Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Ktoś się boi radnego Sawickiego - jest WYROK

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 63
SłabyŚwietny 

18 czerwca 2012 roku na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w punkcie Interpelacje radnych, radny Bogdan Sawicki odczytał Oświadczenie skierowane do Rady Miejskiej w Mogielnicy w celu poinformowania Rady Miejskiej oraz mieszkańców gminy i miasta, jakich metod używa nasza miłościwie panująca władza, aby uciszyć niewygodnego radnego. Oświadczenie wyjaśnia w zasadzie wszystko. Zamieszczam również w celu rozbawienia odwiedzających naszą stronę pismo rozwiązanie_umowy z dnia 13 czerwca 2012 roku, jakim uraczył mnie dyrektor ZSO po dwudziestu latach mojej nienagannej pracy w szkole.

Osobom cierpiącym mimo powyższego na niedosyt informacji chętnie wyjaśnię pozostałe zawiłości prawa oświatowego.

Termin rozprawy w Sądzie Pracy - 18 lipca 2012 roku.

Na rozprawie 18 lipca 2012 roku Sąd przesłuchał obie strony, zażyczył sobie arkusze organizacyjne ZSO z lat 2010/2011, 2011/2012 i arkusza na obecny rok szkolny 2012/2013.

Powołał także na świadka jednego z zastępców dyrektora, obecnego podczas wręczania słynnego Zawiadomienia, Porozumienia a na koniec Rozwiązania umowy.

Termin następnej rozprawy wyznaczył na 10 września 2012 roku.

10 września 2012 roku Sąd uściślił moje żądania oraz połączył oba pozwy, które dotychczas złożyłem w Sądzie Pracy.

Pozew pierwszy złożyłem po próbie zawarcia ze mną Porozumienia bez porozumienia ze mną, pozew drugi po otrzymaniu Rozwiązania umowy.

Przesłuchano świadka, ja zadałem kilka pytań, Sąd zażyczył sobie akta osobowe wszystkich nauczycieli uczących MAT, FIZ oraz INF ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych świadka ;), aktualnego arkusza organizacyjnego ZSO, tego z sierpnia po poprawkach, protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej z 9 maja i 30 sierpnia 2012 roku. Sąd wystosuje również pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy z zapytaniem, czy dyrektor zwracał się do Rady Miejskiej przed zamiarem zwolnienia pracownika będącego radnym.

 

Kolejny termin rozprawy ze względu na to, że otrzymałem wypowiedzenie z końcem września, Sąd ustalił na 24 września 2012 roku.

***

Termin ogłoszenia wyroku Sąd ustalił na 4 października 2012 roku.

*********

Sąd w dniu 4 października 2012 roku odczytał wyrok.

Na jego podstawie zasądził:

  1. Przywrócić Bogdana Sawickiego do pracy w pełnym wymiarze godzin,
  2. Zapłacić za czas nieobecności w pracy,
  3. Obciążyć pozwanego, czyli ZSO w Mogielnicy, reprezentowanego przez dyrektora, kosztami sądowymi w wysokości około 2396 zł.

WYROK Sądu Rejonowego - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Tym samym Sąd POTWIERDZIŁ posiadanie przeze mnie kwalifikacji do nauczania INFORMATYKI, FIZYKI oraz MATEMATYKI w gimnazjum.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia przez dłuższy czas wykazywał ewidentne błędy, jakie popełniał dyrektor, próbując nieprawnie wyrzucić radnego z pracy bez wiedzy Rady Miejskiej.

Szczegóły podamy, gdy otrzymamy odpis wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wyrok uprawomocni się za trzy tygodnie.

Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że na taki wyrok czekało co najmniej kilkudziesięciu nauczycieli, kilkuset uczniów i kilka tysięcy mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica.

Zamieszczam również pismo od dyrektora ZSO, które otrzymałem 28 września 2012 roku  po dwudziestu latach pracy w szkole. Ocenę poziomu tego pisma pozostawiam czytelnikom.

 

***

 

Sprawą zaczynają interesować się media.

Nowe Dni na swojej stronie internetowej zamieściły krótką notatkę oraz link do strony Klubu: nowedni.pl

W dzisiejszej gazecie Nad Wisłą ukazał się sporych rozmiarów artykuł. Ci, którzy nie zdobyli gazety mogą artykuł przeczytać na stronie www.nadwisla.pl - polecamy!

Bogdan Sawicki


Gdyby ktoś z Was chciał przesłać do nas swoje przemyślenia może to zrobić poprzez KONTAKT w menu INFO.

  • Trzeba podać swój działający mail.
  • Ciekawe wpisy będziemy zamieszczać na naszej stronie.
  • Zastrzegamy sobie prawo moderowania wpisów.

 

XXX Sesja Rady Miejskiej 28 sierpnia 2012

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i materiały.

14 sierpnia 2012 roku na XXIX Sesji Rady Miejskiej nie przyjęto protokołu z poprzedniej, XXVIII Sesji z 18 czerwca 2012 roku, ponieważ uzasadnione zastrzeżenia na piśmie wniósł radny Ireneusz Stępień. Ponadto radny Bogdan Sawicki stwierdził, że dwa oświadczenia, jedno dotyczące absolutorium dla burmistrza (Patrz artykuł "Relacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej 18 czerwca 2012") oraz drugie, dotyczące bezprawnego zwolnienia radnego z pracy bez informowania Rady Miejskiej (Patrz artykuł "Ktoś się boi radnego Sawickiego") nie zostały umieszczone w protokole, a jedynie jako załączniki. Ponieważ znamy przypadki, że załączniki "znikają", więc w dniu 23 sierpnia radny Sawicki złożył "na dziennik" stosowne pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Dodatkowo radny Sawicki ze zdumieniem usłyszał z ust samego burmistrza, że podobno SAM się zwolnił z pracy. Ponieważ od pewnego czasu takie bzdury są rozgłaszane po Mogielnicy nawet przez niektórych radnych z tzw. "Koalicji" - wiadomo przy okazji, skąd radni czerpią tę "wiedzę" - radny Sawicki zdecydowanie informuje: nigdy nie miał zamiaru zwalniać się z pracy. A termin następnej rozprawy w Sądzie Pracy - 10 września 2012 roku.

Ponadto korzystając z obecności kierownika SPZOZ może dowiemy się, czemu - jak potwierdził burmistrz - część lekarzy nie otrzymuje pensji od MAJA!.


 

Sensacje

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Sensacje, jak się wyraził 14 sierpnia 2012 roku na XXIX Sesji Rady Miejskiej Burmistrz, znajdziecie Państwo w Dokumenty/Pisma do/z UGiM w Menu z lewej strony.


 

V Światowe Igrzyska Gier i Sportów dla Wszystkich

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

W dniach od 5 do 11 lipca w litewskim mieście Siauliai (Szawle) odbyły się V Światowe Igrzyska Gier i Sportów dla Wszystkich, organizowane przez Światową Organizację Sportu dla Wszystkich (TAFISA) wraz z UNESCO pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Polska była reprezentowana przez dwie delegacje wysłane na igrzyska dzięki Polskiemu Ministerstwu Sportu. Jedną z nich była reprezentacja Polskiego Towarzystwa Ringo w składzie której znalazło się pięcioro członków UKS Mogielnica: Paulina Latosiak, Paulina Wangryn, Mateusz Błach, Patryk Janicki, Mariusz Wangryn która prezentowała polską grę sportową - Ringo, grupa studentów z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprezentowała trzy spośród polskich gier tradycyjnych: Pierścieniówkę, Kapelę oraz Grele.

Więcej na stronie Uczniowskiego Klubu Sportowego w Mogielnicy. Nie mylić UKS z KS Mogielanka! Nie mają ze sobą nic wspólnego za wyjątkiem tego, że KS działa za pieniądze, z których część powinien otrzymać UKS. UKS działa społecznie nie otrzymując żadnych dotacji z gminy i mimo tego może się pochwalić naprawdę wspaniałymi osiągnięciami.

 


 

 

Relacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej 18 czerwca 2012

Email Drukuj PDF

18 czerwca 2012 roku zwołano XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy na godz. 10:00.

Porządek i materiały. (plik 5MB)

Gwóźdź programu - udzielenie absolutorium.

Przed głosowaniem radny Bogdan Sawicki odczytał Oświadczenie podpisane przez 6 radnych. Mimo to burmistrz uzyskał absolutorium minimalną wymaganą liczbą głosów - 8 za, 6 przeciw.

Przewrotność naszego burmistrza znakomicie opisuje fakt chwalenia się zamieszczoną na stronie internetowej Mogielnicy informacją o pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 700 000 zł na dokończenie kanału sanitarnego Kozietuły - Mogielnica (słynna rura za 22 mln), której nie musielibyśmy jako gmina brać, gdyby we właściwym czasie sporządził zamiast "Porozumienia" UMOWĘ (patrz pkt. 9 Oświadczenia).

W sprawach bieżących radny Ireneusz Stępień postawił formalny wniosek o przygotowanie na najbliższą sesję projektu uchwały w sprawie samorozwiązania Rady Miejskiej w Mogielnicy.

 

się pisze ...


 

Zaproszenie na Komisję Budżetową 24 maja 2012 (poprzednio omyłkowo było 25)

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 24 maja 2012 r /czwartek/ o godz. 8.00

 


 

 

Relacja z posiedzenia Komisji Oświaty 23 maja 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

W środę, 23 maja 2012 roku o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, na którym omawiano arkusze organizacyjne szkół.

Zatwierdzono arkusze organizacyjne wszystkich szkół jednogłośnie, bez żadnych uwag. Wyjątkiem okazał się arkusz ZSO. Radny Sawicki przedstawił zastrzeżenia.

Wywiązała się dyskusja. Jej "ukoronowaniem" było kilka prób głosowania. Do posłuchania nagranie z głosowania nad arkuszem organizacyjnym ZSO.

Wobec delikatnie mówiąc uchybień nie tylko formalnych podczas głosowania członkowie Komisji po wysłuchaniu nagrania całego głosowania (dwóch członków KOiSS w proteście opuściło salę zrywając kworum) wystosowali do Przewodniczącego Ptaszka pismo z prośbą o ponowne przeprowadzenie głosowania i wręczyli osobiście następnego dnia na posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz oczywiście "na dziennik".


 

Relacja z XXVII tym razem Nadzwyczajnej Sesji RM 11 maja 2012

Email Drukuj PDF

W dniu 10 maja 2012 roku zostaliśmy telefonicznie poinformowani o zwołaniu na dzień 11 maja (21 maja - pomyłka) 2012 roku (chyba już) XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy na godz. 15:00

Poruszane będą takie sprawy.

uzupełnienie środków:

na kolektory do podgrzewania wody w basenach

na przebudowę świetlicy wiejskiej w Borowem

Otrzymane materiały na sesję.

Środki uzupełniono. Podczas dyskusji wypłynęła sprawa zmniejszenia środków na przebudowę wodociągu w ulicach Przejazd i Szkolna. Zarezerwowane środki w wysokości 420 000 zł zmniejszono o 42 650 zł, które zostaną przeznaczone na kolektory i świetlicę. Na pytanie radnego Sawickiego, czy to, co pozostanie wystarczy na wodociąg radny Michalski odpowiedział, że kosztorys na wykonanie tej inwestycji wyniesie około 340 000 zł więc mamy zapas. Czyli pół roku temu, gdy tworzono budżet "pomylono się" o 80 000 zł czyli o prawie 20%. Czy już wiecie, skąd się bierze tzw "Nadwyżka budżetowa"?

Radna Małgorzata Babska-Jakubczak w związku z przebudową wodociągu poruszyła inny drażliwy temat. Posłuchajcie jej zapytania oraz jaką uzyskała odpowiedź.

W sprawach różnych radny Andrzej Dąbrowski zgłosił problem drogi na Dziuninie. Poniżej co ciekawsze wypowiedzi radnych z Koalicji.

*****************

Radny Andrzej Dąbrowski: Ja bym proponował, żeby Komisja Budżetowa przejechała się przez drogę na Dziuninie. Tam jest nieprzejezdna droga.
Radny Wiesław Wilewski: Tam jest powiatowa droga!
Radny Wrzosek: Ale mieszkańcy NASI.
Radny Andrzej Dąbrowski: Mieszkańcy Główczyna i Dziunina płacą podatki do Mogielnicy, nie do powiatu. Gmina niech to zrobi, dołoży. Tam nie idzie przejechać. Najgorsza chyba droga w całej gminie Mogielnica. Nawet drogi tłuczniowe są lepsze. Niech przejedzie się Komisja, zobaczy.
Radny Michalski: Jeżeli Komisja wyjedzie na objazd dróg gminnych, obejrzy tę drogę. Ja ją osobiście znam, często nią przejeżdżam. Stan jej nie jest tak tragiczny jak drogi w Kozietułach. Ostatnio na Komisji Oświaty rozmawialiśmy z panią radną powiatową panią Fetraś. Zarząd Powiatowy Dróg wie o tych drogach, są zaplanowane remonty, trzeba niestety czekać. Gdyby to od nas zależało to doskonale państwo wiecie, że te drogi byłyby poprawione, jeżeli nie wykonane nowe, to byłyby poprawione i mieszkańcom by się dużo lepiej jeździło.
Radny Andrzej Dąbrowski: Ludzi to nie interesuje. Płacą tu podatki i chcą drogi.
Radny Wiesław Wilewski: I dobrze. Zgłoszona jest droga. I teraz należałoby idąc za problemem zgłosić rozwiązanie. Jakie masz rozwiązanie?
Radny Andrzej Dąbrowski: Nawieźć w te doły tłucznia, wyrównać to. Takie jest moje rozwiązanie. Bo tak remontowano drogę na Łęczeszycach i wytrzymuje.
Burmistrz: Co należy do gminy, to do gminy, co należy do powiatu to do powiatu. Ja panu Dąbrowskiemu na poprzedni postulat już kiedyś odpowiedziałem pismem, była radna powiatowa, wszyscy wysłuchali i było wszystko OK. Jeżeli mieszkańcy uważają, że jest źle z tą drogą proszę napisać do powiatu, bo właściwym do remontu tej drogi jest powiat. A to, czy położy na to tłuczeń, czy zrobi w takim czy innym czasie remont to pytanie jest do powiatu. Jeżeli państwo złożycie do mnie pismo, to zgodnie z właściwościami prześlę do właściciela drogi. Właścicielem drogi jest powiat panie Dąbrowski i jeżeli gmina wywiezie tam tłuczeń gruby, cienki czy cokolwiek i w wyniku tego zdarzenia zostanie rozbita szyba to ja odpowiadam nie mówiąc o tym, że na drogach powiatowych nie ma podstawy, bo nie ma porozumienia żeby nawet wysypać tam tłuczeń.
Przewodniczący Jarosław Zawalich: Jeżeli jesteś radnym, proszę bardzo zebrać sobie podpisy, przejść się po domach, jechać do starosty.
Radny Andrzej Dąbrowski: Ale przy tej drodze są mieszkańcy gminy Mogielnica. Chyba gmina ma się interesować mieszkańcami. Rozmawiam z ludźmi i mi mówią: dlaczego ma być droga robiona na Miechowicach, gdzie jest trzy dziury a droga w Kozietułach i na Dziuninie jest w katastrofalnym stanie?

*******************

Po odpowiedzi radnego Michalskiego (z Koalicji) nasuwa się pytanie: To kto rządzi w tej gminie? OPOZYCJA?

Po odpowiedziach burmistrza, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nasuwa się inne pytanie: za co my im płacimy?

Cała dyskusja na temat drogi łącznie z deklaracją radnego Grzegorza Michalskiego do wysłuchania tu.

Radny Andrzej Dąbrowski w dniu 17 maja 2012 roku złożył pismo w sprawie remontu drogi skierowane do burmistrza, podpisane przez 7 radnych i poparte prawie setką podpisów mieszkańców mieszkających przy tej drodze i z niej korzystających. Są pieniądze na sprawy sądowe, zrywanie chodnika i układanie kostki, ogrodzenia ze stali "kwasówki", oświetlanie żab, podgrzewanie wody w basenie, piłkę plażową itd. itp. a na podstawowe zadanie gminy - drogi - nie ma?


 

Zaproszenie na XXVI Sesję RM 7 maja 2012

Email Drukuj PDF

Na dzień 7 maja 2012 roku (poniedziałek) na godz 10:00 zwołano XXVI Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Porządek obrad i projekty uchwał.

Statut Związku Międzygminnego "Natura".

Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy i Miasta  Mogielnica.

Plan Odnowy Miejscowości Wólka Gostomska na lata 2012-2019.

 


 

Komisja Oświaty 26 kwietnia 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 

Dysponujemy roboczą wersją zaproszenia na posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Informujemy mieszkańców, że ostatnie posiedzenie KOiSS odbyło się 25 stycznia 2012 roku. Trzy miesiące temu.

KOiSS 26-04-2012

Dodatkowo ma być omawiane sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy. I to są jedyne materiały, które do nas dotarły.

Poniżej porządek posiedzenia otrzymany w poniedziałek, 23 kwietnia 2012 roku. Dysponujemy również plikami Excela

Budżet powiatu -oswiata 2011.xlsx oraz Budżet powiatu 2012-oświata.xlsx. Może na Komisji dowiemy się, po co nam to.

Porządek KOiSS

Zapraszamy. Termin chyba już nie ulegnie zmianie. Ani porządek. Ale głowy za to nie damy.

 


 

Święta minęły, życzenia pozostały

Email Drukuj PDF

Ponieważ zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy, życzymy Wam wszystkim oraz także sobie zrealizowania za pieniądze z NASZYCH PODATKÓW niżej wymienionych zadań (kolejność jest nieprzypadkowa):

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

 


 

Posiedzenie KGBiR 12 kwietnia 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

12 kwietnia 2012 roku (czwartek) o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z Dyrektorem Firmy Veolia w sprawie opinii dotyczącej ustalenia cen na gminnym składowisku odpadów i ich odbioru od mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Dyskusja na temat dalszego zagospodarowania składowiska odpadów w Wężowcu.
3. Program rządowy "Cyfryzacja szkół" - informacja.
4. Informacja na temat ostatecznej wysokości subwencji dla Gminy Mogielnica w 2012 roku.
5. Wprowadzenie do realizacji zadania z PROW modernizacja świetlicy w budynku OSP w Wólce Gostomskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
6. Rozpatrzenie podań.
7. Sprawy różne.

------------------------

Ad. 3 Linki:

do strony Cyfrowa szkoła,

do artykułu zamieszczonego na stronie dziennik.pl

Ad. 4

Roczna kwota subwencji ogólnej - załącznik do pisma Ministra Finansów.

Ad. 5

Plan odnowy miejscowości Wólka Gostomska na lata 2012 - 2019.

Ad. 6

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - budynek w Kozietułach Nowych.

 

cdn.


 


Strona 15 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 972349

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?