Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 17
SłabyŚwietny 

Zapraszamy wszystkich na XXV Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 23 marca 2012 roku na ciąg dalszy przepychania uchwał podsuwanych przez Burmistrza i grzecznie zatwierdzanych przez tzw "Koalicję". Porządek obrad i materiały.

Tym razem już przed posiedzeniem Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa radni otrzymali projekty uchwał (np dotyczącej NIEWYRAŻENIA zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego oraz kilku innych) sformułowanych w sposób narzucający radnym, jak mają głosować. Nie wierzycie? Porównajcie z materiałami na Komisję Budżetową. Wszak burmistrz wyraził się w Sejmie, że radni nie są kompetentni. Więc im myśleć nie wolno. Od myślenia jest ON. Radni są potrzebni jedynie do zalegalizowania JEGO pomysłów i tym samym wzięcia na siebie odpowiedzialności za TE pomysły. Żeby potem mógł powiedzieć: to nie JA, to Rada tak zadecydowała. JA tylko wykonuję uchwały Rady.

Protokół z XXV Sesji RM

 


 

Ciekawy link

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 17
SłabyŚwietny 

Transmisja z Sejmu:   Przeniesiono do archiwum, więc podajemy ten link.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 marca 2012 roku.

Proponujemy wysłuchać kilku pierwszych wystąpień samorządowców a następnie wystąpienia burmistrza Mogielnicy (początek: godz. 14:50:20)

Oceńcie sami, czy przypadkiem ten pan nie obraził publicznie całej Rady Miejskiej w Mogielnicy?

Poniżej dla chętnych krótki poradnik - jak zaistnieć w Sejmie - tzw. moje 5 minut.

Zestaw informacji dla osób chcących wziąć udział w wysłuchaniu publicznym.

Lista zgłoszeń.

Zgłoszenie na wysłuchanie publiczne naszego(?) burmistrza.


 

Pora obudzić mieszkańców

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Ciekawa rozmowa z prof. Michałem Kuleszą, współautorem projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego zamieszczona na stronie www.wspolnota.org.pl

Oraz kolejny ciekawy link:  referendum w Warce.

Referendum w Sannikach.

Następny link Komisarz Wyborczy wyjaśnia.

I link do artykułu Najważniejsze, że system działa zamieszczony na stronie internetowej gazety www.nadwisla.pl

U sąsiadów można inaczej, gdy u nas buduje się rurę ...


 

Relacja z XXIV Sesji Rady Miejskiej 21 luty 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 21 lutego 2012 roku o godz. 10:00.

Dostarczone materiały.

Ad. 5

W dniu 7 listopada 2011 roku została podpisana umowa dotacji na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, kwota dotacji 144450 złotych. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W tej chwili w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich są realizowane trzy zadania:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe, 16 lutego odbył się przetarg, wybrana została najtańsza oferta za kwotę 242493 złote. Zadanie to jest finansowane ze środków unijnych w proporcji 75% środki unijne, 25% środki gminy.

Budowa placów zabaw w Brzostowcu i w Stamirowicach.

Strażacy z OSP Wólka Gostomska zgłosili propozycję modernizacji świetlicy. Strażacy zadeklarowali wkład własny w opracowanie dokumentacji.

Burmistrz poinformował radnych o wydanych przez siebie zarządzeniach. Skomentował również swoje zarządzenia 6 i 7 (do wglądu tu), dotyczące ostatnich zmian na stanowiskach w UGiM. Rozgorzała dyskusja. Zamieszczamy nagranie 6 min 29 sek, (5,9 MB). Czym bliżej końca, tym ciekawiej (a może straszniej?).

Ad. 6

Po odczytaniu przez Przewodniczącego RM uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej radny Sawicki odczytał dwa oświadczenia:

Oświadczenie podpisane przez trzech członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,

Oświadczenie Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców. Radny Sawicki zwrócił uwagę wszystkich na fakt wydawania kolejnych funduszy na Straż Miejską oraz na budowę kolektora ściekowego Kozietuły - Mogielnica. Przypomniał burmistrzowi jego słowa, że kolektor miał kosztować gminę ZERO ZŁOTYCH.

No i głosowanie było takie:

Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej? - 7 osób (bo akurat radny Michalski sobie wyszedł, a radna Frasońska przebywa gdzieś na urlopie zdrowotnym)

Kto jest przeciw? - 0

Kto się wstrzymał? - 0

I po tym głosowaniu bezcenne stwierdzenie Przewodniczącego: I ja w tym momencie muszę powiedzieć, że nie mam kworum na sali. Mam siedem osób, a przynajmniej muszę mieć osiem, żeby przegłosować uchwałę. Pięć minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący ponowił głosowanie:

Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej? - 8 osób (ponieważ radny Michalski już przyszedł, a radna Frasońska wciąż przebywa gdzieś na urlopie zdrowotnym)

Kto jest przeciw? - 0

Kto się wstrzymał? - 0

Ad. 7

Następnie odczytano uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i przegłosowano takim samym stosunkiem głosów.

Wyniki głosowania oznaczają, że  radni burmistrza "przepchnęli" kolejną uchwałę drenującą nasz budżet.

Z pozostałymi punktami posiedzenia można zapoznać się czytając pierwszą wersję protokołu z posiedzenia, którą otrzymaliśmy z Biura Rady.

Próżno w niej szukać niewygodnych dla "Koalicji" wypowiedzi. Na szczęście - o czym koalicja dobrze wie wszystko jest nagrywane i to co najmniej przez dwie osoby. Przyjdzie czas na porównanie nagrań z protokołami :)


 

Prośba Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej

Email Drukuj PDF

Zamieszczamy prośbę Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej o przekazywanie na cele statutowe Towarzystwa 1% z odpisu od podatku.

1_procent.jpg

 

Rada Społeczna SPZOZ 1 lutego 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

16 stycznia 2012 zostały rozesłane do członków Rady Społecznej zaproszenia na posiedzenie w dniu 1 lutego 2012 r.

Porządek posiedzenia.
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej z 15 grudnia 2011 r.
2. Analiza sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r.
3. Informacja Kierownika SPZOZ o stanie należności i zobowiązań za III kwartał 2011 r.
4. Zapoznanie Rady Społecznej z projektem budżetu na 2012 r.
5. Protokoły z kontroli w 2011 r i ewentualne zalecenia.
6. Informacja o zmianach w zatrudnieniu w SPZOZ w 2011 r.
7. Sprawy różne.

Więcej…
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 7 luty 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej oraz co się wiąże z pkt. 4 porządku - Zarządzenie nr 6 burmistrza.

Zamieszczamy część materiałów, które będą na tym posiedzeniu omawiane.

Do poczytania protokół. Prosimy zwrócić uwagę, jak odważnie radny Wilewski atakował nieobecną radną Michalak na tym posiedzeniu. Nie wspomniał tylko o tym, że nikt radnej Michalak czemuś nie zaprosił na komisję.

A już  tekst radnego Wilewskiego o "powstaniu Straży Miejskiej która utrzyma się sama" należy koniecznie zapamiętać, żeby było się z czego pośmiać, gdy nie będzie nam do śmiechu podczas utrzymywania Straży Miejskiej z naszych podatków i mandatów.


 

Relacja z posiedzenia Komisji Budżetowej 26 stycznia 2012 + nagranie

Email Drukuj PDF

Porządek obrad.

1. Omówienie zakupu tłucznia w 2012 roku na drogi gminne (Pan T. Wrzesiński - omówienie specyfikacji z 2011 r. oraz procedury przetargowej; pismo w sprawie parametrów tłucznia na 2012 r. od Przewodniczącego Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców Pana B. Sawickiego).

2. Podsumowanie pracy Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w 2011 r. - sprawozdanie.

3. Plan pracy Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa na 2012 r.

4. Sprzedaż nieruchomości we wsi Borowe.

5. Podania mieszkańców.

6. Sprawy różne.

Oficjalny ale wielce podejrzany protokół z tego posiedzenia. Prosimy znaleźć w nim cokolwiek na temat wyjazdu orkiestry dętej 11 listopada 2011. Wypowiedzi radnego Sawickiego na temat zasadności dyskusji nad parametrami tłucznia też nie znajdziecie.

Więcej…
 

Relacja z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 25.01.2012

Email Drukuj PDF

W piątek, 20 stycznia członkowie KOiSS zostali telefonicznie powiadomieni o posiedzeniu komisji. Nie uzyskaliśmy żadnej informacji o porządku obrad oraz nie dostarczono nam żadnych materiałów. Że niby wszystko dostaniemy w poniedziałek rano. Niestety. W poniedziałek poinformowano nas ustnie, że przewiduje się:

1. Analizę sprawozdań z działalności klubów sportowych,

2. Dyskusję nt opracowania "Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica"

3. Sprawy różne.

Żadnych materiałów nie dostaliśmy, bo się robią i będą na wtorek.

O 12:00 we wtorek był już porządek posiedzenia i jedna strona materiałów do pkt. 2, natomiast materiałów do pkt. 1 wciąż nie ma.

Więcej…
 

Kompleks Sportowy - postępowanie sądowe cd

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Skierowaliśmy do Przewodniczącego RM pismo z prośbą o dostarczenie dokumentacji toczącego się postępowania sądowego. Odczekaliśmy grzecznie dwa tygodnie. I nic. Pytamy się w Biurze Rady. Nikt nic nie wie o żadnym piśmie. Nie dotarło.

Przypomina nam się podobna sprawa sprzed roku poszukiwania złożonego "na dziennik" sprawozdania z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSO. "Zaginione" sprawozdanie nie wpłynęło, dzieciom z UKS nie przyznano pieniędzy. Całą sumę dotacji celowej na sport dzieci i młodzieży jak co roku "łyknął" KS Mogielanka. Ciekawych zachęcamy do przeanalizowania sprawozdania finansowego KS za 2011 rok pod kątem ile kasy przeznaczono faktycznie na dzieci.

Jak powszechnie wiadomo zadaniem przewodniczącego Rady Miejskiej jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Ponieważ to on odpowiada za przedstawianie radnym uchwał, więc powinien wiedzieć, nad czym radni będą głosować. Od dawna stosowany "sposób" na niewygodnych radnych polega na poddawaniu pod jedno głosowanie wielu (nawet kilkunastu jednocześnie) różnych uchwał budżetowych. Niektóre z tych uchwał radni widzą po raz pierwszy bezpośrednio przed sesją. Ale jak nie zagłosują, to będzie szum, że nie chcą poprzeć żadnej.

W przedstawianej sprawie poza nieistotnymi ogólnikami nikt (niewtajemniczony) nie wiedział, o co chodzi z tą tajemniczą sprawą sądową na Kompleksie Sportowym.

Dnia 7 lutego 2012 roku radny Sawicki napisał drugie pismo tym razem bezpośrednio do burmistrza z informacją, że nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Podczas składania drugiego pisma na dziennik zauważył, że sekretarka zajrzała na chwilkę do rejestru pism przychodzących, wpisała numer na kopii i jakoś tak szybko rejestr zamknęła. Tajemnice jakieś tam mają czy co? W Urzędzie, który jest po to, by w sposób jawny rzetelnie gospodarował NASZYMI pieniędzmi? Między innymi dlatego oraz w związku z potwierdzeniem informacji, że pierwsze pismo gdzieś zaginęło, dnia 8 lutego 2012 roku wystosowałem do burmistrza trzecie pismo.

Więcej…
 

Relacja z XXIII Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej (4 stycznia 2012 roku)  Porządek obrad.

Więcej…
 

Relacja z XXII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy

Email Drukuj PDF

Posiedzenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy zostało zwołane na dzień 28 grudnia 2011 r (środa) o godz. 10:00. Porządek obrad do wglądu tu.

W zasadzie posiedzenie przebiegało spokojnie.

 

Więcej…
 


Strona 16 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 972314

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?