Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

I Sesja Rady Miejskiej 19 listopada 2018

Email Drukuj PDF

I_Sesja_RM_2018.jpg


 

LXVI Sesja Rady Miejskiej 24 września 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

LXVI Sesja Rady Miejskiej 24 września 2018, godz. 9:00

Porządek obrad

Prognoza skutków finansowych Izabelin Teren A

Poniżej co ciekawsze wycinki z tej Prognozy

średnia wartość gruntu

11,01 ha sprzedaliśmy za 2.069.548,80 zł brutto. Wychodzi po 18,797 zł za 1 m2.

Natomiast odkupimy po 30 zł za 1 m2 netto. Taki biznes …

Koszty do poniesienia ...

wodociągi i kanalizacja


Nagranie cz. 1 (31m 53s, 29,1MB, DM650448.MP3)

Nagranie cz. 2 (1h 10m 13s, 64,2MB, DM650450.MP3)


Analiza Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (z późn. zm.)

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 3. 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Jest to jednakże zadanie, a nie obowiązek - tym samym uniemożliwia dochodzenie od gminy budowy wodociągów czy tez kanalizacji. Gmina nie musi budować sieci w każdej nieruchomości przeznaczonej na inwestycje mieszkaniowe.
Powyższe stwierdzenie zgodne jest z postanowieniem WSA z 10 lipca 2009 r. (II SAB/Kr 49/09).
Dodatkowo z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że "żaden przepis szczególny nie nałożył na gminę obowiązku budowy urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach wykupionych przez inwestorów pod budownictwo mieszkaniowe."

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 9 listopada 2012r.

Poniżej skopiowany tekst z 6 strony protokołu,  dotyczący okoliczności sprzedaży działek pod nazwą Teren A

Przewodniczący Grzegorz Michalski odczytał „ Sprzedaż działek położonych we wsi Izabelin:

137/1 o pow. 11,01 ha  - cena do przetargu 2.449.863,00zł

132/3 o pow.   2,22 ha  - cena do przetargu    492.343,00zł

Wykaz o sprzedaży zamieszczony na 6 tygodni 7 kwietnia 2010r. I przetarg 22lipca 2010r, II przetarg 28 października 2010r.,III przetarg 17 lutego 2011r. 10 stycznia 2012r. ponowny wykaz o przeznaczeniu działek do sprzedaży oraz zamieszczenie informacji na Portalu Oferty Inwestycyjne I przetarg  - 29 października 2012r. zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak  chętnych na zakup nieruchomości. Wycena  jest ważna do 8 marca 2013r. i po tym terminie należy zlecić ponowną wycenę nieruchomości.”

Pan Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o tzw. sad po RSP Brzostowie. Dotychczasowe przetargi nie doszły do skutku a planie dochodów na rok 2012 mamy jako dochód Gminy sprzedaż mienia komunalnego więc należy się zastanowić nad ceną tej nieruchomości.

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała żeby nie sprzedawać działki tylko zagospodarować np. wybudować bloki lub domy komunalne.

Pan Wiesław Wilewski powiedział, że żeby zagospodarować ten teren należy włożyć w niego duże pieniądze ponieważ od wielu lat tam nic nie było robione. W związku z tym że była podjęta już decyzja o sprzedaży tych działek i dwa przetargi nie doszły do skutku zaproponował obniżenie ceny do kwoty 2 000 000 zł. Należy wystąpić do byłej właścicielki która ma prawo pierwokupu a jeżeli ona nie wykupi tej działki dopiero rozpisać przetarg. Poprosił o przegłosowanie wniosku.

Głosowano za wnioskiem P. Małgorzaty Babskiej Jakubczak aby zagospodarować te działki:
Za – 2 głosy Przeciw – 4 głosy Wstrzymujących się – 0 głosów.

Głosowano za wnioskiem P. Wiesława Wilewskiego aby obniżyć cenę działek do kwoty 2 000 000 zł:
Za – 4 głosy Przeciw – 0 głosów Wstrzymujących się – 0 głosów Nie brał udziału w głosowaniu – 2 głosy

---------------------------------------------------

Informacja o wyniku przetargu

Uchwała Rady Miejskiej z 23 grudnia 2013 z uzasadnieniem

 


 

 

LXV Sesja Rady Miejskiej 5 września 2018

Email Drukuj PDF

LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy dnia 5 września 2018

Nagranie (70,3 MB, plik DM650446.mp3, 1h 16 min 49 s) brak zakończenia

 


 

LXIII Sesja Rady Miejskiej 28 czerwca 2018

Email Drukuj PDF

Porządek obrad

Uchwała ws zmian w WPF

Uchwała budżetowa

Nagranie cz. 1 (1h 6min 10s) (bez okularów X odczytałem jako V, stąd błędnie podałem nr sesji)

0:05:00 Zarządzenia burmistrza
0:08:00 Uchwała ws WPF
0:17:15 Uchwała ws zmiany uchwały budżetowej
0:33:00 pożyczka z WFOŚiGW - OSP Otaląż
0:35:00 pożyczka z WFOŚiGW - SPZOZ
0:37:00 pomoc finansowa na rzecz Powiatu Grójeckiego
0:38:30 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
0:40:00 Uchwała Komisji Rewizyjnej i opinia RIO
1:02:00 uchwała ws udzielenia absolutorium
1:05:00 wystąpienie burmistrza

Nagranie cz. 2 (1h 16min 53s)

0:00:00 uchwała ws utworzenia klas sportowych
0:20:40 wystąpienie przedstawiciela KRUS
0:41:20 zmiana w statucie MGOPS
0:43:00 uchwała ws ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla burmistrza
0:45:00 uchwała ws mpzp Brzostowiec-Rybska I
0:57:00 składka członkowska na rzecz LGD
0:58:20 sprawy bieżące, interpelacje radnych
1:10:00 wnioski o susze
1:13:00 wystąpienie burmistrza

 


 

LXII Sesja Rady Miejskiej 28 maja 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

LXII Sesja Rady Miejskiej 28 maja 2018

Nagranie (54 min 11 s, 49,6 MB) brak kilku minut z początku sesji


 

LXI Sesja Rady Miejskiej 23 maja 2018

Email Drukuj PDF

LXI Sesja Rady Miejskiej 23 maja 2018

Nagranie 1 (1h 2min 27s, 57,1MB)

Nagranie 2 (2min 22s, 2,2MB)

Nagranie 3 (4min 1s, 3,68MB)

 

 

 

Link do Komisji Budżetowej, na której po raz pierwszy usłyszeliśmy o chodniku w Dębnowoli oraz o planowanych przez burmistrza kosztach obiektu rekreacyjno-sportowego w Borowem.

Komisja Budżetowa 10 marca 2016

Link do sesji z 15 marca 2016 roku, na której rada przegłosowała rozpoczęcie budowy obiektu rekreacyjno-sportowego Borowe

http://www.sdmmogielnica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=279:xxvi-sesja-rady-miejskiej-15-marca-2016&catid=17:sesje&Itemid=18

Uzupełniłem opis nagrania 3, żeby było łatwo znaleźć, kto co i kiedy mówił.

Cytat mieszkańca z Borowego:

"Oczywiście ta nasza inwestycja nie ingeruje w Państwa budżet. To nie jest tak, że my przyszliśmy do państwa i mówimy: Dobra, słuchajcie przerzućcie jakieś środki z budowy jakiejś drogi na ten obiekt - nie. My mówimy tak: my deklarujemy wkład własny, pan burmistrz zadeklarował, że zdobędzie środki. Potrzebna nam jest państwa uchwała do tego, żebyśmy my zaczęli działać".


 

LX Sesja Rady Miejskiej 18 maja 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w nowej siedzibie.

LX sesja Rady Miejskiej w dniu 18 maja 2018 roku.

Nagranie (36 min 28 s)

Głosowanie (33 s)

 


   

LVIII Sesja Rady Miejskiej 12 kwietnia 2018

Email Drukuj PDF

O godz. 13:00 zwołano kolejną, tym razem nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Nagranie (13 min 51 s, 12,6 MB)


 

LVII Sesja Rady Miejskiej 12 kwietnia 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Zaproszenie i porządek obrad

Uchwała dot. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica

Załączniki dostępne pod linkiem:

http://www.bip.mogielnica.pl/index.php?id=16

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Uchwała górne stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2018


Nagranie cz. 1 (1h 4min 44s, 59,2 MB)

Nagranie cz. 2 (1h 9 min 34 s, 63,6 MB) brak kilku minut na początku i kilku na końcu - "padła" bateria.

Nagranie cz. 3 (45 min 10 s, 41,3 MB)


 

LVI Sesja Rady Miejskiej 26 marca 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

26 marca 2018 roku o godz. 9:00 - Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mogielnicy.

WPF nr 248

Uchwała budżetowa LVI-249-2018

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 


 

 


Strona 2 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 955422

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?