Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Skąd wziąć nauczyciela?

Email Drukuj PDF

Na Onecie zamieszczono artykuł:

Skąd wziąć nauczyciela?

Warto poczytać 

Orlik 2012

Email Drukuj PDF

Orlik 2012, Moje Boisko – Orlik 2012 – program rządowo-samorządowy, mający na celu wybudowanie boisk w każdej gminie do 2012 roku.

Hasło przewodnie programu: Zdrowe i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze!!!
W skali kraju w ciągu pięciu lat (2008–2012) planowano wybudować łącznie minimum 1600 obiektów.
Przybliżony koszt budowy jednego obiektu ok. 1 mln zł netto.
Finansowanie obiektów:
Urząd Marszałkowski: 33,3% wartości kosztorysowej, nie więcej niż 333 tys. zł.
Ministerstwo Sportu i Turystyki: 33,3% wartości kosztorysowej, nie więcej niż 333 tys. zł.
Środki własne wnioskodawcy (miasta lub gminy): pozostała wartość inwestycji według faktycznie poniesionych kosztów.
Pozostałe źródła finansowania:
Regionalne Programy Operacyjne,
Fundusz Rozwoju Wsi,
Wojewódzkie Fundusze Rozwoju Środowiska,
Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ekofundusz,
Program Współpracy Transgranicznej.
Przez pięć lat powstało około 2600, przy początkowym założeniu 2012 obiektów. W latach 2008–2012 przeznaczono z budżetu państwa na ten cel blisko miliarda złotych. W ciągu pięciu lat z oferty skorzystało łącznie 1668 gmin. Bez Orlików pozostało 811 gmin w całym kraju, co stanowi 1/3 gmin.

Więcej informacji na Wikipedii

oraz na stronie programu NaszOrlik


 

Ile warta jest dobra nauczycielka

Email Drukuj PDF

Inwestycja w lepsze nauczycielki to inwestycja w bogactwo przyszłych pokoleń. A niewiele zachęt działa równie dobrze jak godna pensja. Bez obaw, te pieniądze zwracają się wielokrotnie.

Z takim podtytułem na stronie internetowej MSN ukazał się interesujący artykuł:

Ile warta jest dobra nauczycielka? Naukowcy to obliczyli

Warto przeczytać (ze zrozumieniem), przemyśleć i wdrażać.

 


 

 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 15 marca 2019

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Posiedzenie KOiSS w dniu 15 marca 2019 roku

Porządek posiedzenia

Nagranie (1h 49min 52 s, 100MB, DM650472.MP3)


 

VIII Sesja Rady Miejskiej 25 stycznia 2019

Email Drukuj PDF

VIII Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy 25 stycznia 2019 roku

Transmitowana on line.

Nagranie (plik DM650460.MP3, 99,5 MB, 1 h 48 min 42 s)


 

I Sesja Rady Miejskiej 19 listopada 2018

Email Drukuj PDF

I_Sesja_RM_2018.jpg


 

LXVI Sesja Rady Miejskiej 24 września 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

LXVI Sesja Rady Miejskiej 24 września 2018, godz. 9:00

Porządek obrad

Prognoza skutków finansowych Izabelin Teren A

Poniżej co ciekawsze wycinki z tej Prognozy

średnia wartość gruntu

11,01 ha sprzedaliśmy za 2.069.548,80 zł brutto. Wychodzi po 18,797 zł za 1 m2.

Natomiast odkupimy po 30 zł za 1 m2 netto. Taki biznes …

Koszty do poniesienia ...

wodociągi i kanalizacja


Nagranie cz. 1 (31m 53s, 29,1MB, DM650448.MP3)

Nagranie cz. 2 (1h 10m 13s, 64,2MB, DM650450.MP3)


Analiza Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (z późn. zm.)

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 3. 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Jest to jednakże zadanie, a nie obowiązek - tym samym uniemożliwia dochodzenie od gminy budowy wodociągów czy tez kanalizacji. Gmina nie musi budować sieci w każdej nieruchomości przeznaczonej na inwestycje mieszkaniowe.
Powyższe stwierdzenie zgodne jest z postanowieniem WSA z 10 lipca 2009 r. (II SAB/Kr 49/09).
Dodatkowo z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że "żaden przepis szczególny nie nałożył na gminę obowiązku budowy urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach wykupionych przez inwestorów pod budownictwo mieszkaniowe."

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 9 listopada 2012r.

Poniżej skopiowany tekst z 6 strony protokołu,  dotyczący okoliczności sprzedaży działek pod nazwą Teren A

Przewodniczący Grzegorz Michalski odczytał „ Sprzedaż działek położonych we wsi Izabelin:

137/1 o pow. 11,01 ha  - cena do przetargu 2.449.863,00zł

132/3 o pow.   2,22 ha  - cena do przetargu    492.343,00zł

Wykaz o sprzedaży zamieszczony na 6 tygodni 7 kwietnia 2010r. I przetarg 22lipca 2010r, II przetarg 28 października 2010r.,III przetarg 17 lutego 2011r. 10 stycznia 2012r. ponowny wykaz o przeznaczeniu działek do sprzedaży oraz zamieszczenie informacji na Portalu Oferty Inwestycyjne I przetarg  - 29 października 2012r. zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak  chętnych na zakup nieruchomości. Wycena  jest ważna do 8 marca 2013r. i po tym terminie należy zlecić ponowną wycenę nieruchomości.”

Pan Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o tzw. sad po RSP Brzostowie. Dotychczasowe przetargi nie doszły do skutku a planie dochodów na rok 2012 mamy jako dochód Gminy sprzedaż mienia komunalnego więc należy się zastanowić nad ceną tej nieruchomości.

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała żeby nie sprzedawać działki tylko zagospodarować np. wybudować bloki lub domy komunalne.

Pan Wiesław Wilewski powiedział, że żeby zagospodarować ten teren należy włożyć w niego duże pieniądze ponieważ od wielu lat tam nic nie było robione. W związku z tym że była podjęta już decyzja o sprzedaży tych działek i dwa przetargi nie doszły do skutku zaproponował obniżenie ceny do kwoty 2 000 000 zł. Należy wystąpić do byłej właścicielki która ma prawo pierwokupu a jeżeli ona nie wykupi tej działki dopiero rozpisać przetarg. Poprosił o przegłosowanie wniosku.

Głosowano za wnioskiem P. Małgorzaty Babskiej Jakubczak aby zagospodarować te działki:
Za – 2 głosy Przeciw – 4 głosy Wstrzymujących się – 0 głosów.

Głosowano za wnioskiem P. Wiesława Wilewskiego aby obniżyć cenę działek do kwoty 2 000 000 zł:
Za – 4 głosy Przeciw – 0 głosów Wstrzymujących się – 0 głosów Nie brał udziału w głosowaniu – 2 głosy

---------------------------------------------------

Informacja o wyniku przetargu

Uchwała Rady Miejskiej z 23 grudnia 2013 z uzasadnieniem

 


 

 

LXV Sesja Rady Miejskiej 5 września 2018

Email Drukuj PDF

LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy dnia 5 września 2018

Nagranie (70,3 MB, plik DM650446.mp3, 1h 16 min 49 s) brak zakończenia

 


   

LXIII Sesja Rady Miejskiej 28 czerwca 2018

Email Drukuj PDF

Porządek obrad

Uchwała ws zmian w WPF

Uchwała budżetowa

Nagranie cz. 1 (1h 6min 10s) (bez okularów X odczytałem jako V, stąd błędnie podałem nr sesji)

0:05:00 Zarządzenia burmistrza
0:08:00 Uchwała ws WPF
0:17:15 Uchwała ws zmiany uchwały budżetowej
0:33:00 pożyczka z WFOŚiGW - OSP Otaląż
0:35:00 pożyczka z WFOŚiGW - SPZOZ
0:37:00 pomoc finansowa na rzecz Powiatu Grójeckiego
0:38:30 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
0:40:00 Uchwała Komisji Rewizyjnej i opinia RIO
1:02:00 uchwała ws udzielenia absolutorium
1:05:00 wystąpienie burmistrza

Nagranie cz. 2 (1h 16min 53s)

0:00:00 uchwała ws utworzenia klas sportowych
0:20:40 wystąpienie przedstawiciela KRUS
0:41:20 zmiana w statucie MGOPS
0:43:00 uchwała ws ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla burmistrza
0:45:00 uchwała ws mpzp Brzostowiec-Rybska I
0:57:00 składka członkowska na rzecz LGD
0:58:20 sprawy bieżące, interpelacje radnych
1:10:00 wnioski o susze
1:13:00 wystąpienie burmistrza

 


 

LXII Sesja Rady Miejskiej 28 maja 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

LXII Sesja Rady Miejskiej 28 maja 2018

Nagranie (54 min 11 s, 49,6 MB) brak kilku minut z początku sesji


 

LXI Sesja Rady Miejskiej 23 maja 2018

Email Drukuj PDF

LXI Sesja Rady Miejskiej 23 maja 2018

Nagranie 1 (1h 2min 27s, 57,1MB)

Nagranie 2 (2min 22s, 2,2MB)

Nagranie 3 (4min 1s, 3,68MB)

 

 

 

Link do Komisji Budżetowej, na której po raz pierwszy usłyszeliśmy o chodniku w Dębnowoli oraz o planowanych przez burmistrza kosztach obiektu rekreacyjno-sportowego w Borowem.

Komisja Budżetowa 10 marca 2016

Link do sesji z 15 marca 2016 roku, na której rada przegłosowała rozpoczęcie budowy obiektu rekreacyjno-sportowego Borowe

http://www.sdmmogielnica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=279:xxvi-sesja-rady-miejskiej-15-marca-2016&catid=17:sesje&Itemid=18

Uzupełniłem opis nagrania 3, żeby było łatwo znaleźć, kto co i kiedy mówił.

Cytat mieszkańca z Borowego:

"Oczywiście ta nasza inwestycja nie ingeruje w Państwa budżet. To nie jest tak, że my przyszliśmy do państwa i mówimy: Dobra, słuchajcie przerzućcie jakieś środki z budowy jakiejś drogi na ten obiekt - nie. My mówimy tak: my deklarujemy wkład własny, pan burmistrz zadeklarował, że zdobędzie środki. Potrzebna nam jest państwa uchwała do tego, żebyśmy my zaczęli działać".


 


Strona 1 z 19

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 299
Odsłon : 623998

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?