Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Komisja Budżetowa 8 lipca 2014

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa w dniu 8 lipca 2014 roku godz. 9:00

1. Rozpatrzenie podań

2. Sprawy różne

Nagranie z posiedzenia KGBiR (plik MP3, 2 h 6 min 46 s, 116 MB)

 

0:01:00  Burmistrz - przedstawienie oszczędności po przetargach ok. 630 000 zł

0:03:10  Podanie dyrekcji ZSO w Mogielnicy.

0:05:10  Podanie OSP Świdno.

0:10:00  Oświetlenie wsi Wodziczna.

0:15:25  Podanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic - przedłużenie nieodpłatnego użyczenia budynku szkoły.

0:17:00  Podanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic - prośba o wsparcie modernizacji instalacji CO w budynku szkoły.

0:38:00  Podanie mieszkańców Górek-Izabelina dot. kanalizacji.

1:26:00  Wystąpienie burmistrza

1:32:40  Uchwała - przebudowa Rudnej Drogi

1:33:40  Operat szacunkowy Dom Nauczyciela w Borowem.

1:41:00  Sprawy różne.

***

Do przestudiowania decyzje Prezesa UOKiK w podobnych sprawach:

Gmina Mrągowo

Gmina Iłowa

Gmina Wągrowiec


 

LIV Sesja Rady Miejskiej 18 czerwca 2014

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

LIV Sesja Rady Miejskiej 18 czerwca 2014 roku o godz. 7:30

Zaproszenie

Uchwała

Załacznik 1, Załącznik 2

Podanie mieszkańców Górki-Izabelin podpisane przez 10 mieszkańców. Gdyby radny z terenu Górki-Izabelin zagłosował na TAK...  Ale nie zagłosował. Nagranie - od 15 min 30 sek, głosowanie - 19 min

Nagranie z LIV Sesji (plik mp3, 29,1MB, 31min 53s)

02:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej 150 000 zł na przebudowę ulicy Przylesie (nowa targowica)
15:20 Dyskusja nad pierwszym pismem mieszkańców Górki-Izabelin dotyczącym kanalizacji
21:10 Sprawy różne
31:20 wniosek o przedstawienie kosztorysu ile dokładnie kosztowała nas targowica

Protokół z LIV Sesji Rady Miejskiej


 

LIII Sesja Rady Miejskiej 11 czerwca 2014

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad.

Materiały na LIII Sesję (cztery puste kartki - trzeba przewijać)

Nagranie z LIII Sesji RM _WMA (plik WMA, 2h 49min 50 s, 156MB) oraz specjalnie dla użytkowników Linuxa Nagranie z LIII Sesji RM_mp3 (plik mp3, 2h 49min 50s, 155MB)

Spis treści nagrania:

2:30 Zarządzenia Burmistrza
3:40 pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Odczytanie Uchwały nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej. Odczytanie Uchwały RIO. Uchwały RM w Mogielnicy. Głosowanie.
25:30 Wystąpienie burmistrza po przegłosowaniu uchwały.
37:00 Sytuacja w SPZOZ - długa i burzliwa dyskusja.
1:59:30 Ogłoszenie: dodatkowy termin odbioru odpadów.
2:00:00 Komisja do oszacowania strat
2:01:10 Sprawy bieżące i interpelacje radnych. Ciekawe pytania radnego Wrzoska do burmistrza i wiceprzewodniczącego Rady
2:01:50 Odpowiedź radnego Wilewskiego - do 2:05:30

Ciekawe cytaty:
49:13   "Ja się nie mieszam w sprawy personalne"
2:03:55 "Odpowiadam panu, że nie zarobiłem nic"

Protokół z LIII Sesji Rady Miejskiej


 

LII Sesja Rady Miejskiej 30 maja 2014

Email Drukuj PDF

Na piątek 30 maja 2014 roku na godz. 9:00 została zwołana LII Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Porządek obrad.

Materiały do pkt. od 8 do 12

Oraz nagranie z sesji (plik mp3, 76,7 MB, 1h 23min 50s). Zachęcamy do posłuchania.

Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej


 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 28 kwietnia 2014

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

28 kwietnia 2014 roku zebrała się Komisja Oświaty. Już sam fakt zwołania Komisji zakrawa na cud a i porządek posiedzenia był ciekawy.

Omawiane były: aktualna sytuacja w SPZOZ oraz zmiany w Statucie SPZOZ.

Przypominamy sprawę zaciągniętego kredytu opisaną na ostatniej stronie gazety Nad Wisłą z 9 stycznia 2014 roku. Tytuł artykułu "Gmina ręczy za ośrodek"

Prosimy zwrócić uwagę w artykule na odpowiedź burmistrza na pytanie "A co stało się z pieniędzmi, które nie wpłynęły na konta ZUS-u i fiskusa?" .

A co było na Komisji, to sami sobie posłuchajcie. Nagranie z KOiSS. (plik WMA 43min 25 sek, 42 MB)


 

Postanowienie Sądu Najwyższego

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

6 maja 2014 roku otrzymałem Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie wniesionej przez ZSO w Mogielnicy skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu przywracającego mnie do pracy w szkole.

Wniesienie tej skargi kasacyjnej kosztowało nas, podatników 3224 zł. Natomiast z wyliczeń Prokuratury w Grójcu bezprawne zwolnienie radnego Sawickiego z pracy przez byłego dyrektora ZSO za cichym przyzwoleniem "naszej władzy" nadszarpnęło finanse ZSO w sumie na kwotę 64 820 zł. A w jakim celu "nasz" burmistrz zezwolił na wydanie tych pieniędzy? Żeby uczniowie mieli lepsze warunki do nauki? Może jakieś dodatkowe zajęcia? Może darmowe wycieczki? Może zakup nowych książek lub pomocy naukowych? Skądże! Cel był zupełnie inny - zgnoić niewygodnego radnego.

Panie burmistrzu!

Znów się panu nie udało. Dowód poniżej.

Która to już sprawa, którą pan przegrywa trwoniąc pieniądze z NASZYCH podatków? Ile społeczeństwo już straciło i ile jeszcze straci na pańskich "pomysłach" ?

 

Postanowienie_Sadu_Najwyzszego_str_1

Postanowienie_Sadu_Najwyzszego_str_2

 

Postanowienie Sądu Najwyższego do ściągnięcia w formacie pdf


 

LI Sesja Rady Miejskiej 20 marca 2014

Email Drukuj PDF

Po trzech miesiącach doczekaliśmy się pierwszej w tym roku sesji.

Zaproszenie na LI Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 marca 2014 roku.

Materiały do punktów od 6 do 8

Dodatkowy materiał do punktu 6 i 7

Materiały do punktów od 9 do 13

Nie otrzymaliśmy jeszcze materiałów do pkt. 14, więc zamieszczamy Wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grójcu z 10 stycznia 2014 roku, będący podstawą do tego punktu. Po wnikliwej lekturze wniosku nie dziwimy się, że władza ma opory przed publikacją materiałów do pkt. 14

Materiałów wciąż nie ma, ale przynajmniej jest Projekt Uchwały do punktu 14. Bez uzasadnienia. Przypominamy wobec tego uchylaną Uchwałę nr XLI/227/2013. Tam było uzasadnienie, podważające prawomocny wyrok Sądu Okręgowego. Prokuratura w Uzasadnieniu do Wniosku bezspornie wykazała niezgodność z prawem podjęcia Uchwały XLI/227/2013.

Materiały do pkt. od 15 do 17a

Materiały do pkt. 17b, 17c, 17d

Uchwała Nr Ra.22.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniująca planowaną kwotę długu na koniec roku 2014 w kwocie 11 010 798,78 zł wynikającą z zaciągniętych zobowiązań.

Nagranie z LI Sesji RM (147 MB, 2h 41min 29s)

Czasy (+/- 0,5 min) rozpoczęcia poszczególnych punktów - taki spis treści:

10:30 Zmiana Uchwały w sprawie WPF na lata 2012-2025 - pkt. 6
34:30 Zmiana Uchwały budżetowej na 2014 rok - pkt. 7
43:00 ZGKiM nadwyżka środków obrotowych - pkt. 8
45:00  Poparcie apelu Rady Powiatu Grójeckiego do Wojewody ws trudnej sytuacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Sadownictwa - pkt. 9
46:40 Fundusz sołecki - pkt. 10
48:00 Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego - pkt. 11
54:00 Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy spolecznej - pkt. 12
55:00 Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego - pkt. 13
56:30 Uchylenie Uchwały nr 227/13 - pkt. 14
1:05:00 Zatwierdzenie Planu Pracy KGBiR na 2014 rok - pkt. 15
1:09:30 Wystapienie Gminy Mogielnica ze Związku Międzygminnego "Natura" - pkt. 16
1:45:30 Program opieki nad zwierzętami - pkt. 17a
1:49:00 Wymagania na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych - pkt. 17b
1:51:00 Wymagania na prowadzenie działalności z zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...  - pkt. 17c
1:55:00 Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastepcy Kierownika SPZOZ - pkt. 17d
2:01:00 Sprawy różne: Opinia RIO, weterynarz i inne
2:41:29 Zakończenie obrad


 

Komisja Budżetowa 11 marca 2014

Email Drukuj PDF

Porządek posiedzenia KGBiR w dniu 11 marca 2014 roku.

Nadwyżkę budżetową rozdysponowano tak:

Wyciąg 79/2014 z posiedzenia KGBiR

Bez komentarza.


 

Komisja Budżetowa 11 lutego 2014

Email Drukuj PDF

Pismo radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak z prośba o zwołanie Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia KGBiR w dniu 11 lutego 2014 r.

Pismo firmy AMPEX dotyczące wiatraków

Uchwała z 29 października 2013 roku

Artykuł zamieszczony na stronie gramwzielone.pl

Pismo Prokuratury Rejonowej w Grójcu do Rady Miejskiej w Mogielnicy

Nagranie cz. 1 (46 MB, 50 min 19 s) Nagranie cz. 2 (160 MB, 2 h 55 min 41 s)


 

Niepokojąca informacja

Email Drukuj PDF

Na stronie Stowarzyszenia Zdrowa Gmina ukazała się niepokojąca informacja, podważająca prawdomówność burmistrza i inwestora.

 


 

 

Wywiad z wiceprezesem PTR

Email Drukuj PDF

Na stronie internetowej polskatrenuje.pl, poświęconej sportowi amatorskiemu w Polsce ukazał się wywiad z Mariuszem Wangrynem – wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w Ringo, selekcjonerem reprezentacji Polski, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ringo.


 

L Sesja Rady Miejskiej 23 grudnia 2013

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad na 50-tą Sesję Rady Miejskiej.

Materiały od pkt. 9 do pkt. 12Załącznik graficzny do pkt. 11,

Uchwała dot. zmiany budżetu na 2013 rok,   Zmiana WPF na 2013-2025,

Budżet Gminy na 2014 rokWPF na 2014-2025Załącznik 3 do Budżetu,

Do zatwierdzenia protokoły z XLVIII Sesji i XLIX Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Nagranie cz. 1 (2h 07 min 49s, 117 MB) - Głosowanie nad zmianami w budżecie 2013, głosowanie nad budżetem 2014, Stanowisko Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Nagranie cz. 2 (1h 15min 09s, 68,8MB)   Poruszanych tematów było dużo, więc zamieszczamy spis wystąpień z czasami rozpoczęcia każdego z nich.

0:00 Poręczenie kredytu dla SPZOZ
1:40 Wystąpienie członka Rady Społecznej przy SPZOZ
6:20 Uaktualnione po wystąpieniu członka Rady Społecznej Oświadczenie radnych dot. SPZOZ odczytane przez radnego Sawickiego
11:30 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12:45 Uchwała dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Izabelinie Teren A
19:10 Uzupełnienie składu Komisji Konkursowej SPZOZ
26:10 wystąpienie Dyrektora ZSO pani Jolanty Tomczyk ws radnego Sawickiego
37:40 komentarz Burmistrza z kłamstwem o wręczeniu Oświadczenia prasie
38:15 Komentarz radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
39:00 Odpowiedź Dyrektora ZSO pani Jolanty Tomczyk
40:10 Życzenia radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
42:00 Udowodnienie kłamstwa burmistrza - odpowiedź pana redaktora
42:50 droga na  Ślepowoli
44:00 Wystąpienie radnego Ireneusza Stępnia na temat drogi Kozietuły - Goszczyn
48:30 Zapytanie pana Leszka Matysiaka o stan zadłużenia gminy. Uzyskał odpowiedź, że na koniec 2013 roku wyniesie 11 733 061,13 zł
52:08 Wystąpienie radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak na temat inicjatyw społecznych związanych z kanalizacją
Trzy sprawy radnego Wilewskiego:
57:40  o kredytach - cytujemy jego słowa: "Przez następne dziesięciolecia, przy tym, jak będzie burmistrzem Wilewski na pewno nie pójdzie z torbami". Nie dodał kto lub co nie pójdzie z torbami.
1:00:00 o nicniemuszeniu i kanalizacji
1:01:00 o obietnicy złożonej radnemu Sawickiemu, która brzmiała jak groźba i o wierzchołku góry lodowej.
1:02:40 radny Grzegorz Michalski i jego pogląd na konkurs w sprawie kanalizacji i wodociągów
1:05:00 Odpowiedź radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
1:06:50 radny Jarosław Zawalich i sprawdzanie szczelności szamba
1:11:00 Pytanie pana Leszka Matysiaka o rozliczenie kompleksu sportowego i dygresja

1:15:10 KONIEC


 


Strona 10 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 961743

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?