami klubu) będziemy zmuszeni użyć ponownie naszych zdolności detektywistycznych, aby wykryć osobnika, który z niewiadomych jeszcze nam powodów naraził na szwank dobre imię Rady Miejskiej.

3. Analiza i dyskusja nad Regulaminem Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji.

Na razie zamieszczamy tabelę wynagrodzeń osobowych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem MGOKSP.

Na stronie UGiM Mogielnica Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica dnia 14.02.2011 przedstawił do konsultacji społecznych projekt cennika stawek za wynajem urządzeń na Kompleksie sportowym. Cieszy nas, że znalazł się w nim zapis "nie dotyczy młodzieży szkolnej przebywającej na zajęciach zorganizowanych".

4. Sprawa zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki w Michałowicach.

Poniższe teksty dopisano 15 lutego 2011.

Radny Michalski, z powodu braku środków w budżecie na zakup dwóch wozów, zaproponował, aby OSP w Mogielnicy, (która samodzielnie wystarała się o zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 450 000zł a teraz zwraca się do gminy z prośbą o brakujące 120 000 zł) przekazała OSP w Michałowicach używany dotychczas wóz.

Ciekawi jedynie, że na niedawnym spotkaniu strażaków w Michałowicach burmistrz nie wspomniał o tym pomyśle ani słowa, natomiast swoją niemałą energię witalną marnował na kolejne ataki pod adresem Klubu Radnych SDM oraz radnej z Michałowic.

Przy okazji tych bezsensownych zarzutów, wspólnie z radną powiatową doszli do wniosku, że drogi za mostem w Tomczycach nie będzie z naszego powodu.To może również drogi w Kozietułach też my nie chcieliśmy? Niedowiarków odsyłamy do protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej oraz do zeskanowanych oryginałów na tej stronie.

Oj, ten temat po zebraniu materiałów i dowodów może być kolejnym znakomitym artykułem pod tytułem:

"Jak w Mogielnicy (góry) drogi przenoszono w budżecie".

 

5. Omówienie wyjazdu radnych do szkół na terenie gminy.

Żenada. Trzeba było się ruszyć do szkół przed zatwierdzaniem budżetu.

6. Sprawa wniosku naszego Klubu.

7. Sprawa umowy na odłów psów na terenie gminy i miasta Mogielnica.

Na podstawie oferty sprzed roku. Czy tak można?

8. Sprawy różne.

 

Rolnicy! idzie Wiosna! (Mogielnicka)

Email Drukuj PDF

Przypomniał nam się pomysł jednego z Radnych. Skrzętnie ten pomysł tu przedstawiamy. Dotychczas imprezy typu Dożynki, Wiosna Mogielnicka itp. sponsorowały firmy działające na terenie naszej gminy. Mamy nadzieję, że tylko te, które wygrywają przetargi ogłaszane przez UGiM w Mogielnicy. Wspomniany Radny wpadł na pomysł, aby zwrócić się o sponsoring do rolników. Wymienił nawet kwotę - 20 złotych polskich. A więc wszystkich rolników chcących sponsorować Wiosnę Mogielnicką odsyłamy do Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

 


Strona 19 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 972346

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?