Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Przywrócenie do pracy

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

Dziś, 27 maja 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Radomiu, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych został odczytany w obecności dyrektora ZSO Dariusza Sańprucha wyrok przywracający bezprawnie zwolnionego radnego Bogdana Sawickiego do pracy w ZSO. Sąd Okręgowy oddalił w całości apelację złożoną przez dyrektora szkoły.

Wyrok z chwilą odczytania uprawomocnił się.

W związku z powyższym jeszcze tego samego dnia radny Bogdan Sawicki złożył w sekretariacie szkoły zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy w ZSO oraz takie samo pismo złożył "na dziennik" w UGiM w Mogielnicy do wiadomości burmistrza.


 

Pacjenci będą mogli sprawdzać koszty leczenia

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Na stronie www.medonet.pl ukazał się artykuł o przygotowywanym przez NFZ portalu internetowym, na którym pacjenci będą mogli sprawdzić koszt swoich wizyt lekarskich, zabiegów i uzyskać informacje o zrealizowanych receptach.

Zapowiada się interesująco dla pacjentów, mniej interesująco dla nieuczciwych kierowników ZOZ-ów.

Dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) będzie możliwy po pobraniu loginu i hasła.


 

XXXIX Sesja RM 19 kwietnia 2013

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek obrad i materiały cz. 1

Materiały cz. 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok - Zarządzenie nr 15 (13,5 MB)

Przewodni temat Sesji - trzy kolejne pożyczki długoterminowe. Duże.

1 080 000 zł

900 000 zł

450 000 zł

oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

 


Komentarz po Sesji.

Dotarły do nas pogłoski od mieszkańców, że słyszeli, że na sesji Nasz (?) Burmistrz, Nasz (?) Przewodniczący Rady oraz jakże by inaczej - Nasz (?) Wiceprzewodniczący Rady w niewybredny sposób zaatakowali radnego Sawickiego po odczytaniu przez niego dwóch dokumentów dotyczących Rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami doprowadzającymi ścieki  Kozietuły - Mogielnica, czyli słynnej Rury za 22 miliony.

Reakcja tych panów wskazuje, że radny Sawicki powiedział prawdę.

Z odczytanych dokumentów jednoznacznie wynika, że budowa tej kanalizacji nie powinna nas kosztować NIC, lub jak zarzekał się burmistrz na Sesji w 2003 roku "Zero złotych", bo taki (nie ujęty w protokole, ale są na to  świadkowie, zresztą świadczy o tym treść Porozumienia) warunek postawili ówcześni radni Rady Miejskiej burmistrzowi przed udzieleniem mu zgody w formie Uchwały Nr XI (122) 2003 na podpisanie Porozumienia z firmami EMIG i ARED.

Gdyby Nasz burmistrz dbał o finanse gminy powinien galopem sporządzić Umowę, mającą w odróżnieniu od Porozumienia moc prawną, pozwalającą wyegzekwować od tych firm należne fundusze. Wówczas Rura nic by nas nie kosztowała. Nawet w przypadku braku jakichkolwiek środków zewnętrznych.

Inne gminy otrzymane pieniądze przeznaczyły na kanalizację i wodociągi dla mieszkańców. W naszej gminie prawie cała suma została przeznaczona na budowę kolektora ściekowego i przez to konieczność rozbudowy oczyszczalni (teraz będzie pachniało! - ze trzy razy bardziej, niż dotychczas) dla jednej prywatnej firmy.

Z pobieżnych wyliczeń -  ZERO ZŁOTYCH burmistrza kosztuje już nas ponad 3 000 000 zł (słownie: ponad trzy miliony złotych), a to jeszcze nie koniec.

 

ZADŁUŻENIE GMINY W 2013 ROKU tym samym osiągnęło

12 646 964 zł

Mieszkańcy! Dziwicie się, że tym Panom po takiej uderzeniowej dawce PRAWDY nerwy na Sesji puściły?

UWAGA!

Wobec tego, że tymi 22 milionami złotych przeznaczonych rzekomo dla mieszkańców gminy burmistrz wsparł swoją kampanię wyborczą, a lwią część 22 mln pochłonęła Rura, która z natury (okrągła i długa) jest podobna do kiełbasy,  niniejszym ogłaszamy rekord świata w długości kiełbasy wyborczej - padł on w Mogielnicy i wynosi (zgodnie z SIWZ) 2275 m o średnicy 200 mm plus 4588 m o średnicy 160 mm.

RAZEM: Kiełbasa wyborcza o długości 6863 metrów.


 

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja RM 10 kwietnia 2013

Email Drukuj PDF

Porządek obrad

Uchwała Nr 214, Uchwała Nr 215, Załącznik 1, Załącznik 2


 
 

XXXVI Sesja RM 14 luty 2013

Email Drukuj PDF

Porządek obrad

Protokół z XXXVI Sesji RM


 

XXXV Nadzwyczajna Sesja RM 18 stycznia 2013

Email Drukuj PDF

Materiały.

Protokół z XXXV Nadzwyczajnej Sesji RM w Mogielnicy.


 

Podatek rolny w gminie Mogielnica

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy przebieg głosowania podczas opiniowania przez Komisję Budżetową stawek podatku rolnego na 2013 rok.

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zapytała kto przygotowywał propozycje podatków?
Pan Burmistrz odpowiedział że niezależnie kto by przygotowywał materiały to propozycje składa Burmistrz.

Pan Wiesław Wilewski powiedział, że należy nadążać nad biegiem wydarzeń w Gminie Mogielnica. W tym roku  w Mogielnicy wprowadzone zostały opłaty gruntów i zostały zmienione grunty z rolnych i od tego roku mieszkańcy będą płacili podatek od nieruchomości co jest dużą zwyżką w opłatach. W  roku  poprzednim w większości okolicznych  gmin oprócz Nowego Miasta  miały ustalony najwyższą stawkę podatku. W Gminie Mogielnica był obniżony do kwoty 129 zł/hektar przez co Gmina miała pomniejszony wpływ  podatku i nie dostała pełnej subwencji wyrównawczej. Nasza Gmina zawsze preferowała rolników i należy zastosować stawki podatku jaki mają w Błędowie i Belsku Dużym. Dodał również że ten rok nie był tragiczny dla rolnictwa mimo gradów jakie przeszły.

Pan Krzysztof Wrzosek powiedział, że niektórzy zebrali po 20 czy 40% areału.

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że Minister Finansów ustala górne stawki podatków a my jako Rada możemy te stawki obniżać.

Pan Krzysztof Wrzosek postawił wniosek z propozycją stawki podatku rolnego w kwocie 140 zł.

Głosowano za stawką podatku rolnego w kwocie 140 zł:

Za- 2 głosy    głosowali radni: Małgorzata Babska-Jakubczak, Krzysztof Wrzosek
Przeciw – 3 głosy    głosowali radni: Wiesław Wilewski, Rafał Rek, Irena Bogdan
Wstrzymujących się – 0 głosów

Głosowano za stawką podatku rolnego w kwocie 189,65 zł:

Za-3 głosy     głosowali radni: Wiesław Wilewski, Rafał Rek, Irena Bogdan
Przeciw 2 głosy głosowali radni: Małgorzata Babska-Jakubczak, Krzysztof Wrzosek
Wstrzymujących się – 0 głosów

Kto nie wierzy, niech przeczyta Protokół z posiedzenia KGBiR z dnia 9 listopada 2012 roku

oraz Protokół z XXXIII Sesji RM z 27 listopada 2012 roku.


 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Zamieszczamy jak co roku ulotkę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic.

ulotka

 


 

Nowi pracownicy

Email Drukuj PDF

Na stronie BIP Mogielnicy ukazały się cztery informacje o wynikach naboru na stanowiska pracy:

Referent d/s dodatków mieszkaniowych

Referent d/s promocji

Główny księgowy w MGOPS

Samodzielny referent d/s kadr i płac w MGOPS

To się nazywa polityka kadrowa !!

Niedługo biurek i krzeseł w urzędzie zabraknie. I chyba właśnie po to nasz burmistrz przepycha pomysł budowy nowej siedziby dla urzędu.

A nie łaska asfalciku w Ślepowoli lub Kozietułach położyć?

Znakomite podsumowanie z demotywatorów: Kiedy to stanie się standardem?


 

VII Plebiscyt Lekarz Roku 2012 - WYNIKI

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 37
SłabyŚwietny 

Echo Dnia - VII Plebiscyt Lekarz Roku 2012 zakończony.

W artykule Poznaliśmy najlepszych lekarzy regionu podano już zwycięzców. Prosimy nie szukać na listach Dariusza Woźniaka.

Dziękujemy Redakcji Echa Dnia w imieniu mieszkańców Gminy oraz pacjentów SPZOZ w Mogielnicy za obiektywne i rzetelne przeprowadzenie VII Plebiscytu Lekarz Roku 2012.

Pod artykułem są już nowe komentarze.

Wyniki ukażą się w "Echu Dnia" w poniedziałek, 25 lutego oraz w tygodnikach regionalnych - w piątek, 1 marca.

Głosowaliśmy na lekarzy, którym ufamy, cenimy ich, którzy służą nam bądź naszym bliskim pomocą, poradą, diagnozą. Którzy wzorowo dbają o nasze czyli publiczne finanse.


 

Relacja z XXXIV Sesji Rady Miejskiej 21 grudnia 2012

Email Drukuj PDF

Projekt porządku obrad XXXIV Sesji RM.

Ponieważ od września 2012 roku na BIP Mogielnicy nie ukazują się kolejne protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej zamieszczamy Protokół z XXXIV Sesji RM z 21 grudnia 2012 roku na której były poruszane poniżej opisane sprawy.

Ad. 6 - 9 Radni burmistrza zatwierdzili zmiany budżetu na rok 2012 oraz przyjęli budżet na 2013 rok.

Radny Sawicki zwrócił uwagę, że w nowym budżecie nie uwzględniono oddzielenia finansów kompleksu sportowego od budżetu szkół pomimo zapewnień burmistrza, że po pełnym roku działalności kompleksu przedstawi koszty jego utrzymania. Obiecanki cacanki, a my znów nie wiemy, ile nas kosztuje utrzymywanie kompleksu.

Ad. 10. Radna Barbara Michalak zwróciła się do radnych, aby podali powody, dla których ją odwołują z Rady Społecznej SPZOZ.

Radna Małgorzata Babska-Jakubczak odczytała pismo, które otrzymała od drugiego odwoływanego członka Rady Społecznej SPZOZ, Ryszarda Wiśniowskiego, skierowane do radnych Rady Miejskiej. Odczytała również pismo od mieszkańców i pacjentów skierowane do Klubu Samorząd dla Mieszkańców.

Takiej dawki prawdy w prosto oczy panowie nie wytrzymali i przed odczytaniem przez radnego Sawickiego Informacji zarządzili przerwę aby zaprosić na sesję posiłki w osobie kierownika SPZOZ Dariusza Woźniaka. Kierownik czemuś szybko się zjawił.

Radny Sawicki odczytał Informację. Wywiązała się dyskusja, w której  kierownik powiedział: "Tak proszę państwa, mam postawiony zarzut przez pana prokuratora z Grójca o niegospodarne rozporządzanie majątkiem NFZ w celu uzyskania korzyści majątkowych przez SPZOZ w Mogielnicy. Nie przez Woźniaka, tylko przez SPZOZ w Mogielnicy". Radny Sawicki rozdał radnym i sołtysom kopie aktu oskarżenia oraz spis wymienionych w akcie oskarżenia artykułów z Kodeksu Karnego, z których jasno wynika, że jednak zarzuty są postawione Dariuszowi Woźniakowi, kierownikowi SPZOZ w Mogielnicy.

Radny Sawicki po raz kolejny został w bezczelny i chamski sposób zaatakowany przez radnego Wilewskiego oraz przewodniczącego Zawalicha. To zachowanie stało się już regułą: Jeśli radny Wilewski lub radny Zawalich lub burmistrz Chmielewski atakuje radnego z naszego Klubu po jego wystąpieniu to oznacza, że po prostu brakuje im rzeczowych argumentów. To oznacza, że MY MÓWIMY PRAWDĘ.

Koalicja pozostała niewzruszona i oczywiście przegłosowała zmiany w Radzie Społecznej SPZOZ. Radni:

Zawalich Jarosław
Wilewski Wiesław
Wasiak Włodzimierz
Rybak Józef
Bogdan Irena
Michalski Grzegorz
Ptaszek Radosław
Rek Rafał

poprzez swoje głosowanie wyrzucili trzech uczciwych członków Rady Społecznej SPZOZ, w tym swoją koleżankę z Rady, a pozostawili na stanowisku pozostającego w konflikcie z prawem kierownika.

Zapytajcie się ich, co im za to obiecano, a potem sprawdźcie w budżecie na 2013 rok.

Nie chcemy być "złym prorokiem", ale jest to kolejny kroczek do dobrania się do majątku SPZOZ. Tylko ślepy tego nie widzi.

 


 


Strona 13 z 19

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 299
Odsłon : 564436

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?