Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

"Ekologiczne" turbiny wiatrowe

Email Drukuj PDF

Około 85% elementów turbin wiatrowych może zostać poddanych recyklingowi.

Natomiast jest problem z dziesiątkami tysięcy łopat turbin, dłuższych niż skrzydło Boeinga 474, zaprojektowanych do znoszenia ekstremalnych obciążeń. Nie nadają się do recyklingu.

Przetransportowanie ich na wysypiska śmieci jest poważnym problemem.

Przedtem trzeba je pociąć na mniejsze kawałki, co jest możliwe  jedynie piłami diamentowymi.

Czytaj dalej (po angielsku, ale są zdjęcia) 

 

Skąd wziąć nauczyciela?

Email Drukuj PDF

Na Onecie zamieszczono artykuł:

Skąd wziąć nauczyciela?

Warto poczytać 

Orlik 2012

Email Drukuj PDF

Orlik 2012, Moje Boisko – Orlik 2012 – program rządowo-samorządowy, mający na celu wybudowanie boisk w każdej gminie do 2012 roku.

Hasło przewodnie programu: Zdrowe i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze!!!
W skali kraju w ciągu pięciu lat (2008–2012) planowano wybudować łącznie minimum 1600 obiektów.
Przybliżony koszt budowy jednego obiektu ok. 1 mln zł netto.
Finansowanie obiektów:
Urząd Marszałkowski: 33,3% wartości kosztorysowej, nie więcej niż 333 tys. zł.
Ministerstwo Sportu i Turystyki: 33,3% wartości kosztorysowej, nie więcej niż 333 tys. zł.
Środki własne wnioskodawcy (miasta lub gminy): pozostała wartość inwestycji według faktycznie poniesionych kosztów.
Pozostałe źródła finansowania:
Regionalne Programy Operacyjne,
Fundusz Rozwoju Wsi,
Wojewódzkie Fundusze Rozwoju Środowiska,
Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ekofundusz,
Program Współpracy Transgranicznej.
Przez pięć lat powstało około 2600, przy początkowym założeniu 2012 obiektów. W latach 2008–2012 przeznaczono z budżetu państwa na ten cel blisko miliarda złotych. W ciągu pięciu lat z oferty skorzystało łącznie 1668 gmin. Bez Orlików pozostało 811 gmin w całym kraju, co stanowi 1/3 gmin.

Więcej informacji na Wikipedii

oraz na stronie programu NaszOrlik


 

Ile warta jest dobra nauczycielka

Email Drukuj PDF

Inwestycja w lepsze nauczycielki to inwestycja w bogactwo przyszłych pokoleń. A niewiele zachęt działa równie dobrze jak godna pensja. Bez obaw, te pieniądze zwracają się wielokrotnie.

Z takim podtytułem na stronie internetowej MSN ukazał się interesujący artykuł:

Ile warta jest dobra nauczycielka? Naukowcy to obliczyli

Warto przeczytać (ze zrozumieniem), przemyśleć i wdrażać.

 


 

 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 15 marca 2019

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Posiedzenie KOiSS w dniu 15 marca 2019 roku

Porządek posiedzenia

Nagranie (1h 49min 52 s, 100MB, DM650472.MP3)


 

VIII Sesja Rady Miejskiej 25 stycznia 2019

Email Drukuj PDF

VIII Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy 25 stycznia 2019 roku

Transmitowana on line.

Nagranie (plik DM650460.MP3, 99,5 MB, 1 h 48 min 42 s)


 

I Sesja Rady Miejskiej 19 listopada 2018

Email Drukuj PDF

I_Sesja_RM_2018.jpg


 

LXVI Sesja Rady Miejskiej 24 września 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

LXVI Sesja Rady Miejskiej 24 września 2018, godz. 9:00

Porządek obrad

Prognoza skutków finansowych Izabelin Teren A

Poniżej co ciekawsze wycinki z tej Prognozy

średnia wartość gruntu

11,01 ha sprzedaliśmy za 2.069.548,80 zł brutto. Wychodzi po 18,797 zł za 1 m2.

Natomiast odkupimy po 30 zł za 1 m2 netto. Taki biznes …

Koszty do poniesienia ...

wodociągi i kanalizacja


Nagranie cz. 1 (31m 53s, 29,1MB, DM650448.MP3)

Nagranie cz. 2 (1h 10m 13s, 64,2MB, DM650450.MP3)


Analiza Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 (z późn. zm.)

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 3. 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Jest to jednakże zadanie, a nie obowiązek - tym samym uniemożliwia dochodzenie od gminy budowy wodociągów czy tez kanalizacji. Gmina nie musi budować sieci w każdej nieruchomości przeznaczonej na inwestycje mieszkaniowe.
Powyższe stwierdzenie zgodne jest z postanowieniem WSA z 10 lipca 2009 r. (II SAB/Kr 49/09).
Dodatkowo z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że "żaden przepis szczególny nie nałożył na gminę obowiązku budowy urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach wykupionych przez inwestorów pod budownictwo mieszkaniowe."

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 9 listopada 2012r.

Poniżej skopiowany tekst z 6 strony protokołu,  dotyczący okoliczności sprzedaży działek pod nazwą Teren A

Przewodniczący Grzegorz Michalski odczytał „ Sprzedaż działek położonych we wsi Izabelin:

137/1 o pow. 11,01 ha  - cena do przetargu 2.449.863,00zł

132/3 o pow.   2,22 ha  - cena do przetargu    492.343,00zł

Wykaz o sprzedaży zamieszczony na 6 tygodni 7 kwietnia 2010r. I przetarg 22lipca 2010r, II przetarg 28 października 2010r.,III przetarg 17 lutego 2011r. 10 stycznia 2012r. ponowny wykaz o przeznaczeniu działek do sprzedaży oraz zamieszczenie informacji na Portalu Oferty Inwestycyjne I przetarg  - 29 października 2012r. zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak  chętnych na zakup nieruchomości. Wycena  jest ważna do 8 marca 2013r. i po tym terminie należy zlecić ponowną wycenę nieruchomości.”

Pan Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o tzw. sad po RSP Brzostowie. Dotychczasowe przetargi nie doszły do skutku a planie dochodów na rok 2012 mamy jako dochód Gminy sprzedaż mienia komunalnego więc należy się zastanowić nad ceną tej nieruchomości.

Pani Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała żeby nie sprzedawać działki tylko zagospodarować np. wybudować bloki lub domy komunalne.

Pan Wiesław Wilewski powiedział, że żeby zagospodarować ten teren należy włożyć w niego duże pieniądze ponieważ od wielu lat tam nic nie było robione. W związku z tym że była podjęta już decyzja o sprzedaży tych działek i dwa przetargi nie doszły do skutku zaproponował obniżenie ceny do kwoty 2 000 000 zł. Należy wystąpić do byłej właścicielki która ma prawo pierwokupu a jeżeli ona nie wykupi tej działki dopiero rozpisać przetarg. Poprosił o przegłosowanie wniosku.

Głosowano za wnioskiem P. Małgorzaty Babskiej Jakubczak aby zagospodarować te działki:
Za – 2 głosy Przeciw – 4 głosy Wstrzymujących się – 0 głosów.

Głosowano za wnioskiem P. Wiesława Wilewskiego aby obniżyć cenę działek do kwoty 2 000 000 zł:
Za – 4 głosy Przeciw – 0 głosów Wstrzymujących się – 0 głosów Nie brał udziału w głosowaniu – 2 głosy

---------------------------------------------------

Informacja o wyniku przetargu

Uchwała Rady Miejskiej z 23 grudnia 2013 z uzasadnieniem

 


 

 

LXV Sesja Rady Miejskiej 5 września 2018

Email Drukuj PDF

LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy dnia 5 września 2018

Nagranie (70,3 MB, plik DM650446.mp3, 1h 16 min 49 s) brak zakończenia

 


   

LXIII Sesja Rady Miejskiej 28 czerwca 2018

Email Drukuj PDF

Porządek obrad

Uchwała ws zmian w WPF

Uchwała budżetowa

Nagranie cz. 1 (1h 6min 10s) (bez okularów X odczytałem jako V, stąd błędnie podałem nr sesji)

0:05:00 Zarządzenia burmistrza
0:08:00 Uchwała ws WPF
0:17:15 Uchwała ws zmiany uchwały budżetowej
0:33:00 pożyczka z WFOŚiGW - OSP Otaląż
0:35:00 pożyczka z WFOŚiGW - SPZOZ
0:37:00 pomoc finansowa na rzecz Powiatu Grójeckiego
0:38:30 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
0:40:00 Uchwała Komisji Rewizyjnej i opinia RIO
1:02:00 uchwała ws udzielenia absolutorium
1:05:00 wystąpienie burmistrza

Nagranie cz. 2 (1h 16min 53s)

0:00:00 uchwała ws utworzenia klas sportowych
0:20:40 wystąpienie przedstawiciela KRUS
0:41:20 zmiana w statucie MGOPS
0:43:00 uchwała ws ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla burmistrza
0:45:00 uchwała ws mpzp Brzostowiec-Rybska I
0:57:00 składka członkowska na rzecz LGD
0:58:20 sprawy bieżące, interpelacje radnych
1:10:00 wnioski o susze
1:13:00 wystąpienie burmistrza

 


 

LXII Sesja Rady Miejskiej 28 maja 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

LXII Sesja Rady Miejskiej 28 maja 2018

Nagranie (54 min 11 s, 49,6 MB) brak kilku minut z początku sesji


 


Strona 1 z 19

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 300
Odsłon : 708663

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?