Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

XXXVI Sesja RM 14 luty 2013

Email Drukuj PDF

Porządek obrad

Protokół z XXXVI Sesji RM


 

XXXV Nadzwyczajna Sesja RM 18 stycznia 2013

Email Drukuj PDF

Materiały.

Protokół z XXXV Nadzwyczajnej Sesji RM w Mogielnicy.


 

Podatek rolny w gminie Mogielnica

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy przebieg głosowania podczas opiniowania przez Komisję Budżetową stawek podatku rolnego na 2013 rok.

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała kto przygotowywał propozycje podatków?
Pan Burmistrz odpowiedział że niezależnie kto by przygotowywał materiały to propozycje składa Burmistrz.

Pan Wiesław Wilewski powiedział, że należy nadążać nad biegiem wydarzeń w Gminie Mogielnica. W tym roku  w Mogielnicy wprowadzone zostały opłaty gruntów i zostały zmienione grunty z rolnych i od tego roku mieszkańcy będą płacili podatek od nieruchomości co jest dużą zwyżką w opłatach. W  roku  poprzednim w większości okolicznych  gmin oprócz Nowego Miasta  miały ustalony najwyższą stawkę podatku. W Gminie Mogielnica był obniżony do kwoty 129 zł/hektar przez co Gmina miała pomniejszony wpływ  podatku i nie dostała pełnej subwencji wyrównawczej. Nasza Gmina zawsze preferowała rolników i należy zastosować stawki podatku jaki mają w Błędowie i Belsku Dużym. Dodał również że ten rok nie był tragiczny dla rolnictwa mimo gradów jakie przeszły.

Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że niektórzy zebrali po 20 czy 40% areału.

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że Minister Finansów ustala górne stawki podatków a my jako Rada możemy te stawki obniżać.

Pan Krzysztof Wrzosek postawił wniosek z propozycją stawki podatku rolnego w kwocie 140 zł.

Głosowano za stawką podatku rolnego w kwocie 140 zł:

Za- 2 głosy    głosowali radni: Małgorzata Babska-Jakubczak, Krzysztof Wrzosek
Przeciw – 3 głosy    głosowali radni: Wiesław Wilewski, Rafał Rek, Irena Bogdan
Wstrzymujących się – 0 głosów

Głosowano za stawką podatku rolnego w kwocie 189,65 zł:

Za-3 głosy     głosowali radni: Wiesław Wilewski, Rafał Rek, Irena Bogdan
Przeciw 2 głosy głosowali radni: Małgorzata Babska-Jakubczak, Krzysztof Wrzosek
Wstrzymujących się – 0 głosów

Kto nie wierzy, niech przeczyta Protokół z posiedzenia KGBiR z dnia 9 listopada 2012 roku

oraz Protokół z XXXIII Sesji RM z 27 listopada 2012 roku.


 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Zamieszczamy jak co roku ulotkę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic.

ulotka

 


 

Nowi pracownicy

Email Drukuj PDF

Na stronie BIP Mogielnicy ukazały się cztery informacje o wynikach naboru na stanowiska pracy:

Referent d/s dodatków mieszkaniowych

Referent d/s promocji

Główny księgowy w MGOPS

Samodzielny referent d/s kadr i płac w MGOPS

To się nazywa polityka kadrowa !!

Niedługo biurek i krzeseł w urzędzie zabraknie. I chyba właśnie po to nasz burmistrz przepycha pomysł budowy nowej siedziby dla urzędu.

A nie łaska asfalciku w Ślepowoli lub Kozietułach położyć?

Znakomite podsumowanie z demotywatorów: Kiedy to stanie się standardem?


 

VII Plebiscyt Lekarz Roku 2012 - WYNIKI

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 37
SłabyŚwietny 

Echo Dnia - VII Plebiscyt Lekarz Roku 2012 zakończony.

W artykule Poznaliśmy najlepszych lekarzy regionu podano już zwycięzców. Prosimy nie szukać na listach Dariusza Woźniaka.

Dziękujemy Redakcji Echa Dnia w imieniu mieszkańców Gminy oraz pacjentów SPZOZ w Mogielnicy za obiektywne i rzetelne przeprowadzenie VII Plebiscytu Lekarz Roku 2012.

Pod artykułem są już nowe komentarze.

Wyniki ukażą się w "Echu Dnia" w poniedziałek, 25 lutego oraz w tygodnikach regionalnych - w piątek, 1 marca.

Głosowaliśmy na lekarzy, którym ufamy, cenimy ich, którzy służą nam bądź naszym bliskim pomocą, poradą, diagnozą. Którzy wzorowo dbają o nasze czyli publiczne finanse.


 

Relacja z XXXIV Sesji Rady Miejskiej 21 grudnia 2012

Email Drukuj PDF

Projekt porządku obrad XXXIV Sesji RM.

Ponieważ od września 2012 roku na BIP Mogielnicy nie ukazują się kolejne protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej zamieszczamy Protokół z XXXIV Sesji RM z 21 grudnia 2012 roku na której były poruszane poniżej opisane sprawy.

Ad. 6 - 9 Radni burmistrza zatwierdzili zmiany budżetu na rok 2012 oraz przyjęli budżet na 2013 rok.

Radny Sawicki zwrócił uwagę, że w nowym budżecie nie uwzględniono oddzielenia finansów kompleksu sportowego od budżetu szkół pomimo zapewnień burmistrza, że po pełnym roku działalności kompleksu przedstawi koszty jego utrzymania. Obiecanki cacanki, a my znów nie wiemy, ile nas kosztuje utrzymywanie kompleksu.

Ad. 10. Radna Barbara Michalak zwróciła się do radnych, aby podali powody, dla których ją odwołują z Rady Społecznej SPZOZ.

Radna Małgorzata Babska-Jakubczak odczytała pismo, które otrzymała od drugiego odwoływanego członka Rady Społecznej SPZOZ, Ryszarda Wiśniowskiego, skierowane do radnych Rady Miejskiej. Odczytała również pismo od mieszkańców i pacjentów skierowane do Klubu Samorząd dla Mieszkańców.

Takiej dawki prawdy w prosto oczy panowie nie wytrzymali i przed odczytaniem przez radnego Sawickiego Informacji zarządzili przerwę aby zaprosić na sesję posiłki w osobie kierownika SPZOZ Dariusza Woźniaka. Kierownik czemuś szybko się zjawił.

Radny Sawicki odczytał Informację. Wywiązała się dyskusja, w której  kierownik powiedział: "Tak proszę państwa, mam postawiony zarzut przez pana prokuratora z Grójca o niegospodarne rozporządzanie majątkiem NFZ w celu uzyskania korzyści majątkowych przez SPZOZ w Mogielnicy. Nie przez Woźniaka, tylko przez SPZOZ w Mogielnicy". Radny Sawicki rozdał radnym i sołtysom kopie aktu oskarżenia oraz spis wymienionych w akcie oskarżenia artykułów z Kodeksu Karnego, z których jasno wynika, że jednak zarzuty są postawione Dariuszowi Woźniakowi, kierownikowi SPZOZ w Mogielnicy.

Radny Sawicki po raz kolejny został w bezczelny i chamski sposób zaatakowany przez radnego Wilewskiego oraz przewodniczącego Zawalicha. To zachowanie stało się już regułą: Jeśli radny Wilewski lub radny Zawalich lub burmistrz Chmielewski atakuje radnego z naszego Klubu po jego wystąpieniu to oznacza, że po prostu brakuje im rzeczowych argumentów. To oznacza, że MY MÓWIMY PRAWDĘ.

Koalicja pozostała niewzruszona i oczywiście przegłosowała zmiany w Radzie Społecznej SPZOZ. Radni:

Zawalich Jarosław
Wilewski Wiesław
Wasiak Włodzimierz
Rybak Józef
Bogdan Irena
Michalski Grzegorz
Ptaszek Radosław
Rek Rafał

poprzez swoje głosowanie wyrzucili trzech uczciwych członków Rady Społecznej SPZOZ, w tym swoją koleżankę z Rady, a pozostawili na stanowisku pozostającego w konflikcie z prawem kierownika.

Zapytajcie się ich, co im za to obiecano, a potem sprawdźcie w budżecie na 2013 rok.

Nie chcemy być "złym prorokiem", ale jest to kolejny kroczek do dobrania się do majątku SPZOZ. Tylko ślepy tego nie widzi.

 


 

Komisja Rewizyjna 10 grudnia 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Na oficjalnej stronie UGiM Mogielnica (Tutaj link do oryginalnej wiadomości) zamieszczono następującą informację:

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.12. 2012r o godz. 10:00

1. Rozpatrzenie uwag zgłaszanych przez mieszkańców dotyczące działania SPZOZ w Mogielnicy
2. Sprawy różne.

************************

Na razie tylko tyle: Szanowna Komisja Rewizyjna w ogóle nie rozpatrywała pisma od mieszkańców, które było podstawą do jej zwołania. A członkowie tejże szanownej komisji pismo otrzymali w materiałach.

Dlaczego? Ano wygląda na to, że radny Wilewski broniąc kierownika Woźniaka zaatakował (jak zwykle na oślep) radnego Sawickiego i powiedział za dużo. Powiedział mianowicie, że "Komisja to nie jest zbiórka na targowicy i jedna pani drugiej pani. Tu mówimy konkretnie. Nie ma wieści. Konkretnie: kto, co, jak"

Po takim stwierdzeniu nawet oni nie mieli śmiałości rozpatrywać anonimu zaadresowanego do radnych z Klubu, w posiadanie którego weszli bezprawnie, naruszając tajemnicę korespondencji.

Zresztą posłuchajcie sami. Nagranie z Komisji Rewizyjnej dotyczące SPZOZ. Plik jest duży, 15,1 MB, 16 min 33 sek. (Najlepiej kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać "Zapisz element docelowy jako ..." na dysku i odtworzyć zapisany plik)

Wyobraźcie sobie, że w środę, (12 grudnia 2012r.) w Urzędzie Gminy i Miasta znalazłem wpis w rejestrze pism poleconych z dnia 19 listopada 2012, że z Prokuratury Rejonowej w Grójcu przyszło pismo dotyczące kierownika SPZOZ - akt oskarżenia. Dokładniej - dwa pisma - jedno adresowane do UGiM a drugie do Biura Rady.

Pytanie: Dlaczego więc radni burmistrza (chociaż niektórzy mogli nie zostać poinformowani, przecież są tylko od podnoszenia ręki), przewodniczący Rady Miejskiej oraz sam burmistrz nie pisnęli ani słowa na ten temat na Szanownej Komisji Rewizyjnej ????

Kolejne pytanie:

Jak łatwo sprawdzić na BIP na stronie Mogielnicy od 19 listopada odbyło się PIĘĆ posiedzeń różnych komisji i JEDNA sesja. Dlaczego więc o tak ważnej sprawie nie poinformowano na żadnej z nich ani mieszkańców ani radnych? Czyżby burmistrz chciał zamieść kolejną sprawę pod dywan? Korzystając z niewiedzy mieszkańców utrzymywać na kolejnym stołku kolejnego kierownika pozostającego w konflikcie z prawem?


 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej 27 listopada 2012

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad.

Przed sesją wręczono nam pismo zaadresowane do nas, czyli do Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców, podpisane przez "obywateli i zarazem pacjentów Gminy Mogielnica", wysłane 12 listopada 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Mogielnicy. Pismo wpłynęło do Urzędu 14 listopada. Natomiast do nas dotarło z dwutygodniowym poślizgiem 27 listopada 2012 roku. Pismo_od_mieszkancow.pdf

Na  początku sesji złożyliśmy na ręce Przewodniczącego RM na piśmie wniosek o obniżenie stawki podatku rolnego. Radni z tzw. Koalicji zagłosowali przeciw.

Zamieszczamy Protokół z XXXIII Sesji RM w Mogielnicy, ponieważ nie ma go jeszcze na BIP Mogielnica. I nic dziwnego, że burmistrz się z tym nie spieszy. Jest w nim kilka niewygodnych dla burmistrza stwierdzeń.


 

Komisja Budżetowa 9 listopada 2012

Email Drukuj PDF

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa

Ministerstwo Finansów określa górne stawki podatków, natomiast radni mogą je obniżać.

Ustawa na 2013 rok: 75,86x2,5g=189,65zł za l ha przelicz.
Radni burmistrza proponują również 189,65 zł za 1ha przelicz.

W roku 2012 było:
Ustawa 185,45 zł za 1ha przelicz.
Uchwalono: 129 zł za 1ha przelicz.

Radni burmistrza z tzw. Koalicji pozytywnie zaopiniowali maksymalne stawki podatku rolnego na 2013 rok.

Tylko dlaczego podczas głosowania podnosząc rękę mieli spuszczone głowy?

Nazwiska radnych głosujących ZA podamy już jutro. Ponadto zapraszamy na najbliższą sesję wszystkich rolników, żeby popatrzyli, jak wybrani przez nich radni dbają o ich sprawy.

Za górną stawką podatku rolnego głosowali:

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wilewski,

Radna Irena Bogdan,

Radny Rafał Rek.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Grzegorz Michalski przezornie spóźnił się na głosowanie.

Przeciw głosowali:

Radna Małgorzata Babska-Jakubczak,

Radny Krzysztof Wrzosek.

Stawki 140 zł, którą zaproponował radny Wrzosek, oczywiście radni z Koalicji nie poparli i przepadła w głosowaniu.

Przypomina nam się fraszka Jana Sztaudyngera

Dla równowagi
By równowaga nie była zwichnięta,
Podnosząc suknię, spuszczała oczęta.

 


 

XXXII Sesja Rady Miejskiej 30 października 2012

Email Drukuj PDF

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy

Zamieszczamy Protokół z posiedzenia XXXII Sesji RM w Mogielnicy, ponieważ jeszcze nie ma go na BIP Mogielnicy.

Ad. 15

Wystąpienie pokontrolne RIO z 2012 roku oraz dla porównania wystąpienie pokontrolne RIO z 2008 roku. Podejrzanie podobne, nieprawdaż?

Pismo do burmistrza

Otrzymana odpowiedź

Coś tu burmistrz chce "zamieść pod dywan".

 


 

Kto za to zapłaci?

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Pracy w Radomiu, który nakazał przywrócenie radnego Bogdana Sawickiego do pracy oraz zapłacenie za czas nieobecności w pracy, dyrektor ZSO zamiast zastosować się natychmiast do wyroku, złożył wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem.

Co to oznacza?
Wydanie wyroku wraz uzasadnieniem na piśmie może trwać nawet dwa miesiące. Po tym czasie wraz z uprawomocnieniem się wyroku dyrektor będzie musiał przywrócić pana Sawickiego do pracy wraz wypłatą zaległych poborów od września.

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Z pobieżnych wyliczeń wynika, że będzie to kwota około 7 000 zł plus 2 500 zł kosztów sądowych.

W przypadku, gdyby dyrektor ZSO odwołał się od wyroku - a wszystko na to wskazuje, że "ktoś" mu to nakazuje zrobić - koszty będą zdecydowanie większe.

Gdyby urzędnik (czytaj: dyrektor ZSO w Mogielnicy) finansowo odpowiadał za swoje złe decyzje to zapewne nie pozwoliłby sobie na takie postępowanie.

A tak za jego niekompetencję i nieznajomość prawa oświatowego zapłacą PODATNICY.

***

Wyrok z uzasadnieniem został sporządzony 7 grudnia 2012 roku. Po kilku dniach dotarł do dyrektora ZSO, który miał dwa tygodnie na napisanie apelacji.

Jak dowiedzieliśmy się, apelacja dyrektora ZSO dotarła do sądu w ostatnich dniach grudnia. Jest ona teraz rozpatrywana pod względem formalnym. Po uzupełnieniu ewentualnych braków zostanie wysłana do zainteresowanego radnego Sawickiego i skierowana do Sądu Okręgowego.

Koszty, na które naraża dyrektor Gminę rosną.

Burmistrz jako bezpośredni zwierzchnik dyrektora ZSO nadal nie reaguje.

Burmistrz jednak zareagował. Przeznaczył "trochę" NASZYCH pieniążków NIE na drogi czy kanalizację, ale na opłacenie kosztów apelacji.


 


Strona 14 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 972313

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?