Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

LI Sesja Rady Miejskiej 20 marca 2014

Email Drukuj PDF

Po trzech miesiącach doczekaliśmy się pierwszej w tym roku sesji.

Zaproszenie na LI Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 marca 2014 roku.

Materiały do punktów od 6 do 8

Dodatkowy materiał do punktu 6 i 7

Materiały do punktów od 9 do 13

Nie otrzymaliśmy jeszcze materiałów do pkt. 14, więc zamieszczamy Wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grójcu z 10 stycznia 2014 roku, będący podstawą do tego punktu. Po wnikliwej lekturze wniosku nie dziwimy się, że władza ma opory przed publikacją materiałów do pkt. 14

Materiałów wciąż nie ma, ale przynajmniej jest Projekt Uchwały do punktu 14. Bez uzasadnienia. Przypominamy wobec tego uchylaną Uchwałę nr XLI/227/2013. Tam było uzasadnienie, podważające prawomocny wyrok Sądu Okręgowego. Prokuratura w Uzasadnieniu do Wniosku bezspornie wykazała niezgodność z prawem podjęcia Uchwały XLI/227/2013.

Materiały do pkt. od 15 do 17a

Materiały do pkt. 17b, 17c, 17d

Uchwała Nr Ra.22.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniująca planowaną kwotę długu na koniec roku 2014 w kwocie 11 010 798,78 zł wynikającą z zaciągniętych zobowiązań.

Nagranie z LI Sesji RM (147 MB, 2h 41min 29s)

Czasy (+/- 0,5 min) rozpoczęcia poszczególnych punktów - taki spis treści:

10:30 Zmiana Uchwały w sprawie WPF na lata 2012-2025 - pkt. 6
34:30 Zmiana Uchwały budżetowej na 2014 rok - pkt. 7
43:00 ZGKiM nadwyżka środków obrotowych - pkt. 8
45:00  Poparcie apelu Rady Powiatu Grójeckiego do Wojewody ws trudnej sytuacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Sadownictwa - pkt. 9
46:40 Fundusz sołecki - pkt. 10
48:00 Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego - pkt. 11
54:00 Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy spolecznej - pkt. 12
55:00 Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego - pkt. 13
56:30 Uchylenie Uchwały nr 227/13 - pkt. 14
1:05:00 Zatwierdzenie Planu Pracy KGBiR na 2014 rok - pkt. 15
1:09:30 Wystapienie Gminy Mogielnica ze Związku Międzygminnego "Natura" - pkt. 16
1:45:30 Program opieki nad zwierzętami - pkt. 17a
1:49:00 Wymagania na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych - pkt. 17b
1:51:00 Wymagania na prowadzenie działalności z zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...  - pkt. 17c
1:55:00 Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastepcy Kierownika SPZOZ - pkt. 17d
2:01:00 Sprawy różne: Opinia RIO, weterynarz i inne
2:41:29 Zakończenie obrad


 

Komisja Budżetowa 11 marca 2014

Email Drukuj PDF

Porządek posiedzenia KGBiR w dniu 11 marca 2014 roku.

Nadwyżkę budżetową rozdysponowano tak:

Wyciąg 79/2014 z posiedzenia KGBiR

Bez komentarza.


 

Komisja Budżetowa 11 lutego 2014

Email Drukuj PDF

Pismo radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak z prośba o zwołanie Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia KGBiR w dniu 11 lutego 2014 r.

Pismo firmy AMPEX dotyczące wiatraków

Uchwała z 29 października 2013 roku

Artykuł zamieszczony na stronie gramwzielone.pl

Pismo Prokuratury Rejonowej w Grójcu do Rady Miejskiej w Mogielnicy

Nagranie cz. 1 (46 MB, 50 min 19 s) Nagranie cz. 2 (160 MB, 2 h 55 min 41 s)


 

Niepokojąca informacja

Email Drukuj PDF

Na stronie Stowarzyszenia Zdrowa Gmina ukazała się niepokojąca informacja, podważająca prawdomówność burmistrza i inwestora.

 


 

 

Wywiad z wiceprezesem PTR

Email Drukuj PDF

Na stronie internetowej polskatrenuje.pl, poświęconej sportowi amatorskiemu w Polsce ukazał się wywiad z Mariuszem Wangrynem – wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w Ringo, selekcjonerem reprezentacji Polski, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ringo.


 

L Sesja Rady Miejskiej 23 grudnia 2013

Email Drukuj PDF

Zaproszenie i porządek obrad na 50-tą Sesję Rady Miejskiej.

Materiały od pkt. 9 do pkt. 12Załącznik graficzny do pkt. 11,

Uchwała dot. zmiany budżetu na 2013 rok,   Zmiana WPF na 2013-2025,

Budżet Gminy na 2014 rokWPF na 2014-2025Załącznik 3 do Budżetu,

Do zatwierdzenia protokoły z XLVIII Sesji i XLIX Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Nagranie cz. 1 (2h 07 min 49s, 117 MB) - Głosowanie nad zmianami w budżecie 2013, głosowanie nad budżetem 2014, Stanowisko Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Nagranie cz. 2 (1h 15min 09s, 68,8MB)   Poruszanych tematów było dużo, więc zamieszczamy spis wystąpień z czasami rozpoczęcia każdego z nich.

0:00 Poręczenie kredytu dla SPZOZ
1:40 Wystąpienie członka Rady Społecznej przy SPZOZ
6:20 Uaktualnione po wystąpieniu członka Rady Społecznej Oświadczenie radnych dot. SPZOZ odczytane przez radnego Sawickiego
11:30 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12:45 Uchwała dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Izabelinie Teren A
19:10 Uzupełnienie składu Komisji Konkursowej SPZOZ
26:10 wystąpienie Dyrektora ZSO pani Jolanty Tomczyk ws radnego Sawickiego
37:40 komentarz Burmistrza z kłamstwem o wręczeniu Oświadczenia prasie
38:15 Komentarz radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
39:00 Odpowiedź Dyrektora ZSO pani Jolanty Tomczyk
40:10 Życzenia radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
42:00 Udowodnienie kłamstwa burmistrza - odpowiedź pana redaktora
42:50 droga na  Ślepowoli
44:00 Wystąpienie radnego Ireneusza Stępnia na temat drogi Kozietuły - Goszczyn
48:30 Zapytanie pana Leszka Matysiaka o stan zadłużenia gminy. Uzyskał odpowiedź, że na koniec 2013 roku wyniesie 11 733 061,13 zł
52:08 Wystąpienie radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak na temat inicjatyw społecznych związanych z kanalizacją
Trzy sprawy radnego Wilewskiego:
57:40  o kredytach - cytujemy jego słowa: "Przez następne dziesięciolecia, przy tym, jak będzie burmistrzem Wilewski na pewno nie pójdzie z torbami". Nie dodał kto lub co nie pójdzie z torbami.
1:00:00 o nicniemuszeniu i kanalizacji
1:01:00 o obietnicy złożonej radnemu Sawickiemu, która brzmiała jak groźba i o wierzchołku góry lodowej.
1:02:40 radny Grzegorz Michalski i jego pogląd na konkurs w sprawie kanalizacji i wodociągów
1:05:00 Odpowiedź radnej Małgorzaty Babskiej-Jakubczak
1:06:50 radny Jarosław Zawalich i sprawdzanie szczelności szamba
1:11:00 Pytanie pana Leszka Matysiaka o rozliczenie kompleksu sportowego i dygresja

1:15:10 KONIEC


 

SPZOZ ciąg dalszy - przed sesją 23-12-2013

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W 2003 roku po raz pierwszy na światło dzienne wyszły "nieprawidłowości" w zarządzaniu SPZOZ. Oto oficjalny protokół z 8 lipca 2003 roku wraz z protokołem z nieformalnego posiedzenia radnych z opracowanymi przez nich wnioskami. Działania te miały wyjaśnić, co się dzieje z naszymi pieniędzmi łożonymi na SPZOZ.

W 2013 roku radni Barbara Michalak, Krzysztof Wrzosek i Bogdan Sawicki wystosowali pismo do Burmistrza chcąc się zapoznać z realizacją wniosków sprzed 10 lat oraz ze stanem kondycji finansowej SPZOZ obecnie.

Mieli nadzieję, że wyjaśnią się kulisy kredytów z 2003 (wysokość poręczenia 100 000zł) i z 2013 roku (wysokość poręczenia ponad 300 000zł !!), powody (sprawa z ortodoncją i NFZ), które doprowadziły do okradzenia nas na prawie 300 000 zł a także przywłaszczenie przez byłego kierownika 89 000zł "podwyżki na telefon". Oraz dlaczego do tej pory społeczeństwo nie odzyskało tych pieniędzy. I KTO ZA TO ODPOWIADA.

Zamieszczamy odpowiedź Burmistrza. Panie Burmistrzu! To nie jest odpowiedź! TO SĄ KPINY Z RADNYCH I MIESZKAŃCÓW !!!

Do obejrzenia wystąpienie pokontrolne z audytu w SPZOZ. A te wnioski pokontrolne! Śmiać się, czy płakać? A zapłaciliśmy za nie 9 500 zł.


 

Bez tytułu

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

Poniżej zamieszczamy dwa pisma.

 

Pismo_dyrektora_ZSO_do_ZUS.JPG

Pani Dyrektor zapomniała dopisać, że osoby, które rozmawiały z radnym Sawickim były wzywane do niej "na dywanik", że zabroniła radnemu Sawickiemu przychodzenia na obiady podczas przerw argumentując, że zajmuje miejsce przy stoliku innym nauczycielom oraz że będzie się kontaktowała z radnym Sawickim jedynie w formie pisemnej.

Odpowiedź z ZUS

Odpowiedz_ZUS.JPG

Bez komentarza.

Oba pisma do ściągnięcia w formacie pdf w jakości do wydruku, aby móc w pełni rozkoszować się lekturą oraz dzielić się wrażeniami z innymi.

 


 

Wydanie specjalne poświęcone SPZOZ w Mogielnicy

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Spełniając prośby mieszkańców zamieszczamy Wydanie specjalne poświęcone SPZOZ przesłane nam przez Stowarzyszenie Mogielnica XXI.

Miłego czytania.

 


 

 

Komisja Budżetowa 3 grudnia 2013

Email Drukuj PDF

Komisja Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 3 grudnia 2013 rok

Porządek obrad:

1. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku bieżącym i plan działań na 2014 rok.

2. Informacja z działalności Straży Miejskiej w Mogielnicy.

3. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej dotyczących budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2014 rok.

4. Zaopiniowanie budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2014 rok.

5. Sprawy różne.

Nagranie (86,7 MB, 1 h 34 min 19 s)


Po posiedzeniu radni Jarosław Zawalich, Wiesław Wilewski, Grzegorz Michalski, Włodzimierz Wasiak oraz Burmistrz udali się na "Uroczyste Otwarcie Drzwi" w ZSO w Mogielnicy.

Przecięcia czerwonej wstęgi dokonał Burmistrz w obecności Dyrekcji Szkoły.

Jako pierwszy przez te drzwi przeszedł radny Bogdan Sawicki, który zupełnie przypadkowo znalazł się w okolicach szkoły.


 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 2 grudnia 2013

Email Drukuj PDF

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 2.12.2013 o godz. 8:00

1. Zaopiniowanie projektów budżetów szkół na rok 2014.

2. Sprawy różne.

Nagranie (73,2 MB, 1h 19min 58s) Na początku było strasznie usypiająco. Zdecydowanie ciekawiej pod koniec.


 

Komisja Rewizyjna 29 listopada 2013

Email Drukuj PDF

Komisja Rewizyjna 29 listopada 2013 roku

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM Mogielnica na 2014 rok.

2. Sprawy różne.

Nagranie (17,8 MB, 19 min 23 s)


 


Strona 10 z 19

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 300
Odsłon : 708622

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?